Viltu starfa með okkur?

Brosandi konur að tala saman

Kjarni EFLU samanstendur af starfsfólkinu og þekkingu þess. Við leggjum áherslu á að fólki líði vel í vinnunni, njóti jafnréttis og fái tækifæri til framþróunar.

Vinnustaðurinn
Brosandi maður snýr að myndavél, kona og karl snúa baki í myndavél. Grænn bakgrunnur

Störf í boði 6

Við getum boðið upp á störf óháð staðsetningu

Um EFLU

EFLA er þekkingarfyrirtæki með hátt í 50 ára sögu sem og veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdra greina. Hlutverk EFLU er að koma fram með lausnir sem stuðla að framförum viðskiptavina og efla samfélög og er samfélagsleg ábyrgð samofin tilgangi fyrirtækisins. Starfsfólkið er verðmætasta auðlind EFLU og hér starfar hæft og reynslumikið fagfólk með yfirgripsmikla þekkingu. Mikilvægur þáttur í starfsemi EFLU er frelsi starfsfólks til frumkvæðis þar sem hæfileikar þeirra njóta sín til fulls.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.

Við vinnum fjölbreytt verkefni í teymum þvert á svið og svæði og leggjum mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land. Í því skyni starfrækjum við öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni þar sem fjórðungur starfsfólks starfar. Auk þess bjóðum við upp á störf óháð staðsetningu þar sem því verður við komið.

Ferli ráðninga

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega en þeir sem koma til greina í störf sem losna fá boð um atvinnuviðtal. Allir stjórnendur hafa aðgang að almennum umsóknum á sínu sviði og mega umsækjendur eiga von á að mannauðssvið jafnt og stjórnendur hafi samband vegna umsókna þeirra. 

Almennar umsóknir eru í gildi í tólf mánuði frá umsóknardegi og hvetjum við umsækjendur til að sækja aftur um ef þeir hafa ekki heyrt frá okkur að tólf mánuðum liðnum.

EFLA er sífellt að leita að áhugasömu og hæfileikaríku starfsfólki. Í umsókninni getur þú valið hvar þú vilt starfa og einnig hvað þú vilt starfa við.

Nánari upplýsingar veita sérfræðingar mannauðssviðs, mannaudur@efla.is

EFLA leitar að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í framúrskarandi teymi í mötuneyti EFLU í Reykjavík. Í teyminu starfa fimm einstaklingar sem bera ábyrgð á að matreiða hádegisverð og hafa umsjón með morgun-  og síðdegiskaffi. Teymið tekur auk þess virkan þátt í ýmsum viðburðum þar sem boðið er upp á veitingar, s.s. á fundum og öðrum viðburðum starfsfólks og viðskiptavina EFLU.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Undirbúningur og framreiðsla á hádegisverði
 • Morgunverður og framreiðsla annarra veitinga
 • Fundarþjónusta
 • Frágangur og þrif
 • Vinnur samkvæmt gæðaferlum

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun á sviði næringar og matreiðslu
 • Reynsla af matreiðslu í mötuneyti eða sambærilegu starfi
 • Brennandi áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð
 • Góð hæfni til samskipta og samvinnu
 • Frumkvæði og sveigjanleiki
 • Áhersla á hreinlæti og snyrtimennsku
 • Stundvísi og reglusemi
 • Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Inga Berg Gísladóttir, mannauðssérfræðingur inga.berg.gisladottir@efla.is

Um EFLU

EFLA er þekkingarfyrirtæki sem starfar á sviði verkfræði og tækni.

EFLA leggur mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land og starfrækir öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni. Við bjóðum störf óháð staðsetningu svo starfsfólk geti búið í sinni heimabyggð hvar sem er á landinu, unnið í spennandi verkefnum og tilheyrt öflugum teymum. Um fjórðungur starfsfólks EFLU starfar á landsbyggðinni.

Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.

EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki og hefur unnið frumkvöðlastarf í sjálfbærum rekstri.

EFLA leitar eftir metnaðarfullum og áhugasömum sérfræðingi á sviði sjálfbærnimála. Sem sérfræðingur í teymi umhverfismála og vottana á Samfélagssviði EFLU kæmir þú að ráðgjöf varðandi ýmis sjálfbærnimál s.s. umhverfis- og loftlagsmál, sjálfbærniupplýsingagjöf fyrirtækja og umhverfisvottanir. 

Helstu verkefni  

 • Ráðgjöf á sviði sjálfbærniupplýsinga fyrirtækja  
 • Ráðgjöf við mótun og innleiðingu sjálfbærnistefnu fyrirtækja  
 • Ráðgjöf við innleiðingu á flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar (EU Taxonomy)  
 • Ráðgjöf við umhverfis- og sjálfbærnivottanir fyrirtækja  
 • Ráðgjöf á sviði loftslagsmála, úrgangsmála og umhverfisstjórnunar 
 • Ráðgjöf varðandi BREEAM IN USE vottanir 
 • Verkefnastjórnun 
 • Þjónusta við viðskiptavini 

 

Hæfniviðmið 

 • Sjálfbærniverkfræði, umhverfisverkfræði, umhverfis- og auðlindafræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi 
 • Frumkvæði og rík hæfni til samskipta og samvinnu 
 • Mikill áhugi á sérhæfingu innan starfssviðs og metnaður til starfsþróunar 
 • Skipulögð vinnubrögð og reynsla af verkefnastjórnun er kostur  
 • Góð íslensku- og enskukunnátta 

Vinnustaðurinn EFLA

EFLA er þekkingarfyrirtæki sem starfar á sviði verkfræði og tækni. EFLA leggur mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land og starfrækir öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni. Við bjóðum störf óháð staðsetningu svo starfsfólk geti búið í sinni heimabyggð hvar sem er á landinu, unnið í spennandi verkefnum og tilheyrt öflugum teymum. Um fjórðungur starfsfólks EFLU starfar á landsbyggðinni. Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.

EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki og hefur unnið frumkvöðlastarf í sjálfbærum rekstri.

Við leitum að metnaðarfullum og áhugasömum starfskrafti á skrifstofu EFLU Austurlandi í fagteymi iðnaðar og orku. Starfsstöð er á Austurlandi.

Helstu verkefni

 • Hönnun raflagna í iðnaðarumhverfi og íbúðarhúsnæði
 • Hönnun rafdreifingar og aflskápa
 • Gerð kostnaðaráætlana, eftirlit og samskipti við viðskiptavini
 • Verkefnastýring
 • Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniviðmið

 • Menntun sem nýtist í starfi, s.s. rafvirkjun, rafiðnfræði, rafmagnsverk- eða tæknifræði
 • Reynsla af raflagnahönnun er kostur
 • Reynsla í notkun Autocad og Revit er kostur
 • Nákvæmni, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
 • Samskipta- og samstarfsfærni
 • Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Nánari upplýsingar um starfið veitir Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir, sérfræðingur á mannauðssviði.

Vinnustaðurinn EFLA

EFLA er þekkingarfyrirtæki sem starfar á sviði verkfræði og tækni.

EFLA leggur mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land og starfrækir öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni. Við bjóðum störf óháð staðsetningu svo starfsfólk geti búið í sinni heimabyggð hvar sem er á landinu, unnið í spennandi verkefnum og tilheyrt öflugum teymum. Um fjórðungur starfsfólks EFLU starfar á landsbyggðinni.

Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.

EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki og hefur unnið frumkvöðlastarf í sjálfbærum rekstri.

Við hvetjum öll kyn til þess að sækja um.

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um vinnustaðinn

Nánari upplýsingar um stefnur EFLU

Persónuverndaryfirlýsing til umsækjenda

Um svið og starfsstöðvar EFLU

EFLA leitar að öflugum starfsmanni í teymi Vega og mælinga. Við viljum styrkja teymið okkar enn frekar og leitum að öflugum sérfræðingi. Í teyminu starfa sérfræðingar sem sinna fjölbreyttum verkefnum á Samfélagssviði EFLU. Verkefnin snúa að hönnunar- og verkefnastjórnun, vega-, gatna- og stígahönnun, viðhaldi vega, mælingum, ásamt eftirliti með vega- og gatnaframkvæmdum.

Helstu verkefni eru

 • Eftirlit með vega- og gatnaframkvæmdum
 • Ástandsmat gatna og vega
 • Verkefnastjórnun
 • Gerð útboðsgagna
 • Tilboðsgerð

Hæfniviðmið

 • Menntun á sviði verk, tækni- eða byggingarfræði eða önnur menntun sem nýst gæti í starfi.   
 • Reynsla af eftirliti er kostur  
 • Frumkvæði, sjálfstæði og samskiptahæfni
 • Gott vald á íslensku og ensku, þekking á norðurlandamáli er kostur 

Öll starfsemi EFLU byggir á teymisvinnu þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Við leitum því að kraftmiklu, jákvæðu og metnaðarfullu fólki sem hefur áhuga á fjölbreyttri verkefnaflóru þvert á svið og svæði. Starfsumhverfi EFLU er einstakt og okkur þykir gaman í vinnunni.

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Yrsa G. Þorvaldsdóttir, mannauðssérfræðingur, yrsa.gudrun.thorvaldsdottir@efla.is 

Óskir þú eftir starfsnámi getur þú fyllt út umsókn og við höfum samband ef svigrúm er til staðar.

Um EFLU

EFLA er þekkingarfyrirtæki með hátt í 50 ára sögu sem og veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdra greina. Hlutverk EFLU er að koma fram með lausnir sem stuðla að framförum viðskiptavina og efla samfélög og er samfélagsleg ábyrgð samofin tilgangi fyrirtækisins. Starfsfólkið er verðmætasta auðlind EFLU og hér starfar hæft og reynslumikið fagfólk með yfirgripsmikla þekkingu. Mikilvægur þáttur í starfsemi EFLU er frelsi starfsfólks til frumkvæðis þar sem hæfileikar þeirra njóta sín til fulls.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.

Við vinnum fjölbreytt verkefni í teymum þvert á svið og svæði og leggjum mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land. Í því skyni starfrækjum við öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni þar sem fjórðungur starfsfólks starfar. Auk þess bjóðum við upp á störf óháð staðsetningu þar sem því verður við komið.

Nánari upplýsingar veita sérfræðingar mannauðssviðs, starf@efla.is