Fréttir


Fréttir

Samfélags- og samgönguverkefni kynnt á ráðstefnu

Rannsóknaráðstefna, Vegagerðin

7.11.2019

Rannsóknir og nýsköpun gegna mikilvægu hlutverki hjá EFLU og meðal þess sem hefur verið unnið er að eru rannsóknaverkefni sem hlutu styrk úr rannsóknasjóði Vegagerðarinnar.

  • EFLA-og-Vegagerdin-web
    Kristinn Örn Björnsson, vélaverkfræðingur hjá EFLU, hélt erindi um hljóðgjöf bifreiða.

Árlega heldur Vegagerðin rannsóknaráðstefnu þar sem verkefni sem hafa hlotið styrk úr rannsóknasjóð eru kynnt og sagt frá helstu niðurstöðum þeirra. EFLA hlaut styrk úr sjóðnum á síðasta ári og vann að 6 verkefnum í tengslum við samfélags- og samgöngumál. Á ráðstefnunni, sem fór fram í Hörpu föstudaginn 1. nóvember, kynntu fimm starfsmenn EFLU niðurstöður verkefnanna á ráðstefnunni.

Þorbjörg Sævarsdóttir, byggingarverkfræðingur, fjallaði um endurnotkun, endurnýtingu og endurvinnslu frálagsefna í vegagerð. Skoðaðir voru mismunandi úrgangsflokkar, en samantektin gefur til kynna að tækifæri séu á Íslandi til að nýta gler, gúmmi, plast, malbik og steypu. 

Ágrip

Þorbjörg Sævarsdóttir.

Berglind Hallgrímsdóttir, samgönguverkfræðingur, kynnti niðurstöður um tíðni aksturs gegn rauðu ljósi með myndbandsgreiningu við gatnamót Kringlumýrarbrautar og Háaleitisbrautar. Helstu niðurstöður gáfu til kynna að 0,09 ökumenn fari yfir á rauðu ljósi í hverjum umferðarfasa og 0,5 ökumenn hafi verið á stöðvunarlínu þegar rautt ljós kviknar á umferðarljósinu.

Ágrip 

Berglind Hallgrímsdóttir. 

Halla Katrín Svölu- og Arnardóttir, byggingarverkfræðingur, fór yfir greiningar á kerfum og vinnuumhverfi í vaktstöð Vegagerðarinnar með aðferðafræðinni CRIOP (Crisis Intervention and Operability Analysis). Tilgangurinn er að skoða hver staðan er á gæðakerfi, verkferlum, vinnulýsingum í vaktstöð, þjálfun og hæfni starfsmanna. Ásamt því að skoða hvernig fjarstýring kerfanna er skilgreind og varin fyrir utanaðkomandi aðgangi. Markmið verkefnisins er að bæta aðstöðu, vinnuumhverfi og kerfi starfsmanna vaktstöðvar til að auka hæfni þeirra til að takast á við allar aðstæður og aðgerðir sem sinna þarf.

Ágrip

Halla Katrín Svölu- og Arnardóttir.

Kristinn Örn Björnsson, vélaverkfræðingur, kynnti niðurstöður á mælingum á hljóðgjöf frá sambærilegum bifreiðum með mismunandi aflgjafa, þ.e. bensín-, dísel- og rafbílar. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að hljóðstig frá rafbílum sé aðeins lægra við lágan ökuhraða. Við 15 km/klst mældist hljóðstig frá rafbílnum 3-4 dB lægra. Þegar horft er til ökuhraða á bilinu 30-90 km/klst mældist almennt lítill munur á hljóðstigi frá bifreiðunum þremur. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hávaðaáraun frá umferð breytist ekki mikið með aukinni innleiðingu rafbíla.

Ágrip 

Kristinn Örn Björnsson.

Eva Dís Þórðardóttir, skipulagsfræðingur, sagði frá niðurstöðum á rýni á aðferðafræði, við að meta samfélagsleg og hagræn áhrif samgönguframkvæmda. Slík aðferðafræði er tvíþætt; annars vegar er um að ræða arðsemismat, þar sem oft er stuðst við hefðbundna kostnaðar- og ábatagreiningu þar sem þættir eru verðlagðir. Hins vegar er gert mat á samfélagsáhrifum, þar sem teknir eru fyrir þættir sem erfitt eða ómögulegt er að verðleggja. Saman mynda þessi tvö aðskildu matsferli grunn til þess að líta heilsteypt á samfélags og hagræn áhrif samgönguframkvæmda.

Ágrip 

Eva Dís Þórðardóttir. 

Þá kynnti Jóhanna Helgadóttir, skipulagsfræðingur og arkitekt, verkefni þar sem skoðað var hvernig hjólreiðar gætu stuðst við notkun Borgarlínu út frá tveimur þáttum; hjólaleiðum og innviðum á stöðvum. Metnir voru ólíkir möguleikar og þeir bornir saman við lausnir í Björgvin, Noregi og Ottawa, Kanada.  

Skýrsla

Jóhanna Helgadóttir.

EFLA-a-Rannsoknarradstefnu-2Halla Katrín Svölu- og Arnardóttir.

EFLA-a-Rannsoknarradstefnu-3Berglind Hallgrímsdóttir.

EFLA-a-Rannsoknarradstefnu-4Eva Dís Þórðardóttir.

EFLA-a-Rannsoknarradstefnu-1Kristinn Örn Björnsson.