Verkefni

Fyrirsagnalisti

Alvotech – hátæknisetur í Vatnsmýri

Alvogen, Alvotech, Vatnsmýri

Verkefnið fólst í hönnun á hátæknisetri Alvotech á sviði lyfjaþróunar og framleiðslu. Stærð byggingarinnar er um 13.000 m2 

Húsið er allt í senn framleiðslu-, rannsóknar- og skrifstofuhúsnæði. 


Um 4000 m2 framleiðslurýmis eru svokölluð hreinrými byggð samkvæmt ströngustu stöðlum og voru gerðar miklar kröfur um gæði hússins. 

Björgunaræfing á Selfossi

Árborg, Selfoss, Suðurland, Björgunarsveitin, Dróni, Flygildi, Ölfusá

Björgunarfélag Árborgar ásamt teymi frá EFLU lögðu af stað með tilraunaverkefni sem fólst í að athuga hvort hægt væri að nota dróna sem var útbúinn hitamyndavél til að leita að fólki, bæði á landi og legi. Skipulagðar voru aðgerðir til að leita að sjálfboðaliðum sem tóku þátt í verkefninu í Ölfusá, bæði í myrkri og dagsbirtu.

Bláa lónið - hótel og upplifunarsvæði

Blue lagoon, hótel

EFLA hefur í gegnum tíðina séð um margskonar verkfræðihönnun fyrir Bláa Lónið í Svartsengi. Nýjasta verkefnið er heilsulind og upplifunarsvæði sem byggt er inn í hraunið vestur af núverandi lóni, veitingahús, móttaka og 60 herbergja lúxuxhótel.

Brú á Ölfusá - forhönnun

Brú, Ölfusá, Efri Laugardælaeyja, Selfoss, Árborg

EFLA vinnur að forhönnun nýrrar brúar yfir Ölfusá við Efri Laugardælaeyju. Eftir gerð brúarinnar mun hringvegurinn flytjast norður fyrir Selfoss. Brúin verður skákaplabrú, sú fyrsta sinna tegundar á Íslandi. Áætlað er að aðalhöf brúarinnar verði 145 og 155 m löng, sem verða lengstu brúarhöf á landinu.


Verkefnið felst í þróun á útfærsluatriðum er varðar brúarlausnina í samráði við verkkaupa og samstarfsaðila.

Brýr í Noregi

Brú ásamt göngu- og hjólabrú við Ring 3, Noregur, Samgöngumannvirki, Vegvesen

Hönnun á göngu- og hjólastíg, vegum, brúm, meðhöndlun yfirborðsvatns, fyrirkomulagi raf- og fjarskiptakapla í jörð, lýsingu, landmótun, jarðtækni og umhverfistækni ásamt gerð útboðsgagna.

Búðarhálsvirkjun

Rangaárvallaskýrsla, Vatnsfallsvirkjun,

Verkefnið fólst í verk-, útboðs- og deilihönnun mannvirkjahluta Búðarhálsvirkjunar auk ýmissar ráðgjafar í tengslum við verkefnið yfir þann tíma sem það stóð.

Deiliskipulag hafnarsvæðis í Grindavík

Grindavíkurbær, Höfn, Sjávarútvegur, Fiskur, Hafnarsvæði, Grindarvíkurhöfn

EFLA sá um að vinna deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið í Grindavík. Meginmarkmið verkefnisins var að setja ramma um hafnarstarfsemina á svæðinu, vöxt hennar og viðhald.

Eftirlit með malbikun gatna

Götur, malbikun, Reykjavík, Slitlag gatna, Samgöngur

EFLA sá um eftirlit með malbikun gatna og gatnaviðhald fyrir Reykjavíkurborg.

Endurbygging afriðils hjá Fjarðaáli

Reyðarfjörður, Afriðill, Alcoa Fjarðaál

EFLA sá um verkefnastjórnun og byggingastjórnun fyrir endurbyggingu á 192 MVA afriðli RF12 hjá Alcoa Fjarðaáli á Reyðarfirði

Endurnýjun 220 kV endamúffa í Fjarðaáli

Reyðarfjörður, Endamúffu, Alcoa Fjarðaál

Skipt var um 220 kV endamúffur í afriðlum RF11, RF13, RF14 og RF15 og í eiginnotkunarspennum Aux1001 og Aux2001.

Endurnýjun Grensásvegar með hjólastígum

Malbikun, Grensásvegur, Hjólastígar, Gatnagerð

Hjólastígur var gerður sumarið 2016 á Grensásvegi, milli Miklubrautar og Bústaðavegar, samhliða fækkun akreina niður í eina í hvora átt. 

EFLA hannaði og sá um gerð útboðsgagna vegna framkvæmdanna.

Fitjalína 2 - jarðstrengslagnir

Fitjalína, United Silicon, Landsnet

Undirbúningur og hönnun 132 kV jarðstrengslagnar á milli Fitja og Helguvíkur á Reykjanesi til að tengja nýtt tengivirki Landsnets sem sér kísilveri United Silicon fyrir raforku.

Fjarðaál - afriðill í nýbyggingu

Reyðarfjörður, nýbygging afriðils, Alcoa Fjarðaál

Nýr 92 MVA afriðill byggður og gangsettur fyrir Fjarðaál 35 MUSD verkefni eða um 4 milljarðar. EFLA sá um yfirverkefnisstjórn í verkefninu.

Fjarðabyggð - ljósleiðarakerfi

Fjarðabyggð, Ljósleiðari

Hönnun og ráðgjöf á ljósleiðarakerfi í dreifbýli Fjarðabyggðar.

