Samgöngur

Fyrirsagnalisti

Alþingi

Alþingi - viðbygging

Verkefnið felst í hönnun nýrrar skrifstofubyggingar Alþingis sem mun standa á sama reit og Alþingishúsið. Nýbyggingin sameinar starfsemi Alþingis undir einn hatt. EFLA sér um alla verkfræðihönnun fyrir verkið.
Rafbíll

Fyrsti sjálfakandi bíllinn á Íslandi

EFLA hefur staðið að undirbúningi fyrsta sjálfakandi bílsins á Íslandi fyrir Snjallborgarráðstefnu Reykjavíkurborgar í samstarfi við Heklu, Smyril Line og danska fyrirtækið Autonomous Mobility sem sérhæfir sig í sjálfakandi og sjálfbærum samgöngulausnum. 


Ráðgjöf EFLU fólst í leiðarvali og rýni á umferðaröryggi ásamt öðrum undirbúningsþáttum. Snjallborgarráðstefnan fór fram 3. maí 2018 í Hörpu.

Hringbraut - brýr

Göngubrýr yfir Hringbraut og Njarðargötu

EFLA, ásamt Studio Granda arkitektum, varð hlutskörpust í hönnunarsamkeppni Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar um hönnun á þremur nýjum göngubrúm yfir Hringbraut og Njarðargötu í tengslum við færslu Hringbrautar. Verkið fól einnig í sér hönnun göngu- og hjólastíga.


Brýrnar hafa vakið athygli bæði hér heima og erlendis. Göngubrýrnar yfir Njarðargötu og Hringbraut hlutu Steinsteypuverðlaunin árið 2010 og viðurkenningu Vegagerðarinnar árið 2009 fyrir gerð og frágang mannvirkja.

Norðfjarðargöng

Norðfjarðargöng

Norðfjarðargöng liggja á milli Norðfjarðar og Eskifjarðar, eru 7,9 km löng, og voru opnuð 11. nóvember 2017. Um er að ræða mikla samgöngubót fyrir íbúa og vegfarendur í nágrannabyggðalögum Fjarðabyggðar. 


EFLA sá um hönnun og ráðgjöf allra kerfa jarðganganna eins og rafkerfi, stjórnkerfi, lýsingu, fjarskiptakerfi, loftræsingu, neyðarstjórnun og öryggismál.

PCC Bakki

Kísilverksmiðja PCC á Bakka

Árið 2015 hóf PCC byggingu kísilmálmverksmiðju á Bakka norðan við Húsavík. Tveir aðalverktakar voru ábyrgir fyrir uppbyggingu verksmiðjunnar, SMS Group sá um öll framleiðslukerfin, og M+W Germany bar ábyrgð á byggingum og framkvæmdum á lóð.


EFLA sá m.a. um hönnun mannvirkja, hönnunar- og byggingastjórn ásamt því að vera hluti af framkvæmdaeftirliti á verkstað. 

Umferðargreining með dróna í Borgarnesi

Umferðargreining í Borgarnesi

EFLA var fengin til að greina umferð um gatnamót Vesturlandsvegar og Borgarbrautar í Borgarnesi. EFLA notaði dróna til að mynda gatnamótin og notaði hugbúnað til þess að telja og greina umferðina.

Útsýnispallar við ferðamannastaði

Á síðustu misserum hafa útsýnis- og göngupallar risið við vinsæla ferðamannastaði á landinu. EFLA hefur komið að hönnun fjölmargra þeirra í samstarfi við arkitektastofur.


Tilgangurinn með útsýnispöllunum er að bæta öryggi ferðamanna, stuðla að minni ágangi á umhverfið og til varnar gróðureyðingu. Síðast en ekki síst auka pallarnir útsýni og nánd við sitt nærumhverfi.

Lysebruen Kópavogur 5

Ljósabrúin í Kópavogi | Lýsingarhönnun

Brúin yfir Fífuhvammsveg liggur yfir eina umferðarþyngstu götu landsins og mjög áberandi. EFLA sá um lýsingarhönnun brúarinnar.

Grindavík

Deiliskipulag hafnarsvæðis í Grindavík

EFLA sá um að vinna deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið í Grindavík. Meginmarkmið verkefnisins var að setja ramma um hafnarstarfsemina á svæðinu, vöxt hennar og viðhald.

Búðarhálsvirkjun

Búðarhálsvirkjun

Verkefnið fólst í verk-, útboðs- og deilihönnun mannvirkjahluta Búðarhálsvirkjunar auk ýmissar ráðgjafar í tengslum við verkefnið yfir þann tíma sem það stóð.

Rogaland

Umferðarhávaði | Rogaland í Noregi

EFLA var fengin til að taka út og skoða umferðarhávaða í Rogaland fylki í Noregi og koma með mótvægisaðgerðir þar sem þörf var á. 
Malbikunareftirlit

Eftirlit með malbikun gatna

EFLA sá um eftirlit með malbikun gatna og gatnaviðhald fyrir Reykjavíkurborg.

bjugn

Hönnun á vegköflum í Noregi

Hönnun á þremur vegköflum á vegi Fv710 í sveitarfélaginu Bjugn norðan Þrándheims. Verkið fólst í hönnun á nýjum göngu- og hjólastíg meðfram núverandi vegi ásamt breytingum á núverandi vegi, ofanvatnskerfum, veglýsingu, skiltum og merkingum og gerð útboðsgagna.

Hávaðamæling í Reykjavík

Hávaðakortlagning 2012–2017

Hávaðakortlagning vegna reglugerðar um kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir nr. 1000/2005 og tilskipunar 2002/49/EB var framkvæmd fyrir Vegagerðina og ýmis sveitarfélög.

