Hönnun brúa

Brýr, Brúarhönnun, Hanna brú, Brúarmannvirki, Brú, Göngubrú, Vegbrýr

EFLA hefur víðtæka reynslu af hönnun brúa og innan fyrirtækisins er starfrækt sérhæft teymi verkfræðinga sem leysir brúarverkefni á öllum verkefnisstigum. Það felur m.a. í sér frumdrög hönnunar, endurbætur, viðhald og styrkingar á brúm sem hafa verið lengi í notkun. 

Tengiliðir

Við hönnun nýrra brúarmannvirkja hjá EFLU eru þrjú meginatriði höfð að leiðarljósi: öryggi, ásýnd og hagkvæmni


Öryggi

Hönnunin verður að uppfylla öryggiskröfur og er fræðileg þekking ásamt þekkingu á gildandi reglum veigamikill hluti af starfseminni. Starfsmenn EFLU eru virkir á faglegum samstarfsvettvangi svo sem hugbúnaðar­þróun, birtingu faggreina og í ýmsum störfum í norrænum og alþjóðlegum samtökum.

Ásýnd

EFLA starfar náið með arkitektum við brúarhönnun og er áherslan lögð á að ásýnd brúarmannvirkjanna falli að umhverfi þeirra hvort sem um er að ræða náttúrulegt eða manngert umhverfi.

Hagkvæmni

Kostnaðarvitund er gegnumgangandi í hönnunarferlinu og er leitast við að tefla fram valkostum sem bæði eru hagkvæmir í byggingu og rekstri en einnig í samræmi við væntingar verkkaupa.

Helstu verkkaupar EFLU á sviði brúartengdra verkefna eru Vegagerðin, norska Vegagerðin og sveitarfélög á Íslandi og í Noregi. Nokkur af brúarmannvirkjum EFLU hafa unnið til verðlauna á undanförnum árum eins og göngubrúin við Hringbraut, Mjóafjarðarbrú og hönnunartillaga að göngubrú á Markarfljót. 

Öflugt teymi og sérhæfð þekking

Við störfum jöfnum höndum á Íslandi og í Noregi og um það vitnar fjöldi brúa sem byggður hefur verið samkvæmt hönnun EFLU í báðum löndum. Starfsemin í Noregi byggist á reynslu sem áunnist hefur á Íslandi og þannig hefur orðið til öflugt teymi sem nýtir sérhæfða þekkingu frá báðum löndum.

Á meðal þjónustusviða eru

  • Frumdrög brúa á ýmsum skipulagsstigum
  • Forhönnun brúa
  • Verkhönnun brúa

Tengd þjónusta


Var efnið hjálplegt? Nei