Fjölbýlishús og bílageymsla - Mánatúni 3-17

EFLA sá um alla verkfræðiráðgjöf vegna byggingu fjölbýlishúsa og bílageymslu að Mánatúni 3-17.

Flóðareikningar í Sørfold

Hönnunarflóð, Statnett Vegvesen, Rofvarnir, vegagerð, Sorfold

Verkefnið snerist um að reikna hönnnunarflóð í 16 vatnsföllum í Sørfold í Norður-Noregi vegna vegagerðar og að koma með tillögur að rofvörnum þar sem þurfti.

Frammistöðuskýrsla Landsnets

Frammistöðuskýrsla, Landsnet, Flutningskerfi, Afhendingaröryggi

Á hverju ári eru tekin saman greinargerð um hvernig gengið hefur á árinu áður að reka flutningskerfi Landsnets. Teknir eru saman stuðlar um afhendingaröryggi og fyrirvaralausar truflanir í flutningskerfinu.

Fráveitumál við Mývatn

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Fráveitur, Lífríki

Mývatn hefur sýnt merki ofauðgunar undanfarin ár, sem haft hefur mikil áhrif á lífríki vatnsins. EFLA var fengin til að skrifa um ástand fráveitumála á sjö stöðum á vatnasviði Mývatns og mat lagt á kostnað við aðgerðir til að draga úr áhrifum fráveitanna á lífríki vatnsins.

Gróska | Hugmyndahús - Bjargargötu 1

Sturlugata 6, CCP, Bjargargata, Rannsóknarverkefni

Um er að ræða byggingu sem hýsa mun skrifstofur, veitinga-og kaffihús og þjónustu auk frumkvöðlaseturs. Byggingin er á fjórum hæðum auk bílakjallara. Á fyrstu hæð byggingarinnar verður gert ráð fyrir þjónustustarfsemi en skrifstofustarfsemi á efri hæðum. Höfuðstöðvar CCP verða staðsettar á 3.hæð byggingarinnar.

Grundarfjarðarlína 2

Grundarfjörður, Jarðstrengslögn, Ólafsvík, Landsnet, Snæfellsnes

Undirbúningur og hönnun 66 kV jarðstrengslagnar á milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur til að auka afhendingaröryggi raforku yst á Snæfellsnesi.

Göngu- og hjólabrú í Bergen

Göngubrú, Hjólabrú, Nygårdstangen, Store Lundegårds vatn í Bergen

Hönnun á nýrri stálbrú yfir sjó, göngu- og hjólastíg, vatns- og fráveitukerfi, lýsingu, jarðtæknileg hönnun á fyllingum undir vatni og gerð útboðsgagna.

Göngubrú yfir Markarfljót við Þórsmörk

Vegagerðin, Vinir Þórsmerkur, Studio Grandi, Rannsóknarverkefni

Hönnun á göngubrú yfir Markarfljót við Þórsmörk. Meðal áskorana við hönnunina er að gæta þess að brúin falli sem best að landslagi á svæðinu sem er næsta ósnortið. Einnig þarf að gæta þess að brúin geti staðist sterka vinda sem blása um svæðið.

Göngubrýr yfir Hringbraut og Njarðargötu

EFLA, ásamt Studio Granda arkitektum, varð hlutskörpust í hönnunarsamkeppni Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar um hönnun á þremur nýjum göngubrúm yfir Hringbraut og Njarðargötu í tengslum við færslu Hringbrautar. Verkið fól einnig í sér hönnun göngu- og hjólastíga.


Brýrnar hafa vakið athygli bæði hér heima og erlendis. Göngubrýrnar yfir Njarðargötu og Hringbraut hlutu Steinsteypuverðlaunin árið 2010 og viðurkenningu Vegagerðarinnar árið 2009 fyrir gerð og frágang mannvirkja.

Hafnarmannvirki í Nuuk

Qeqertat í Nuuk, Per Aarsleff, Sikuki A/S, Hafnarmannvirki

EFLA hannaði hafnarmannvirki sem er hluti af nýrri stórskipahöfn á Qeqertat í Nuuk, Grænlandi. Verkefnið er unnið í alverktöku með danska verktakafyrirtækinu Per Aarsleff fyrir Sikuki A/S.


Heildarverkefnið felst í stækkun hafnarinnar og hafnarsvæðisins í Nuuk sem og byggingu mannvirkja á hafnarsvæðinu: skrifstofubyggingu, verkstæði, pakkhúsi, kæli- og frystihús.

Háskólatorg og Gimli

Háskólatorgið er miðpunktur Háskóla Íslands í dag.  Þangað koma allir nemendur skólans til að sækja fyrirlestra, kaupa bækur í bóksölunni, borða eða sækja þjónustu starfsmanna skólans.

Háspennulína í Noregi 420kV

Ofoten, Balsfjord, Norðland, Troms fylki, Norður Noregur

Statnett lætur nú leggja 150 km langa 420 kV háspennulínu frá Ofoten í Norðlandi til Balsfjord í Troms-fylki. Hún liggur um sjö sveitarfélög. Markmiðið er að tryggja afhendingaröryggi raforku í Norður-Noregi norðan við Ofoten, auk þess sem línan er forsenda fyrir frekari virkjun endurnýjanlegrar raforku í landshlutanum. Kostnaðaráætlun verksins er 3,2–3,7 milljarðar NOK.

Háspennulína, 420 kV, í Noregi

Balsfjord, Skaidi, Tromsfylki, Finnmörk, raforka

Statnett lætur nú leggja 210 km langa 420 kV háspennulínu frá Balsfjord í Troms-fylki til Skillemoen í Finnmörku. Fyrirhugað er að framlengja línuna til Skaidi, um 90 km leið. Markmiðið er að tryggja afhendingaröryggi raforku í Finnmörku, auk þess sem línan er forsenda fyrir frekari virkjun endurnýjanlegrar raforku í landshlutanum. 

