Öryggismál í framkvæmdum

Öryggisstjórnun, öryggismálefni, öryggi og heilbrigði á vinnustöðum, öryggisskipulag

Mikil framför hefur verið í öryggismálum á Íslandi undanfarin ár. Við allar framkvæmdir þarf öryggisstjórnun.


Hjá EFLU starfa sérfræðingar sem hafa mikla reynslu af öryggismálum framkvæmda. Í hverju verkefni felast áhættur sem þarf að greina til að koma í veg fyrir slys og önnur óhöpp í framkvæmdinni.

Tengiliðir

Beittar eru öruggar aðferðir á stór sem smá verkefni til að tryggja að þau verði til farsældar fyrir alla sem koma að verkefninu. Þetta er gert með því að gera öryggis-, heilbrigðis-, og umhverfisáætlun á hönnunar- og framkvæmdastigi. Einnig er áhættumat útbúið varðandi framkvæmdir, öryggishandbók útbúin og öryggiseftirlit skilgreint. 

Með markvissu öryggisskipulagi, -eftirliti og -stjórnun er gengið úr skugga um að verkefnið hafi sem minnst áhrif á öryggi og heilsu þeirra sem koma að framkvæmdinni og að framkvæmdin hafi ekki skaðleg áhrif á umhverfið.

Viðurkenndur þjónustuaðili

Vinnueftirlit ríkisins hefur viðurkennt EFLU sem þjónustuaðila og veitum við heildstæða þjónustu á sviði öryggis og heilbrigðis á vinnustöðum.

Mikilvægi öryggismála í framkvæmdum

Öryggismál eru samtvinnuð allri starfsemi EFLU og er leitast við að lágmarka áhrif framkvæmda á öryggi og heilsu starfsmanna og á umhverfi framkvæmdarinnar.

Á meðal þjónustusviða eru

  • Öryggis-, heilbrigðis-og umhverfisáætlun á hönnunarstigi
  • Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisáætlun á framkvæmdastigi
  • Áhættumat verklegra framkvæmda
  • Öryggishandbók verklegra framkvæmda
  • Öryggiseftirlit
  • Öryggisstjórnun
  • Samræmingaraðili öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismála

Þarf að gera öryggis, -heilbrigðis- og umhverfisáætlun fyrir allar framkvæmdir?

Já, verkkaupi ber ábyrgð samkvæmt vinnuverndarlögum á því að gera eða sjá til þess að áætlunin sé gerð fyrir allar framkvæmdir.

Hvað er öryggishandbók?

Öryggishandbók heldur utan um helstu lög , reglur og önnur skjöl sem á að fara eftir við framkvæmd verksins , svo og helstu gögn sem varða öryggi og heilbrigði. Þetta hjálpar þeim sem skipuleggja, stjórna og starfa við verkefnið að það hafi sem minnst áhrif á öryggi og heilsu þeirra sem koma að framkvæmdinni.

Hvenær þarf að skipa samræmingaraðila öryggis- heilbrigðis- og umhverfismála fyrir framkvæmd?

Það þarf að skipa samræmingaraðila bæði á undirbúningsstigi verksins og á framkvæmdastigi verksins.

Tengd þjónustaVar efnið hjálplegt? Nei