Sjávarútvegur

Brunahönnun

Brunavarnir, Öryggismál, Öryggissvið, Brunasvið, Ráðgjöf í brunavörnum, Brunaráðgjöf, Bruna og öryggismál, Brunaáhættugreining, Brunaeftirlitskerfi, Brunatækni, Sjálfvirk slökkvikerfi, Slökkvikerfi, Sprinklerkerfi

EFLA rekur öfluga ráðgjafarstarfsemi á sviði brunavarna og öryggismála. Faglegur metnaður sem felur í sér vandaðar greiningar og heildarlausnir einkennir störf EFLU.

Byggingarstjórnun

Byggingarframkvæmdir, Byggingaframkvæmdir, Byggingastjórnun, Byggingarstjóri, Húsbyggingar

EFLA hefur víðtæka reynslu af stýringu byggingar­framkvæmda ásamt því að sinna gæðaeftirliti. Við tökum að okkur byggingarstjórnun mannvirkja og gætum þess að byggt sé eftir hönnun og að unnið sé samkvæmt verklýsingum.

Eigið eldvarnaeftirlit - vefkerfi

Eldvarnareftirlit, Eigið eldvarnareftirlit, Brunavarnir, Varnir vegna bruna, Eldvarnir, Eldsvoði, Eftirlitskerfi

Eigið eldvarnaeftirlit fyrirtækja, stofnana og mannvirkja er mikilvægur hluti af gæða- og öryggismálum ásamt því sem reglugerð kveður á um slíka skyldu. Tilgangurinn er að stuðla að traustum eldvörnum og tryggja virkni þeirra í samræmi við gildandi lög um brunavarnir. 


EFLA býður upp á notendavænt vefkerfi sem aðstoðar við slíkt eftirlit, fyrir lítil, meðalstór og stór fyrirtæki/stofnanir. 

Fiskeldi

Sjávarútvegur, Fiskur, Bolfiskur

EFLA hefur veitt fiskeldisfyrirtækjum á Íslandi þjónustu um áratugaskeið og hefur sinnt verkefnum tengdum fiskeldi á ýmsum sviðum. 

Gagnavinnsla og veflausnir

Vefgátt, Veflausn, Gögn, Gagnagátt, Gagnasöfnun, Mælaborð, Sjálfvirkar skýrslur, Rekjanleiki, Rekjanleikakerfi, OEE, Skýjalausnir, Internet of things, Birting gagna, Tölvusjón, Hugbúnaður

EFLA sérhæfir sig í úrvinnslu gagna frá mælitækjum, stjórnbúnaði og gagnagrunnum. Lausnirnar eru ýmist staðlaðar eða sérsmíðaðar, allt eftir eðli og umfangi verksins.


Góðar ákvarðanir byggja á réttum upplýsingum og með öflugri gagnavinnslu næst aukin yfirsýn og skilningur fyrirtækja á eigin gögnum.

Heimsmarkmið SÞ um sjálfbæra þróun

Heimsmarkmið, Sameinuðu þjóðirnar, Sjálfbær þróun, Sjálfbærni

Sérfræðingar EFLU aðstoða fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög við stefnumótun í takt við heimsmarkmiðin 17 og aðstoða við að innleiða þau sem hluta af starfsemi sinni.  

Hitaeftirlit

Hitaútgeislun, Innfrarautt, Innrautt, Hitamyndavélar

Allir hlutir gefa frá sér hitaútgeislun og með því að skoða hluti í innrauða sjónsviðinu er hægt að meta ástand þeirra nákvæmlega.


EFLA býður upp á úrval lausna á sviði hitaeftirlits og hefur á að skipa hópi sérfræðinga í myndgreiningu og mælingum með hitamyndavélum.

Hönnun í BIM umhverfi

BIM, Building Information Modelling, Hönnunarlíkan

BIM (Building Information Modelling) er aðferðarfræði við að búa til hönnunarlíkan fyrir byggingu og kerfin sem henni tilheyra. Hönnunarlíkanið, ásamt þeim upplýsingum sem í því eru, er síðan hægt að greina, herma og sannreyna áður en byggingin er byggð.

Iðnstýringar

Framleiðsla, Framleiðsluferlar, Sjálfvirknistýring, Stjórnkerfi, Eftirlitskerfi, Stjórn- og eftirlitskerfi, Sjálfvirkni

Meginhlutverk iðnstýringa er að auka sjálfvirkni og afkastagetu hjá framleiðslufyrirtækjum með það að markmiði að auka framleiðni og tryggja öryggi starfsmanna.


Sérfræðingar EFLU hafa víðtæka reynslu í hönnun iðnstýrikerfa og þjónustu þar að lútandi.