Háspennulínumastur í Noregi

420 kV Hamang - Bærum - Smestad

Statnett í Noregi stóð fyrir hönnunarsamkeppni um nýja gerð 420 kV háspennulínumastra sem myndi falla vel inní þéttbýlt hverfi í Osló.


EFLA skilaði inn þremur tillögum í keppnina og lentu tillögur EFLU í tveimur efstu sætunum. Vinningstillagan heitir „Stráið“ en „Spíran“ hafnaði í öðru sæti. EFLA vann sínar tillögur í samstarfi með Evu Widenoju, iðnhönnuð frá Widenoja Design AS.

Hávaðakortlagning 2012-2017

Hávaðakortalagning, Vegagerðin, Hávaði, SoundPLAN

Hávaðakortlagning vegna reglugerðar um kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir nr. 1000/2005 og tilskipunar 2002/49/EB var framkvæmd fyrir Vegagerðina og ýmis sveitarfélög.

Heilsuprótein ehf - Sauðárkróki

Sauðárkrókur, Akureyri

EFLA hefur unnið að spennandi verkefni með Heilsupróteini ehf. Viðfangsefnið er smíði nýrrar verksmiðju á Sauðárkróki sem vinna mun próteinduft úr mysu sem annars fellur til við framleiðslu osta á Sauðárkróki og Akureyri.

Hjóla- og göngubrú í Noregi

Hönnun á nýju mannvirki við Ullevaal leikvanginn í Osló

Hönnun á nýju mannvirki við Ullevaal leikvanginn í Osló, útfærsla á grunnskipulagi svæðis og gerð verkgagna. Stálbrú, steyptir rampar, göngu- og hjólastígar, vatns- og fráveitukerfi, dren, meðhöndlun yfirborðsvatns, raf- og fjarskiptalagnir í jörð, lýsing, landmótun, jarðtækni, mengunarmælingar og úttekt á byggingum á framkvæmdasvæðinu.

Hjúkrunarheimilið Dyngja á Egilsstöðum

Egilsstaðir, Fljótsdalshérað, Burðarvirki, Lagnakerfi, Loftræsikerfi, Raflagnir, Öryggisvarnir, Brunavarnir, Hljóðvist

EFLA kom að byggingu 3.300 m2 hjúkrunarheimilis á Egilsstöðum og sá um hönnun burðarvirkja, lagna- og loftræsikerfa, raflagna, öryggis- og brunavarna ásamt því að veita ráðgjöf um hljóðvist.

Hljóðhönnun - Höfðatorg

Eykt, Hljóðhönnun, Nýbygging, Höfðatorgi

EFLA hafði umsjón með alhliða hljóðhönnun í nýbyggingu Höfðatorgs, skrifstofuhúsnæðis Reykjavíkurborgar. Byggingin hefur að geyma mikið af stórum opnum skrifstofurýmum, fundarherbergjum, matsal og móttöku á fyrstu hæð.

Hreinsistöð fráveitu á Akureyri

Fráveita, Norðurorka, Hreinsistöðvar

Verkefnið fólst í hönnun skólphreinsistöðvar til úboðs ásamt mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og ýmissi ráðgjöf varðandi leyfismál og mat á viðtaka.

Höfuðstöðvar Marel

Um er að ræða verksmiðjuhús með tveggja hæða þjónusturýmum á pöllum.  Verksmiðjuhúsið er nýtt fyrir tækjaframleiðslu Marel en þjónustuhlutinn hýsir tæknirými, skrifstofur verkstjóra, kaffistofur, rafeindaverkstæði, sprautuverkstæði og aðra tengda starfsemi. 

Grunnflötur verksmiðjuhússins er 12.400 m2.

Hönnun á vegköflum í Noregi

Statens Vegvesen, Bjugn kommune, Þrándheimur, Fv.710

Hönnun á þremur vegköflum á vegi Fv710 í sveitarfélaginu Bjugn norðan Þrándheims. Verkið fólst í hönnun á nýjum göngu- og hjólastíg meðfram núverandi vegi ásamt breytingum á núverandi vegi, ofanvatnskerfum, veglýsingu, skiltum og merkingum og gerð útboðsgagna.

Hönnun brúar - Úlfarsá á Fellsvegi

Fellsvegur, Reykjavíkurborg, Plötubrú, úlfarsárdalur

EFLA hefur hannað brú yfir Úlfarsá á Fellsvegi fyrir Reykjavíkurborg. Brúin er eftirspennt plötubrú í þrem burðarhöfum, alls 46 m löng.

Ísgöngin Langjökli

Langjökull, Into the glacier ehf, darc awards, íshellir

Verkefnið gekk út á að þróa hugmyndina um göng fyrir ferðamenn inn í jökulinn, sinna öllum undirbúningi og hönnun og hafa umsjón með framkvæmdum. Vegna eðli verkefnisins var mikil áhersla lögð á umhverfis- og öryggismál.

Jarðgöng í Færeyjum

Árnarfjarðar- og Hvannasundstunnilin, Færeyjar

Hönnun, forritun og gangsetning á umferðarstýringu fyrir stór farartæki  í einbreiðum jarðgöngum.

Jarðgöng og vegur - norður Noregur

Statens vegvesen Region nord, Fylkisvegur, Umhverfismál, Vinnuöryggi

Hönnun á tvennum jarðgöngum og 5,6 km löngum vegi með bráðabirgðatengingum. Einnig fól verkefnið í sér þverun stöðuvatns og hönnun á varnargarði gegn grjóthruni í brattri fjallshlíð, fráveitulagnir, umferðaröryggismál og skilti, umsjón með gerð útboðsgagna og samræmingarhönnun. EFLA framkvæmdi einnig áhættumat vegna umhverfismála og vinnuöryggis.

