Viltu starfa með okkur?

Brosandi konur að tala saman

Kjarni EFLU samanstendur af starfsfólkinu og þekkingu þess. Við leggjum áherslu á að fólki líði vel í vinnunni, njóti jafnréttis og fái tækifæri til framþróunar.

Vinnustaðurinn
Brosandi maður snýr að myndavél, kona og karl snúa baki í myndavél. Grænn bakgrunnur

Störf í boði 8

Við getum boðið upp á störf óháð staðsetningu

Um EFLU

EFLA er þekkingarfyrirtæki með hátt í 50 ára sögu sem og veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdra greina. Hlutverk EFLU er að koma fram með lausnir sem stuðla að framförum viðskiptavina og efla samfélög og er samfélagsleg ábyrgð samofin tilgangi fyrirtækisins. Starfsfólkið er verðmætasta auðlind EFLU og hér starfar hæft og reynslumikið fagfólk með yfirgripsmikla þekkingu. Mikilvægur þáttur í starfsemi EFLU er frelsi starfsfólks til frumkvæðis þar sem hæfileikar þeirra njóta sín til fulls.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.

Við vinnum fjölbreytt verkefni í teymum þvert á svið og svæði og leggjum mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land. Í því skyni starfrækjum við öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni þar sem fjórðungur starfsfólks starfar. Auk þess bjóðum við upp á störf óháð staðsetningu þar sem því verður við komið.

Ferli ráðninga

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega en þeir sem koma til greina í störf sem losna fá boð um atvinnuviðtal. Allir stjórnendur hafa aðgang að almennum umsóknum á sínu sviði og mega umsækjendur eiga von á að mannauðssvið jafnt og stjórnendur hafi samband vegna umsókna þeirra. 

Almennar umsóknir eru í gildi í tólf mánuði frá umsóknardegi og hvetjum við umsækjendur til að sækja aftur um ef þeir hafa ekki heyrt frá okkur að tólf mánuðum liðnum.

EFLA er sífellt að leita að áhugasömu og hæfileikaríku starfsfólki. Í umsókninni getur þú valið hvar þú vilt starfa og einnig hvað þú vilt starfa við.

Nánari upplýsingar veita sérfræðingar mannauðssviðs, mannaudur@efla.is

EFLA leitar að jákvæðum og glaðlyndum starfsmanni til starfa á starfstöð EFLU á Reyðarfirði. Um er að ræða hlutastarf með sveigjanlegan vinnutíma á tímabilinu 8-16.

Hér er einstakt tækifæri fyrir fjölhæfan aðila sem hefur ríka þjónustulund og sveigjanleika til að taka að sér starf í skemmtilegu starfsumhverfi og sinna fjölbreyttum verkefnum.

Helstu verkefni

 • Umsjón með skrifstofu og starfsemi henni tengdri
 • Umsjón með kaffistofu starfsfólks
 • Umsýsla og samskipti við viðskiptavini
 • Almenn skrifstofustörf
 • Umsjón með viðburðum
 • Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniviðmið

 • Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
 • Framúrskarandi þjónustulund
 • Framúrskarandi hæfni í samskiptum og samvinnu
 • Almenn tölvukunnátta
 • Skipulagshæfni, stundvísi og reglusemi
 • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Góð færni í íslensku í ræðu og riti.

Nánari upplýsingar veitir Inga Berg Gísladóttir, mannauðssérfræðingur inga.berg.gisladottir@efla.is

Vinnustaðurinn EFLA

EFLA er þekkingarfyrirtæki sem starfar á sviði verkfræði og tækni.

EFLA leggur mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land og starfrækir öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni. Við bjóðum störf óháð staðsetningu svo starfsfólk geti búið í sinni heimabyggð hvar sem er á landinu, unnið í spennandi verkefnum og tilheyrt öflugum teymum. Um fjórðungur starfsfólks EFLU starfar á landsbyggðinni. 

Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.

EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki og hefur unnið frumkvöðlastarf í sjálfbærum rekstri.

EFLA leitar að metnaðarfullum og áhugasömum tækniteiknara á iðnaðarsvið. Tækniteiknari vinnur með hönnuðum og öðrum sérfræðingum að uppsetningu teikninga, framsetningu hönnunar og heildaryfirbragði skilateikninga.

Helstu verkefni:

 • Framsetning hönnunar í samvinnu við hönnuði.
 • Tækniteiknun í tví- og þrívídd.
 • Uppsetning og gerð teiknisetta.
 • Móta vinnulag framtíðarinnar milli hönnuða og tækniteiknara.

Hæfniviðmið:

 • Próf í tækniteiknun.
 • Góð kunnátta á Revit.
 • Kunnátta á AutoCad.
 • Kunnátta á Inventor og AutoCad Plant 3D er kostur.
 • Þekking á BIM og ACC umhverfi er kostur.
 • Jákvæðni og samstarfsfærni.
 • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði.

Nánari upplýsingar veitir Inga Berg Gísladóttir, mannauðssérfræðingur inga.berg.gisladottir@efla.is

Vinnustaðurinn EFLA

EFLA er þekkingarfyrirtæki sem starfar á sviði verkfræði og tækni. 

