Heimsmarkmið SÞ um sjálfbæra þróun

Heimsmarkmið, Sameinuðu þjóðirnar, Sjálfbær þróun, Sjálfbærni

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru framkvæmda­áætlun í þágu mannkyns, jarðar og hagsældar. Með henni er leitast við að stuðla að friði um heim allan, sjálfbærni og auknu frelsi. Sérfræðingar EFLU aðstoða fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög við stefnumótun sem taka mið af heimsmarkmiðunum 17 og aðstoða við að innleiða þau sem hluta af starfsemi sinni.  

Tengiliðir

Árið 2015 samþykktu öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 17 heims­markmið um sjálfbæra þróun sem gilda til ársins 2030. Aðildaríkin hafa skuldbundið sig til að vinna skipulega að innleiðingu markmiðanna. Heimsmarkmiðin eru samþætt og snúa að öllum þáttum sjálfbærrar þróunar; hinnar efnahagslegu, samfélagslegu og umhverfislegu. 

Með heimsmarkmiðunum 17, sem einnig mætti kalla sjálfbærnimarkmið, fylgja 169 undirmarkmið sem tengd eru 232 mælikvörðum. Íslensk stjórnvöld hafa nú þegar hafið innleiðingu á heimsmarkmiðunum fyrir samfélagið. Stjórnvöld hvetja til samráðs og samstarfs við atvinnulífið, félagasamtök, sveitarfélög og einstaklinga um innleiðingu markmiðanna. 

Allir þurfa að leggjast á eitt

Með sameinuðu átaki okkar allra getum við lagt lóð á vogarskálarnar og náð heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Það er sameiginlegur hagur okkar allra.

Sérfræðingar EFLU aðstoða fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög við stefnumótun sem miðast við heimsmarkmiðin 17 og aðstoða við að innleiða þau sem hluta af starfsemi sinni.  EFLA aðstoðar við að greina tækifæri í sjálfbærni og aðgerðir til umbóta, samfélaginu til hagsbóta.

EFLA tengir starfsemi sína við heimsmarkmiðin 17 eins og kemur fram í samfélagsskýrslu okkar. 

HeimsmarkmiðHeimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 

Á meðal þjónustusviða eru

  • Ráðgjöf við stefnumótun miðað við heimsmarkmiðin 17
  • Greining á þeim þáttum í starfseminni sem skipta máli fyrir sjálfbæra þróun sbr. heimsmarkmiðin
  • Innleiðing heimsmarkmiðanna í starfsemi fyrirtækisins
  • Aðstoða fyrirtæki við að greina tækifæri til sjálfbærni 
  • Ráðgjöf vegna aðgerða til umbóta í tengslum við sjálfbærni

Tengd þjónusta


Var efnið hjálplegt? Nei