Jarðvarmavirkjun Hverahlíð - forathugun og forhönnun

Orkuveita Reykjavíkur, Norðurál, Hverahlíð, Hengilssvæði

Norðurál og Orkuveita Reykjavíkur óskuðu eftir að EFLA  tæki að sér forathugun og forhönnun á útfærslum á 90MWe jarðvarmavirkjun við Hverahlíð á Hengilsvæðinu. 


Aðalmarkmið verkefnisins var að frumhanna, kostnaðargreina og meta framkvæmdarhraða ásamt greiningu á rekstrarkostnaði virkjunar og tímasetja skipulagsmál, boranir, hönnun, útboð, afhendingu á búnaði og uppbyggingu á virkjanasvæðinu.

Jarðvarmi og jarðfræðirannsóknir í Tyrklandi

Maspo Enerji, Jarðvarmavirkjun, segulsviðsmælingar, framkvæmdaáætlun, Rannsóknarverkefni

EFLA var fengin til að yfirfara allar jarðfræðirannsóknir og skýrslur um mögulega nýtingu á jarðvarma til raforkuframleiðslu fyrir Maspo Enerji í Tyrklandi. Hlutverk EFLU var að staðfesta hugmyndalíkan út frá nýjum segulsviðsmælingum og staðsetja næstu vinnsluholur til að ná að lágmarki 25 MWe raforkuframleiðslu. 

Kárahnjúkastífla

Kárahnjúkar, Montgomery Watson Harza, Austurland, Hálslón,

EFLA sá um lokahönnun á öllum steinsteyptum mannvirkjum í Kárahnjúkastíflu ásamt því að gefa út viðeigandi vinnuteikningar.

Kerfisáætlun Landsnets

Landsnet, Kerfisgreining

Á hverju ári gefur Landsnet út Kerfisáætlun sem hefur að geyma ýmsar kerfisgreiningar og áætlanir Landsnets til næstu ára. EFLA hefur verið stór ráðgjafi í þessu verkefni og hefur unnið mikið að þeim kerfisgreiningum sem Kerfisáætlun byggir á.

Kísilverksmiðja PCC á Bakka

Húsavík, PCC, Kísill, Verksmiðja, SMS Group, MW Germany

Árið 2015 hóf PCC byggingu kísilmálmverksmiðju á Bakka norðan við Húsavík. Tveir aðalverktakar voru ábyrgir fyrir uppbyggingu verksmiðjunnar, SMS Group sá um öll framleiðslukerfin, og M+W Germany bar ábyrgð á byggingum og framkvæmdum á lóð.


EFLA sá um hönnun mannvirkja, hönnunar- og byggingastjórn ásamt því að vera hluti af framkvæmdaeftirliti á verkstað. Áætlað er að verksmiðjan hefji rekstur 2018. 

Klafastaðir launaflsvirki

SVC virki, Launafl. Landsnet, Klafastaðir í Hvalfjarðasveit

Mannvirkið er svokallað SVC virki. þ.e. Static Var Compensator virki sem er ætlað að jafna út spennusveiflur og auka þannig gæði raforkunnar. Þetta er gert með spólum og þéttum. Stjórnun virkisins byggir á aflrafeindatækni – þýristorum.


Þetta er 220 kV launaflsvirki sem er sjálfvirkt og á að halda spennunni á Klafastöðum innan eðlilegra marka, einnig þegar truflanir verða í 220 kV kerfinu. Launaflsvirkið getur þrepað sig á sviðinu -100/150 MVAr. Þetta er fyrsti hlutinn í 400/220 kV tengivirki sem mun rísa þarna í framtíðinni.

Kortlagning Geysissvæðisins

Geysir, Dróni, Drone, Flygildi, Skipulagning, Hönnun, GPS

EFLA var fengin til að kortleggja 2,5 km2 svæði á Geysissvæðinu í Haukadal. Nýta átti gögnin meðal annars við skipulagningu og hönnun svæðisins.

Kvikmyndaskóli Íslands

Byggingin var upphaflega hönnuð sem verslunarmiðstöð en mun að loknum breytingum hýsa starfsemi Kvikmyndaskóla Íslands, þ.á.m. kennslustofur, fyrirlestrasali, kvikmynda- og hljóðver, bíósali, mötuneyti, skrifstofur og verkstæði.

Landsnet - áreiðanleiki í flutningskerfi

Landsnet, Áreiðanleiki, Afhendingaröryggi

Þriðja hvert ár er gefin út skýrsla á vegum Landsnets um hvernig afhendingaöryggi flutningskerfisins hefur þróast og reiknað er afhendingaöryggi á hverjum afhendingarstað.

Ljósabrúin í Kópavogi - lýsingarhönnun

Kópavogur, Kópavogsbær, Fífuhvammsvegur, Arkís, LED RGB, Skrautlýsing

Brúin yfir Fífuhvammsveg liggur yfir eina umferðar þyngstu götu landsin og því mjög áberandi. Í upphafi hönnunar var ákveðið að gera meira úr lýsingunni en áður þekktist hérlendis. Auk hefðbundinnar umferðarlýsingar var ákveðið að útbúa sérstaka „skrautlýsingu“ með LED RGB tækni.