EFLA leggur mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land og starfrækir öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni. Við bjóðum störf óháð staðsetningu svo starfsfólk geti búið í sinni heimabyggð hvar sem er á landinu, unnið í spennandi verkefnum og tilheyrt öflugum teymum. Um fjórðungur starfsfólks EFLU starfar á landsbyggðinni.

Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda. 

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði. 

EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki og hefur unnið frumkvöðlastarf í sjálfbærum rekstri.

Nánari upplýsingar um vinnustaðinn 

Nánari upplýsingar um stefnur EFLU

Persónuverndaryfirlýsing til umsækjenda 

Um svið og starfsstöðvar EFLU

EFLA leitar að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi sem hefur áhuga á að sérhæfa sig í innivist. Sem sérfræðingur í byggingartækni fengir þú tækifæri til að starfa í fjölbreyttum verkefnum tengdum viðhaldi innan- og utanhúss, svo sem umsjón og eftirliti verklegra framkvæmda, rakaskimunum, ástandsskoðun, gallagreiningu og tillögum að endurbótum, auk verkefnastýringar.

Helstu verkefni:

 • Rakaskimun, sjónskoðun og sýnataka
 • Sýnataka úr byggingarefnum vegna rakaskemmda eða endurbóta
 • Loftgæðarannsóknir, sýnataka og síritun loftgæða
 • Skýrslugerð og tillögur að endurbótum
 • Ástandsskoðanir fasteigna, gallagreining, lekaprófun, loftþéttleikamælingar
 • Umsjón / eftirlit verklegra framkvæmda/ ráðgjöf á verktíma

Hæfniviðmið:

 • Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði, arkitektúr, líffræði, byggingarfræði eða önnur menntun við hæfi
 • Iðnmenntun og/eða reynsla af byggingarframkvæmdum er kostur en ekki skilyrði
 • Mikill áhugi á sérhæfingu innan starfssviðs
 • Framúrskarandi hæfni í samskiptum og samvinnu

Nánari upplýsingar veitir Inga Berg Gísladóttir, mannauðssérfræðingur inga.berg.gisladottir@efla.is

Vinnustaðurinn EFLA

EFLA er þekkingarfyrirtæki sem starfar á sviði verkfræði og tækni.  

EFLA leggur mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land og starfrækir öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni. Við bjóðum störf óháð staðsetningu svo starfsfólk geti búið í sinni heimabyggð hvar sem er á landinu, unnið í spennandi verkefnum og tilheyrt öflugum teymum. Um fjórðungur starfsfólks EFLU starfar á landsbyggðinni.  

Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda.  

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.  

EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki og hefur unnið frumkvöðlastarf í sjálfbærum rekstri.

Nánari upplýsingar um vinnustaðinn 

Nánari upplýsingar um stefnur EFLU

Persónuverndaryfirlýsing til umsækjenda 

Um svið og starfsstöðvar EFLU

EFLA leitar að metnaðarfullum og áhugasömum verkefnastjóra í byggingartækni. Um er að ræða starf á sviði bygginga í fagteymi um byggingartækni. Sem sérfræðingur í byggingartækni fengir þú tækifæri til að starfa í fjölbreyttum verkefnum tengdum viðhaldi innan- og utanhúss, svo sem umsjón og eftirliti verklegra framkvæmda, rakaskimunum, ástandsskoðun, gallagreiningu og tillögum að endurbótum, auk verkefnastýringar.

Helstu verkefni:

 • Verkefnastýring
 • Gerð útboðs- og samningsskilmála, verklýsinga og kostnaðaráætlana tengdum viðhaldsverkefnum innan- og utanhúss.
 • Umsjón og eftirlit verklegra framkvæmda.
 • Rakaskimun og kynning á niðurstöðum og tillögum að endurbótum
 • Ástandsskoðanir fasteigna, gallagreining og tillögur að endurbótum
 • Byggingaeðlisfræði bygginga

Hæfniviðmið:

 • Háskólamenntun í verkfræði, tæknifræði eða byggingarfræði
 • Iðnmenntun og/eða reynsla af byggingarframkvæmdum er kostur
 • Reynsla af áætlanagerð og stjórnun verkefna
 • Mikill áhugi á sérhæfingu innan starfssviðs
 • Framúrskarandi hæfni í samskiptum og samvinnu
 • Byggingastjóraréttindi eru kostur

Nánari upplýsingar veitir Inga Berg Gísladóttir, mannauðssérfræðingur inga.berg.gisladottir@efla.is

Vinnustaðurinn EFLA

EFLA er þekkingarfyrirtæki sem starfar á sviði verkfræði og tækni.  

EFLA leggur mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land og starfrækir öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni. Við bjóðum störf óháð staðsetningu svo starfsfólk geti búið í sinni heimabyggð hvar sem er á landinu, unnið í spennandi verkefnum og tilheyrt öflugum teymum. Um fjórðungur starfsfólks EFLU starfar á landsbyggðinni. 

Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda.  

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.  

EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki og hefur unnið frumkvöðlastarf í sjálfbærum rekstri.