Raufarhólshellir

Raufarhólshellir | Uppbygging

Hönnun og aðstoð við framkvæmdir við uppbyggingu staðarins fyrir ferðaþjónustu. Bílastæði var stækkað, þjónustuhús byggt ásamt öllum veitum fyrir það ásamt gönguleiðum, pöllum og lýsingu inni í hellinum.

reykjavik

Strætórein við Rauðagerði

Hönnun strætóreinar á Miklubraut við Rauðagerði, göngu- og hjólastígs, einnig hljóðvarna með gróðri milli götu og stíga.

Grensásvegur

Endurnýjun Grensásvegar með hjólastígum

Hjólastígur milli Miklubrautar og Bústaðavegar var gerður sumarið 2016 samhliða fækkun akreina niður í eina í hvora átt. 

EFLA hannaði og sá um gerð útboðsgagna vegna framkvæmdanna.

Hafnarfjörður

Umferðaröryggi skólabarna

EFLA sá um að framkvæma úttekt á umferðaröryggi skólabarna við grunnskóla í Hafnarfirði og koma með tillögur að úrbótum.

Urriðaholt

Urriðaholt

Um er að ræða uppbyggingu á nýju íbúðahverfi í Urriðaholti í Garðabæ þar sem EFLA hefur séð um hönnun gatna, stíga, fráveitukerfis, grænna ofanvatnslausna, gatnalýsingu ásamt gerð lóðarblaða. 


Hverfið leggur mikla áherslu á ofanvatnslausnir en þær eru hannaðar af EFLU ásamt Landslagi.

Jarðgöng og vegur í norður Noregi

Jarðgöng og vegur | Norður Noregur

Hönnun á tvennum jarðgöngum og 5,6 km löngum vegi með bráðabirgðatengingum. Einnig fól verkefnið í sér þverun stöðuvatns og hönnun á varnargarði gegn grjóthruni í brattri fjallshlíð, fráveitulagnir, umferðaröryggismál og skilti, umsjón með gerð útboðsgagna og samræmingarhönnun. EFLA framkvæmdi einnig áhættumat vegna umhverfismála og vinnuöryggis.

Færeyjar

Jarðgöng í Færeyjum

Hönnun, forritun og gangsetning á umferðarstýringu fyrir stór farartæki  í einbreiðum jarðgöngum.

Jarðgöngin í Tromso

Neðansjávarjarðgöng í Noregi

Endurnýjun á rafbúnaði, lýsingu, fjarskiptabúnaði, umferðarstýringum og fleira í neðansjávargöngum.

Brú yfir Markarfljót

Göngubrú yfir Markarfljót við Þórsmörk

Hönnun á göngubrú yfir Markarfljót við Þórsmörk. Meðal áskorana við hönnunina er að gæta þess að brúin falli sem best að landslagi á svæðinu sem er nánast ósnortið. Einnig þarf að gæta þess að brúin geti staðist sterka vinda sem blása um svæðið.

Ölfusárbrú

Brú á Ölfusá | Forhönnun

EFLA vinnur að forhönnun nýrrar brúar yfir Ölfusá við Efri-­Laugardælaeyju. Eftir gerð brúarinnar mun hringvegurinn flytjast norður fyrir Selfoss. Brúin verður skákaplabrú, sú fyrsta sinna tegundar á Íslandi. Áætlað er að aðalhöf brúarinnar verði 145 og 155 m löng, sem verða lengstu brúarhöf á landinu.


Verkefnið felst í þróun á útfærsluatriðum er varða brúarlausnina í samráði við verkkaupa og samstarfsaðila.

Ulfarsabru Fellsvegi flaggskip

Hönnun brúar | Úlfarsá á Fellsvegi

EFLA hefur hannað brú yfir Úlfarsá á Fellsvegi fyrir Reykjavíkurborg. Brúin er eftirspennt plötubrú í þremur burðarhöfum, alls 46 m löng.

Undirgöng í Hafnarfirði

Undirgöng við Reykjanesbraut

Hönnun á undirgöngum undir Reykjanesbraut við Suðurholt í Hafnarfirði. Hönnun á framhjáhlaupi fyrir umferð á framkvæmdatíma. Gerð kostnaðaráætlunar og útboðsgagna ásamt umsjón með þjónustu á verktíma.

Keiseras vegur

Vegagerð í Þrændalögum

Hönnun á 16,5 km löngum vegi,  Fv. 715 Keiserås - Olsøy sem er partur af tollvegakerfinu Fosenvegene.

Nygardstangen Noregur

Göngu- og hjólabrú í Bergen

Hönnun á nýrri stálbrú, göngu- og hjólastíg, vatns- og fráveitukerfi, lýsingu, jarðtæknileg hönnun á fyllingum undir vatni og gerð útboðsgagna.

Ullevaal stadion

Hjóla– og göngubrú í Noregi

Hönnun á nýju mannvirki við Ullevaal leikvanginn í Osló, útfærsla á grunnskipulagi svæðis og gerð verkgagna. Stálbrú, steyptir rampar, göngu- og hjólastígar, vatns- og fráveitukerfi, dren, meðhöndlun yfirborðsvatns, raf- og fjarskiptalagnir í jörð, lýsing, landmótun, jarðtækni, mengunarmælingar og úttekt á byggingum á framkvæmdasvæðinu.

Gang og sykelveg Ryng 3 -

Brýr í Noregi

Hönnun á göngu- og hjólastíg, vegum, brúm, meðhöndlun yfirborðsvatns, fyrirkomulagi raf- og fjarskiptakapla í jörð, lýsingu, landmótun, jarðtækni og umhverfistækni ásamt gerð útboðsgagna.


Var efnið hjálplegt? Nei