Loftmyndir í Skaftafellsþjóðgarði

Skaftafellsþjóðgarður, Bílastæði, Drónar, Drone, Flygildi, Kortagerð, Kortlagning

Vegna mikillar fjölgunar ferðamanna við Skaftafell þurfti að endurhanna bílastæði og aðkomu inn á svæðið. Ekki voru til nýlegar loftmyndir sem sýndi þær framkvæmdir sem höfðu verið unnar á síðustu árum. EFLA verkfræðistofa var fengin til að sjá um forhönnun á vegsvæðum og bílastæðum í samstarfi við Landslag landslagshönnuði.

Lýsingarhönnun á ráðstefnu í Laugardalshöll

Ráðstefna, Laugardalshöll

EFLA tók þátt í Verk og vit 2016 sem fór fram í Laugardalshöll. Kynningarbásinn sem EFLA var með á svæðinu var hannaður með áhrifamikilli lýsingarhönnun sem lýsingarhönnuðir okkar áttu heiðurinn af. 

Lýsingarhönnun á Vetrarhátíð í Reykjavík

Reykjavíkurborg, Myrkraverk, Styttur

Vetrarhátíð er hátíð ljóss og myrkurs sem er haldin árlega í Reykjavík. EFLA fékk það skemmtilega verkefni að vekja til lífs hinar ýmsu styttur bæjarins og gæða þær lífi með ljósi og hljóði. 

Lýsingarhönnun í hátæknisetri Alvotech

Hátæknisetur, Alvogen, Lagnatækni, Sæmundargata

EFLA sá m.a. um lýsingarhönnun fyrir  byggingu hátækniseturs Alvotech og Alvogen, jafnt almenna lýsingu sem og neyðar- og öryggislýsingu byggingarinnar. Ljósgjafar eru ýmist LED eða T5 flúrperulampar.

Lýsingarhönnun í Landsbankanum Reykjanesbæ

Landsbankinn hf, Rafholt, Reykjanesbær

EFLA sá um hönnun lýsingar fyrir Landsbankann í Reykjanesbæ þegar innréttingar bankans voru endurhannaðar og innréttaðar að nýju á árunum 2012 - 2013. 

Lýsingartækni í Noregi

Harstad, þéttbýlisstaður í Tromsfylki í norður Noregi

Hönnun veg- og gangstígalýsingar, lýsing í undirgöngum og við göngubrú. Skrautlýsing í hringtorgum og undirgöngum.

Mat á ræstingum - Isavia

Isavia Ohf, Flugstöð Leifs Eiríkssonar Keflavíkurflugvelli, BIRK

Isavia ohf. ákvað að bjóða út ræstingar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar (FLE) samkvæmt staðlinum INSTA 800, annað fyrirtækið á Íslandi til að fylgja þeim staðli við mat á gæðum ræstingar. Isavia leitaði til EFLU um ráðgjöf við gerð útboðsgagna sem uppfylltu kröfur staðalsins.

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar

Landsvirkjun, Þjórsá, Umhverfisáhrif

EFLA framkvæmdi mat á umhverfisáhrifum á tveimur umhverfisþáttum fyrirhugaðrar 95 MW Hvammsvirkjunar í Þjórsá, þ.e. áhrif virkjunarinnar á ferðaþjónustu og útivist annars vegar, og landslag og ásýnd lands hins vegar. 

Mat vegna vindorku og vatnsaflsvirkjunarkostum

Endurskoðað aðalskipulag Snæfellsbæjar, Vindorka, Vatnsaflsvirkjun, Snæfellsbær, Snæfellsnes, Rannsóknarverkefni

Vegna endurskoðunar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar var óskað eftir að EFLA  ynni mat á vindorku á fyrirfram skilgreindu svæði auk þess sem frumathugun á vatnsaflsvirkjunarkostum yrði framkvæmd innan sveitarfélagsins.

Neðansjávarjarðgöng í Noregi

Tromsøysundtunnelen, Statens Vegvesen, Norðursvæði, Noregur

Endurnýjun á rafbúnaði, lýsingu, fjarskiptabúnaði, umferðarstýringum og fleira í neðansjávargöngum.

Norðfjarðargöng

Neskaupsstaður, Eskifjörður, Jarðgöng

Norðfjarðargöng liggja á milli Norðfjarðar og Eskifjarðar, eru 7,9 km löng, og voru opnuð 11. nóvember 2017. Um er að ræða mikla samgöngubót fyrir íbúa og vegfarendur í nágrannabyggðalögum Fjarðabyggðar. 


EFLA sá um hönnun og ráðgjöf allra kerfa jarðganganna eins og rafkerfi, stjórnkerfi, lýsingu, fjarskiptakerfi, loftræsingu, neyðarstjórnun og öryggismál.

Norðurál, skjámyndakerfi -uppfærsla

Grundartangi, Öryggi, áreiðanleiki, netkefi

Verkefnið felst í uppfærslu á gömlum skjámyndakerfum í verksmiðju Norðuráls og útskiptum á hugbúnaði til að auka öryggi og áreiðanleika í netkerfum.

Pir Syd, Gardermoen - flugstöð

Pir Syd er bráðabirgðaflugstöð við Gardermoenflugvöll í Noregi sem tekin var í notkun í september 2012.

Rafmagnsmöstur í Noregi, 420 kV

Vestre korridor, Feda, Rogaland, háspennulína, Rafmagnsmastur, statnett

Statnett vinnur að því að styrkja og útvíkka flutningskerfið í Suður- og Vestur-Noregi (Vestre korridor), á svæðinu frá Feda í Suður-Noregi (á Vestur-Ögðum) til Sauda á Rogalandi (austan við Haugasund).


EFLA vinnur að burðarþols- og raftæknilegri hönnun línanna.