Nánari upplýsingar um vinnustaðinn 

Nánari upplýsingar um stefnur EFLU

Persónuverndaryfirlýsing til umsækjenda 

Um svið og starfsstöðvar EFLU

EFLA leitar að metnaðarfullum og áhugasömum aðila til að sinna eftirliti með framkvæmdum. Um er að ræða starf á byggingasviði í fagteymi verkefnastjórnunar.

Helstu verkefni

 • Eftirlit með byggingaframkvæmdum
 • Eftirlit með veituframkvæmdum
 • Öryggiseftirlit
 • Samningar og eftirfylgni verklegra framkvæmda
 • Byggingastjórn

Hæfniviðmið

 • Háskólamenntun í byggingarfræði, tæknifræði eða byggingarverkfræði
 • Framúrskarandi skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
 • Reynsla af verkefnisstjórnun
 • Byggingastjóraréttindi eru kostur
 • Reynsla af öryggiseftirliti er kostur
 • Reynsla af ACC og sambærilegum verkefnavefjum er kostur
 • Framúrskarandi hæfni í samskiptum og samvinnu

Nánari upplýsingar veitir Inga Berg Gísladóttir, mannauðssérfræðingur inga.berg.gisladottir@efla.is

Vinnustaðurinn EFLA

EFLA er þekkingarfyrirtæki sem starfar á sviði verkfræði og tækni.  

EFLA leggur mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land og starfrækir öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni. Við bjóðum störf óháð staðsetningu svo starfsfólk geti búið í sinni heimabyggð hvar sem er á landinu, unnið í spennandi verkefnum og tilheyrt öflugum teymum. Um fjórðungur starfsfólks EFLU starfar á landsbyggðinni.  

Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda. 

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði. 

EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki og hefur unnið frumkvöðlastarf í sjálfbærum rekstri.

Nánari upplýsingar um vinnustaðinn 

Nánari upplýsingar um stefnur EFLU

Persónuverndaryfirlýsing til umsækjenda 

Um svið og starfsstöðvar EFLU

EFLA leitar að metnaðarfullum og áhugasömum starfsmanni í fullt starf á byggingasviði með sérhæfingu í brunaöryggi. Við vinnum fjölbreytt verkefni í teymum þvert á svið og svæði. Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi og góðan starfsanda.

Helstu verkefni

 • Brunahönnun fyrir allar gerðir bygginga
 • Verkefnavinna og ráðgjöf tengd bruna- og öryggismálum
 • Gerð útreikninga, áhættugreininga og líkana
 • Gerð viðbragðs- og rýmingaráætlana
 • Skýrslugerð og samskipti við yfirvöld

Hæfniviðmið

 • Háskólamenntun í verkfræði- eða tæknifræði
 • Sérhæfing í brunatæknilegri hönnun/brunaöryggi bygginga eða áhættugreiningu
 • Reynsla af brunahönnun bygginga eða mikill áhugi á sérhæfingu innan málaflokksins
 • Rík hæfni til samskipta og samvinnu og metnaður til starfsþróunar

Nánari upplýsingar veitir Inga Berg Gísladóttir, mannauðssérfræðingur inga.berg.gisladottir@efla.is

Vinnustaðurinn EFLA

EFLA er þekkingarfyrirtæki sem starfar á sviði verkfræði og tækni.  

EFLA leggur mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land og starfrækir öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni. Við bjóðum störf óháð staðsetningu svo starfsfólk geti búið í sinni heimabyggð hvar sem er á landinu, unnið í spennandi verkefnum og tilheyrt öflugum teymum. Um fjórðungur starfsfólks EFLU starfar á landsbyggðinni. 

Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda.  

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.  

EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki og hefur unnið frumkvöðlastarf í sjálfbærum rekstri.

Nánari upplýsingar um vinnustaðinn 

Nánari upplýsingar um stefnur EFLU

Persónuverndaryfirlýsing til umsækjenda 

Um svið og starfsstöðvar EFLU

Óskir þú eftir starfsnámi getur þú fyllt út umsókn og við höfum samband ef svigrúm er til staðar.

Um EFLU

EFLA er þekkingarfyrirtæki með hátt í 50 ára sögu sem og veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdra greina. Hlutverk EFLU er að koma fram með lausnir sem stuðla að framförum viðskiptavina og efla samfélög og er samfélagsleg ábyrgð samofin tilgangi fyrirtækisins. Starfsfólkið er verðmætasta auðlind EFLU og hér starfar hæft og reynslumikið fagfólk með yfirgripsmikla þekkingu. Mikilvægur þáttur í starfsemi EFLU er frelsi starfsfólks til frumkvæðis þar sem hæfileikar þeirra njóta sín til fulls.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.

Við vinnum fjölbreytt verkefni í teymum þvert á svið og svæði og leggjum mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land. Í því skyni starfrækjum við öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni þar sem fjórðungur starfsfólks starfar. Auk þess bjóðum við upp á störf óháð staðsetningu þar sem því verður við komið.

Nánari upplýsingar veita sérfræðingar mannauðssviðs, starf@efla.is