Landtengingar skipa

Raftenging, Skip, Uppsjávarskip,

Orkuskipti í íslenskum höfnum er eitt af þeim verkefnum sem stjórnvöld hafa sett á oddinn í tengslum við loftslagsaðgerðir. EFLA hefur unnið að lausnum varðandi landtengingu rafmagns í skipum. Slíkur ávinningur er bæði fjárhagslegur og umhverfislegur fyrir fyrirtæki.

Myndgreining

Framleiðsluferlar, Myndeftirlitstæki

Með myndgreiningu er hægt að sjálfvirknivæða flókna og jafnvel hættulega framleiðsluferla. Einnig gefur myndgreining möguleika á að gera margs konar mælingar á framleiðsluferlinu og auðveldar gagnasöfnun.

Sérfræðingar EFLU á sviði myndgreiningar hafa mikla reynslu í að þróa og setja upp myndgreiningarlausnir hjá framleiðslu- og iðnfyrirtækjum.

Orkuráðgjöf fyrir byggingar

Orkulíkan, Orkulíkön, Orkurammi, Orkuþörk, Orkukostnaður, Innivist

EFLA tekur að sér gerð orkulíkana og útreikninga á orkuramma fyrir byggingar samkvæmt núverandi kröfum byggingarreglugerðar.


EFLA býður jafnframt upp á orkuráðgjöf og gerð orkulíkana fyrir eldri byggingar.

Sjávarútvegur

Iðnaður í sjávarútvegi, Fiskur, Fiskvinnsla, Fiskeldi, Frystihús, Fiskiðnaður

EFLA hefur þjónustað íslenskan sjávarútveg um áratugaskeið og veitt sjávarútvegsfyrirtækjum sérhæfðar lausnir sem eru í takt við tækniþróun hvers tíma.

Skjákerfi

Framleiðsluferli, Tækjabúnaður, Stýrikerfi, Skjástýrikerfi, Scada, Framleiðslukerfi, Stjórnkerfi, Skjámyndakerfi

Megin tilgangur skjákerfa er að veita rekstraraðilum yfirsýn yfir framleiðsluferli og stöðu ásamt stjórnun tækjabúnaðar. 


Sérfræðingar EFLU hafa  víðtæka reynslu í hönnun og rekstri skjákerfa fyrir framleiðslu- og mælikerfi.

Sýndarveruleiki (VR)

Virtual reality, VR, Þrívíð, Þrívídd, Þrívíðarlíkan, 3D, 3D reality, Þrívíð

Sérfræðingar EFLU búa yfir margra ára reynslu í tæknilegum lausnum og framsetningu þeirra í þrívíddargrafík og sýndarveruleika. Orðið sýndarveruleiki er notað til að lýsa þrívíðu tölvugerðu gagnvirku umhverfi sem líkir eftir afmörkuðu sviði veruleikans sem notandinn getur skoðað og oftast haft áhrif á með aðgerðum sínum. 

Umhverfis- og öryggisstjórnun og vottanir

ISO 14001, ISO 45001, Umhverfisvottun, Umhverfisstjórnun, Umhverfismál, Vottun, Vottanir, Innivist, Áhættumat starfa, Vinnuvernd, Öryggisvottun, Öryggismál

Fyrirtæki, stór sem smá, taka í æ ríkari mæli ábyrgð á eigin áhrifum á umhverfið. 


Sérfræðingar EFLU hafa áralanga reynslu af að aðstoða fyrirtæki og stofnanir við að taka á umhverfismálum í sínum rekstri, allt frá stefnumótun til innleiðingar á heildstæðri vottaðri umhverfisstjórnun, t.d. skv. ISO 14001.

Viðhaldsstjórnun

Vélar, Viðhald, Framleiðni, Vélbúnaður, Asset management, CMMS, Computerized, maintenance, management system, Fix, Fiix

Markmiðadrifin fyrirtæki gera kröfur um nýtni vélbúnaðar og tækja til að tryggja hámarks framleiðni við notkun þeirra. EFLA hjálpar viðskiptavinum sínum að uppfylla þessar kröfur með hagkvæmri og notendavænni hugbúnaðarlausn í bland við reynslu á sviði viðhalds fasteigna og véla. EFLA er í virku samstarfi við kanadíska hugbúnaðarframleiðandann Fiix.

Öryggiskerfi

Brunaviðvörunarkerfi, Neyðarlýsingarkerfi, Aðgangskerfi, Viðvörunarkerfi

Öryggiskerfi er samnefnari yfir nokkur kerfi sem sett eru upp í byggingum og mannvirkjum. Hlutverk þessara kerfa er að gæta öryggis fólks og/eða eigna.


EFLA hefur á að skipa reynslumiklum sérfræðingum sem taka að sér ráðgjöf um val og notkun öryggiskerfa. 


Var efnið hjálplegt? Nei