Raforkuspá

Orkuspárnefnd, raforkuhópur,

Orkuspárnefnd er samstarfsvettvangur nokkurra helstu fyrirtækja, stofnana og samtaka í orkuiðnaðinum hér á landi auk Hagstofu Íslands og Þjóðskrár. Raforkuhópur orkuspárnefndar vinnur að gerð raforkuspáa sem gefnar eru út á um fimm ára fresti auk þess sem spárnar eru endurreiknaðar árlega út frá nýjum gögnum um orkunotkun og þróun þjóðfélagsins.

Raufarhólshellir - uppbygging

Raufarhóll ehf, Þrengslavegur, Hellir, Hellaskoðun

Hönnun og aðstoð við framkvæmdir við uppbyggingu staðarins fyrir ferðaþjónustu. Bílastæði var stækkað, þjónustuhús byggt upp ásamt öllum veitum fyrir það ásamt gönguleiðum, pöllum og lýsingu inni í sjálfum hellinum.

Rekstrarskoðanir leiksvæða í Reykjavík

Rekstrarskoðun, leiksvæði, reykjavíkurborg, leikvöllur

Öryggis- og rekstrarskoðanir allra skólalóða, leikskólalóða og opinna svæða.

Rogaland - skoðun á umferðarhávaða

Statens Vegvesen, umferðarhávaði, Noregur, Noregi

EFLA var fengin til að taka út og skoða umferðarhávaða í Rogaland fylki í Noregi og koma með mótvægisaðgerðir þar sem þörf var á. 

Samskip, höfuðstöðvar og vörumiðstöð

Samskip byggði nýjar höfuðstöðvar og vörumiðstöð á athafnasvæði fyrirtækisins við Sundahöfn í Reykjavík, alls um 27.629 m2


EFLA hafði heildarumsjón með verkefninu. 

Síldarvinnslan - heildarþjónusta

Fjarðabyggð, Neskaupsstaður, rafmagnshönnun, afldreifing, iðnstýring

EFLA hefur um árabil veitt Síldarvinnslunni hf. heildarþjónustu á sviði rafmagnshönnunar fyrir afldreifingu og iðnaðarstýringu, s.s. stjórn og eftirlitskerfi vegna sjálfvirknivæðingar. 


Þá hefur EFLA komið að verkefnastýringu og ráðgjöf vegna orkukaupa fyrir fiskmjölsverksmiðjur og fiskiðjuver fyrirtækisins.

Snæfellsstofa, Gestastofa á Skriðuklaustri

Vatnajökulsþjóðgarður, Skriðuklaustur í Fljótsdal, Breeam

Gestastofan hýsir þjónustumiðstöð þjóðgarðsins með sýningar- og kennsluaðstöðu auk rýma fyrir starfsmenn þjóðgarðsins svo sem skrifstofur, geymslur og aðstöðu fyrir þjóðgarðsverði.


Við hönnunina var lögð sérstök áhersla á tengsl byggingarinnar við umhverfið og vistræn sjónarmið eru höfð í hávegum.

Sogn Studentsby - Námsmannaíbúðir í Osló

Verkefnið snérist um hönnun fimm nýrra íbúðablokka fyrir stúdentagarðana Sogn Studentby í Osló, alls 234 íbúðir.

Sorphreinsistöð í Stavanger, Noregi - forhönnun

Verkið fólst í forhönnun og gerð kostnaðaráætlana vegna sorphreinsistöðvar (10.400 m2) í Sola (nágrenni Stavanger) í Noregi. Byggingin skiptist í móttökusvæði, vinnslusali, hreinsisvæði og lager. Einnig er aðstaða fyrir starfsmenn og skrifstofur í þriggja hæða húsi sem er staðsett innan byggingarinnar.


Í bygginguna var grunnhannað rafkerfi, neysluvatnskerfi, frárennslis­kerfi og hitakerfi.

Spennuhækkun í S-Noregi, frá 300 kV til 420 kV

Kristiansand í suðri til Nedre Røssåga í Nordland, Statnett, Háspennulína

Statnett vinnur að því að auka flutningsgetu margra fyrirliggjandi háspennulína, með því að hækka hitastig eða spennu á 300 kV tvíleiðurum upp í 420 kV. EFLA hefur aðstoðað Statnett í þessu verkefni frá 2009. Fyrst við undirbúning, með þróun vinnulags, aðferða og forrita og síðan við hönnun, framkvæmdir og frágang á verkstað.

Stefnumörkun sveitarfélaga á Vestfjörðum - fyrstu skref

Sveitarfélög, Vestfirðir, Fjórðungssamaband Vestfirðinga

EFLA og teiknistofan Eik á Ísafirði unnu saman að verkefninu í samstarfi við Fjórðungssamband Vestfirðinga. Tildrög verkefnisins eru að talsverðar breytingar hafa orðið í atvinnulífi á Vestfjörðum undanfarin ár m.a. með fjölgun ferðamanna og auknu fiskeldi. Ásamt því sem fyrirhugaðar eru miklar breytingar vegna tilkomu jarðganga og heilsársvegs sem mun tengja saman norðan- og sunnanverða Vestfirði. 

Stjórnkerfi fyrir fiskeldisstöð

Íslandsbleikja, Grindavík, Vatnsleysa

EFLA sá um uppbyggingu á sjálfvirku fóðurkerfi og dælustýringu fyrir fiskeldisstöð Íslandsbleikju

Stjórnkerfi í steypuskála

Norðurál, ofn 1, steypulína 1, Steypulína

Helsta markmið verkefnisins er að uppfæra rafkerfi og stjórnkerfi við steypulínu þannig að það samræmist gildandi stöðlum Norðuráls.

