Skilmálar | EFLA

EFLA býr yfir öflugum mannauði með breiða þekkingu og reynslu af ýmsum málaflokkum. Tilgangur ráðgjafarsímtala er að veita viðskiptavinum og almenningi færi á að fá leiðsögn frá sérfræðingum með fljótlegum og þægilegum hætti.

Áhersla er lögð á að sú leiðsögn og ráðgjöf sem veitt er í gegnum myndsamtal eða símtal sé einföld, fljótleg og meira byggð á reynslu og ályktunum frekar en greiningum, útreikningum og/eða nákvæmum skoðunum út frá áreiðanlegum forsendum.

EFLA ber ekki ábyrgð á þeirri ráðgjöf sem veitt er í gegnum samtal eins og gert er þegar verkefni eru leyst með „eðlilegum“ hætti. Ráðgjöfin byggist eingöngu á þeim upplýsingum/forsendur sem ráðgjafinn fær frá viðskiptavininum og getur ráðgjöfin aldrei orðið áreiðanlegri heldur en upplýsingarnar/forsendurnar gefa til kynna. Þar sem ráðgjafinn mætir ekki á stað þann sem um ræðir er mikilvægt að viðskiptavinurinn gefi eins nákvæmar upplýsingar og hægt er í samtalinu svo hægt sé að veita viðunandi ráðgjöf. Lögð er áhersla á að forsendur séu sem ýtarlegastar og áreiðanlegastar og er það alfarið á ábyrgð viðskiptavinarins að veita þær forsendur sem ráðgjöf snýr að. Veiti viðskiptavinur rangar forsendur/upplýsingar þá er verulega hætt við því að ráðgjöfin sé röng eða eigi ekki við.

EFLA áskilur sér rétt til þess að vísa ráðgjöf frá ef upplýsingar/forsendur eru ófullnægjandi eða kunna að vera þess eðlis að nauðsynlegt er að veita ráðgjöf með öðrum hætti. Í þeim tilvikum áskilur EFLA sér rétt til þess að rukka fyrir lengd símtalsins.

Mikilvægt er að hafa í huga að ráðgjöfin kann að vera fræðileg og flókin fyrir þá sem ekki hafa þekkingu til að taka við upplýsingunum. Sé fyrirspurnin þess eðlis er hvatt til þess að hafa samband við EFLU með öðrum hætti, eða hafa einstakling viðstaddan sem hefur næga þekkingu til að heimfæra ráðgjöfina á verkstað. Með því móti eru auknar líkur á að ráðgjöfin skili fullnægjandi árangri. Framkvæmd í kjölfar ráðgjafar er alfarið á höndum viðskiptavinar og getur EFLA ekki ábyrgst árangur framkvæmdar eða allt það sem þar kann að koma uppá.

Það athugast öll símtöl í þessari þjónustu EFLU kunna að vera hljóðrituð.