Eiríkur Ástvald Magnússon

  • Eiríkur Ástvald Magnússon

Eiríkur starfar við ráðgjöf á sviði byggingareðlisfræði og rakaöryggis við hönnun nýbygginga og endurbygginga. Hann hefur reynslu af því að skoða hús með tilliti til byggingargalla og rakaskemmda.   

Eiríkur hefur sérhæft sig í hermunum á rakaflæði í byggingarhlutum. Hann hefur starfað sem stundakennari í Háskóla Íslands þar sem að meistaranemar í Byggingarverkfræði voru fræddir um rakaöryggi við hönnun og framkvæmd. 
Byggingarframkvæmdir og EFLA

16.4.2020 Fagið : Rakaöryggi byggingaframkvæmda

Rakavandamál í byggingum eru reglulega í umræðunni og flestir sammála um að víða er úrbóta þörf. Greinarhöfundar fara yfir verklag til að fyrirbyggja rakavandamál í byggingum og benda á þætti sem þarf að taka tillit til bæði í hönnunar- og byggingarfasa.

Þekkjum við þökin okkar

15.2.2019 Fagið : Þekkjum við þökin okkar?

Hefðbundin létt þök með þunnu loftbili hafa verið byggði í áratugi á Íslandi með ásættanlegum árangri hingað til. Ýmsar breytingar síðastliðin ár hafa gert það að verkum að sífellt eru að koma upp fleiri atvik þar sem framkvæma þarf kostnaðarsamar endurbætur snemma á líftímanum. EFLA telur ráðlegt að rannsaka þessa þakgerð nánar með tilliti til varma- og rakaflæðis en jafnramt skoða aðra áhættuminni valkosti 

Húsbygging

12.6.2018 Samfélagið : Geta ný hús staðið úti?

Umfjöllun um rakaskemmdir og myglu í húsnæði hefur verið áberandi á undanförnum árum. Ekki er ljóst hvort að aukin umræða sé tilkomin vegna aukins umfangs rakaskemmda eða vegna þeirrar vitundarvakningar um neikvæð heilsufarsáhrif rakaskemmda.