Stjórnkerfi og fjarskiptakerfi Þeistareykjavirkjunar

Nýjasta jarðgufuvirkjun Landsvirkjunar, Þingeyjarsveit og Norðurþing

EFLA sér um forritun, prófanir og gangsetningu á stjórnkerfum Þeistareykjavirkjunar, ásamt því að hanna og veita ráðgjöf um þráðlaus fjarskiptakerfi í stöðvarhúsi. 

Strætórein við Rauðagerði

Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Veitur, Hljóðvarnir, Miklabraut

Hönnun strætóreinar á Miklubraut við Rauðagerði, göngu- og hjólastígs, einnig hljóðvarna með gróðri milli götu og stíga.

Umferðargreining í Borgarnesi

Borgarnes, Dróni, Umferðartalning, Umferð, Gatnamót, Vesturlandsvegur

EFLA var fengin til að greina umferð um gatnamót Vesturlandsvegar og Borgarbrautar í Borgarnesi. EFLA notaði dróna til að mynda gatnamótin og notaði hugbúnað til þess að telja og greina umferðina.

Umferðarupplýsingar beint í bílinn

Vegagerðin, GPS tæki, DAB+, Rannsóknarverkefni

Rannsóknar og þróunarverkefni unnið fyrir Vegagerðina 2012 og uppfært 2017, vegna möguleika á að koma umferðarupplýsingum til GPS tækja í bílum.

Umferðaröryggi skólabarna

Hafnarfjörður, Hafnarfjarðarbær, Umferð, Skólabörn

EFLA sá um að framkvæma úttekt á umferðaröryggi skólabarna við grunnskóla í Hafnarfirði og koma með tillögur að úrbótum.

Umhverfisstjórnun - Isavia

Keflavíkurflugvöllur, Reykjanesbær, BIRK, umhverfisgreining

Ráðgjafar EFLU hafa unnið náið með starfsfólki Isavia við gerð umhverfisgreiningar á öllum starfsstöðvum og skilgreiningu á mikilvægum umhverfisþáttum, sem er forsenda umhverfisstefnu ásamt markmiðum og aðgerðaráætlun. Umhverfisstefna var samþykkt og innleidd í starfsemi Isavia.

Undirgöng við Reykjanesbraut

Suðurholt í Hafnarfirði, Hafnarfjörður, Vegagerðin

Hönnun á undirgöngum undir Reykjanesbraut við Suðurholt í Hafnarfirði. Hönnun á framhjáhlaupi fyrir umferð á framkvæmdatíma. Gerð kostnaðaráætlunar og útboðsgagna ásamt umsjón með þjónustu á verktíma.

Unnargrund - Raðhús

Garðabær, raðhúsahverfi, OG arkitektar

Verkfræðihönnun á raðhúsahverfi í Garðabæ sem inniheldur 25 raðhús sem hvert um sig er 150m2.

Uppbygging ferðamannaaðstöðu

Klósett, salerni, ferðamenn, ferðamannaaðstaða, stjórnstöð ferðamanna, stjórnstöð ferðamála

Þrjár skýrslur voru unnar varðandi uppbyggingu salernisaðstöðu fyrir ferðamenn. Gerð var ástandsgreining á öllu landinu, kostnaður metinn við uppbyggingu og rekstur og tillögur gerðar.

Uppruni svifryks í Reykjavík

Rannsóknarverkefni

EFLA vann verkefni þar sem uppruni svifryks í Reykjavík var kannað. Um var að ræða rannsóknarverkefni sem styrkt var af rannsóknar­sjóði Vegagerðarinnar þar sem hlutfall einstakra uppsprettuefna í svifryki voru metin. 


Svifryki minna en 10 µm að stærð (PM10) var safnað á síur með sérstökum svifryks safnara sem er staðsettur á þaki loftgæða­stöðvarinnar við gatnamót Miklubrautar og Grensásvegar.

Uppsjávarfrystihús Eskju

Frystihús Eskju, Eskja, Sjávarútvegur, Fjarðabyggð, Eskifjörður

Eskja hf. tók í notkun nýtt hátæknivætt uppsjávarfrystihús á Eskifirði. Húsið er 7000 m2 að stærð og eru allir vinnsluferlar sjálfvirkir. Myndgreining hráefnis ásamt snertilausum frystum tryggja hámarksgæði afurða.


EFLA sá um byggingarhönnun fyrir nýtt uppsjávarfrystihús Eskju, hönnun aðaluppdrátta o.fl.

Urriðaholt

Garðabær, íbúðahverfi, Landslag

Um er að ræða uppbyggingu á nýju íbúðahverfi í Urriðaholti í Garðabæ þar sem EFLA hefur séð um hönnun gatna, stíga, fráveitukerfis, grænna ofanvatnslausna, gatnalýsingu ásamt gerð lóðarblaða. 


Hverfið leggur mikla áherslu á ofanvatnslausnir en þær eru hannaðar af EFLU ásamt Landslagi.

Útreikningur á kolefnisspori fyrir Odda

EFLA gerði útreikninga á kolefnisspori fyrir 4 vörur Odda; plastpoka, pappakassa, bók og öskju.


Helstu niðurstöður sýndu að kolefnisspor erlendra samkeppnisaðila er allt að 93% meira heldur en hjá Odda.

Útsýnispallar við ferðamannastaði

Útsýnispallur, Ferðamannastaður, Vatnajökulsþjóðgarður, Skaftafell, Rangárþing Eystra, Umhverfisstofnun, Grindavíkurbær, Kerfélagið

Á síðustu misserum hafa útsýnis- og göngupallar risið við vinsæla ferðamannastaði á landinu. EFLA hefur komið að hönnun fjölmargra þeirra í samstarfi við arkitektastofur.


Tilgangurinn með útsýnispöllunum er að bæta öryggi ferðamanna, stuðla að minni ágangi á umhverfið og til varnar gróðureyðingu. Síðast en ekki síst auka pallarnir útsýni og nánd við sitt nærumhverfi.

