Orka

Ylgarður

Nordic Independent Challenge, Rannsóknarverkefni

Ylgarður er innigarður sem hægt er að nota allt árið í þægilegu andrúmslofti. Verkefnið er frumkvöðlaverkefni sem miðar að því að þróa tæknilega fullkomið mannvirki sem hleypir inn dagsljósi, skartar mismunandi gróðri allt árið um kring, hitastig og loftgæði eru í jafnvægi og lýsing er vekjandi og falleg. Öllum þessum þáttum er stýrt af stjórntölvu, tengdri við mæla og annan búnað Ylgarðsins.

Upplýsingar um verkefnið

Verktími
2014 - 2016

Tengiliður


Um hvað snýst verkefnið

Verkefnið varð til í kringum norræna frumkvöðlasamkeppni, Nordic Independent Challenge 2015, sem fjallaði um nýsköpun í tæknigeiranum til að bæta lífsgæði eldri borgara. Tillaga EFLU í samkeppninni gekk út á að gera Ylgarð fyrir notendahópa sem hafa takmörkuð tækifæri til að komast út í náttúruna. Einnig er mikilvægt á norðlægum slóðum að gefa íbúum tækifæri til að njóta dagsbirtu á veturna þegar hennar nýtur í skamman tíma. Þessa lausn er hægt að útfæra í hvaða byggingum sem er fyrir alla notendahópa.

Lagt var í áframhaldandi vinnu eftir samkeppnina. Gerð var frumhönnun á ímynduðum Ylgarði til að skoða alla þætti hans og meta umfang framkvæmdarinnar. EFLA vinnur nú að verkefnum fyrir annars konar húsagerðir þar sem frumhönnunin nýtist vel.

Hlutverk EFLU

Byggingarefni og -eðlisfræði: Leitað að bestu fáanlegu byggingarefnum á markaðinum til að byggja Ylgarð og hleypa inn dagsbirtu en jafnframt að tryggja varmaeinangrun. Val á gleri og gluggaprófílum er sérstaklega mikilvægt. Einnig var skoðað annað efnisval fyrir Ylgarð, bæði innan- og utanhúss.

Lýsingarhönnun: Lýsing miðar að því að hægja á framleiðslu melatonin hormóns (svefnhormón) í gegnum sjóntaug hjá notendum til að tryggja árvekni og vellíðan. Lýsingin er hugsuð bæði fyrir notendur og plöntur.

Lagnir og loftræsing: Leitast var við að finna bestu lausnina í hitakerfi. Neysluvatn, frárennsli og loftræsing eru mikilvægir þættir loftgæða og innivistar.

Gróður: Gróður í formi gróðurveggja, gróðri á gróðurgrindum, beðum og öðrum ílátum til að skapa sem mestan sveigjanleika í notkun rýmisins. Skoðaðir eru ýmsir þættir gróðurs við þessar aðstæður eins og val á heppilegum plöntum , hættu á meindýrum  og sjúkdómum og umfang viðhalds og umhirðu.

Stýribúnaður: Skoðaðar lausnir til notkunar á stjórntölvu sem stjórna myndi öllum nauðsynlegum búnaði mannvirkisins. Hún myndi tryggja þau gæði innivistar sem nauðsynleg eru og koma í veg fyrir að mannleg vanþekking hafi ekki árif á virkni Ylgarðsins.

Hljóð- og brunahönnun: Skoðaðar kröfur til mannvirkis varðandi hljóðvist og brunahönnun fyrir ákveðnar aðstæður.

Verkefnastjórnun og áætlanagerð: Tíma- og kostnaðaráætlanir fyrir byggingu Ylgarðs.

Ávinningur verkefnis

Rannsóknir sýna að nægjanleg dagsbirta og tengsl við náttúru og gróður hefur jákvæð áhrif á mannfólkið, bæði andlega og líkamlega. Ef aðgengi notendahópa eins og eldri borgara, hreyfihamlaðra eða sjúklinga að Ylgarði er tryggt hefur það jákvæð áhrif til sparnaðar, t.d. í minni lyfjanotkun og styttri innlagnardögum. Ylgarður er góð leið til að bjóða upp á fjölbreytt rými í tengslum við stofnanir sem og önnur mannvirki sem hvetur til samveru í indælu umhverfi.

Frumkvöðlar frá Norðurlöndunum sendu inn 417 hugmyndir í samkeppnina Nordic Independent Challenge 2015 og komst EFLA með Ylgarð í 25 liða úrslit.Var efnið hjálplegt? Nei