Vaðlaheiðargöng

Akureyri, Geotek, Bolungarvíkurgöng, Eyjafjörður, Fnjóskadalur

EFLA var eftirlitsaðili með framkvæmdum við Vaðlaheiðargöng , sem eru 7,2 km löng göng milli Eyjafjarðar og Fnjóskadals.

Vegagerð í Þrændalögum

Fv715 Keiserås - Olsøy

Hönnun á 16,5 km löngum vegi,  Fv. 715 Keiserås - Olsøy sem er partur af tollvegakerfinu Fosenvegene.

Verne Global gagnaver

Reykjanesbær, forritun, Stjórnkerfi, Kælikerfi

EFLA tók þátt í framkvæmdum við stækkun gagnavers Verne Global, sem er stærsta gagnaver á Íslandi, og sá um alverktöku varðandi hönnun, forritun og uppsetningu á stjórnkerfi fyrir kælikerfi í gagnaverið.

Vindlundir á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu

Þjórsá, Tungnaá, Vindlundur, Hafið, Búrfell í Rangárþingi Ytra, Landsvirkjun

EFLA vann frumhönnun/verkhönnun og fýsileikagreiningu fyrir vindlundi á nokkrum mögulegum svæðum á Hafinu, hraunsléttunni ofan við Búrfell.


EFLA vann auk þess ýmsar rannsóknir vegna verkefnisins og kom að mati á umhverfisáhrifum og Rammaáætlun með því að leggja til ýmis gögn inn í þá vinnu.

Vistferilsgreining fyrir íslenska steinull

EFLA gerði vistferilsgreiningu (Life Cycle Assessment, LCA) fyrir steinull sem er framleidd hjá Steinull hf. á Sauðárkróki, en um er að ræða fyrstu vistferilsgreininguna fyrir íslenskt byggingarefni.


Vistferilsgreiningar eru notaðar til að meta kolefnisspor eða vistspor vöru og þegar umhverfismerki (t.d. Svanurinn) eða umhverfisyfirlýsing (Environmental Product Declaration, EPD) eru útbúin fyrir vöru.

Vistferilsgreining fyrir orkuframleiðslu

Vindorka, Búrfell, Kolefnisspor, Gróðurhúsaáhrif, Hafið

Vistferilsgreining raforkuvinnslu með vindorku við Búrfell.

Vöktun loftgæða og vefgátt á Bakka

PCC, Bakki, Húsavík, Umhverfisvöktunarstöðvar,

Umsjón með vöktunarbúnaði, sýnataka, mælingar og birting uppýsinga í vefgátt.

Ylgarður

Nordic Independent Challenge, Rannsóknarverkefni

Ylgarður er innigarður sem hægt er að nota allt árið í þægilegu andrúmslofti. Verkefnið er frumkvöðlaverkefni sem miðar að því að þróa tæknilega fullkomið mannvirki sem hleypir inn dagsljósi, skartar mismunandi gróðri allt árið um kring, hitastig og loftgæði eru í jafnvægi og lýsing er vekjandi og falleg. Öllum þessum þáttum er stýrt af stjórntölvu, tengdri við mæla og annan búnað Ylgarðsins.

Þarfagreining fyrir sorpmál Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær, Vestfirðir

Þarfagreining og lausnir í sorpmálum Ísafjarðarbæjar.

Þeistareykjavirkjun - eftirlitsþjónusta með byggingum og veitum

Landsvirkjun, Þeistareykir í Þingeyjasveit, PCC kísilver bakka

EFLA sér um framkvæmdaeftirlit með byggingu stöðvarhúss fyrir tvær 45 MWe vélasamstæður og byggingu veitukerfis Þeistareykjavirkjunar.

Þjóðveldisbærinn Stöng

EFLA var fengin til að endurbæta lýsingu í Þjóðveldis­bænum sem staðsettur er í Þjórsárdalnum skammt frá Búrfellsvirkjun. 


Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal er af mörgum talið eitt best geymda leyndarmál Íslands en bærinn er tilgátuhús byggt á einu af stórbýlum þjóðveldisaldar. Þar gefst gestum færi á að kynna sér húsakynni forfeðra okkar og fræðast um hagi þeirra og daglegt líf.

Þróun raforkuverðs á Íslandi 2005 - 2015

Kostnaður heimila við raforkuöflun, þróun orkuverðs og tekjumarka. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

EFLA tók saman skýrslu þar sem teknar eru saman upplýsingar um þróun heildartekna af raforkuafhendingu til rafhitaðs heimilis sem notar 30.000 kWh/ári og 85% orkunnar fer til hitunar húsnæðis og jafnframt er sýndur kostnaður notandans. Ennfremur eru teknar saman tölur um skatta, verðjöfnun og niðurgreiðslur. Skoðuð er þróunin frá því raforkulögin tóku gildi árið 2005 og til ársins 2017.

Æfingarými fyrir Sigur Rós

Hljóðver, Ess err ehf, Hljóðvist, Hljóðver, Vinnuaðstaða

EFLA verkfræðistofa kom að gerð nýs hljóðvers fyrir hljómsveitina Sigur Rós, þar sem sérfræðingar hljóðvistarsviðs EFLU útfærðu alhliða hönnun á hljóðvist rýmisins. 

Öryggis- og heilbrigðisáætlun Háskólans í Reykjavík

Háskólinn í Reykjavík, HR, áhættumat

Markmið verkefnisins var að gera áhættumat starfa hjá Háskólanum í Reykjavík (HR). Áhættumatið náði til allra starfseininga skólans. 


Var efnið hjálplegt? Nei