Verkefni

Fyrirsagnalisti

Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi

Verkefnið fólst í hönnun á 700 m2 þjóðgarðsmiðstöð með vinnuaðstöðu fyrir starfsfólk og gestamóttöku með sýningarsal og veitingasölu á Hellissandi fyrir Snæfellsjökulsþjóðgarð.

Efnahagsleg áhrif orkuskipta

efnahagsleg áhrif, orkuskipti, Eldsneytisspá Orkustofnunnar, Grænbók um stöðu og áskoranir í Orkumálum, alþjóðabankinn, UNFCCC, Seðlabanki Íslands, Hagstofa Íslands, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, Orkustofnun, Umhverfisstofnun

Verkefnið fólst í að meta þau efnahagslegu áhrif sem orkuskipti munu hafa á íslenskt samfélag. Byggir vinna EFLU á fyrri greiningum sem unnar hafa verið um orkuþörf vegna orkuskipta.

Útivistarsvæði við Esju

Esja, Útivistarsvæði, Skógræktarfélag Reykjavíkur, Göngu- og hjólastígar

EFLA hefur séð um margvíslega ráðgjöf varðandi þróun og endurbætur á útivistarsvæðinu við Esjuna, t.d. lagfæringar á gönguleiðum, stækkun útivistarsvæðis og kortagerð.

Vatnstankur í Úlfarsfellshlíðum

Mosfellsbær, Veitur, Mannvirki

EFLA sá um alla verkfræðiráðgjöf fyrir nýtt veitumannvirki vatnsveitu Mosfellsbæjar. Mikil áhersla var lögð á að mannvirkið myndi falla vel í landslagið en framkvæmdin eykur rekstraröryggi vatnsveitunnar til muna.

Tvöföldun Reykjanesbrautar í Hafnarfirði

Vegir, Vegur, Ásland, Strandgata, Krýsuvíkurvegur, Suðurholt, Vegagerðin

Í árslok 2020 lauk tvöföldun Reykjanesbrautar í Hafnarfirði. EFLA, ásamt undirráðgjöfum, sá um útboðshönnun og aðra ráðgjöf vegna framkvæmdarinnar, sem fólst í breikkun vegarins úr tveim í fjórar akreinar á 3,2 km kafla með tilheyrandi fráveitu- og lýsingarkerfum, göngustígum, umfangsmiklum hljóðvörnum, tveimur nýjum göngubrúm, breikkun vegbrúar og nýjum undirgöngum við Strandgötu, undirgöngum við Suðurholt og mislægum vegamótum við Krýsuvíkurveg.

Hús íslenskunnar

Nýtt og glæsilegt mannvirki, Hús íslenskunnar, er að rísa við Arngrímsgötu í Reykjavík. EFLA sinnti hlutverki byggingarstjóra í verkefninu auk þess að sjá um hljóðvistarhönnun, bruna- og öryggishönnun og umhverfisráðgjöf í tengslum við BREEAM vistvottun.

Aðstöðuhús á Borgarfirði Eystri

Múlaþing, Gestastofa Mies verðlaun, Andersen, Borgarfjörður

Aðstöðuhús á Borgarfirði Eystri er þjónustubygging sem veitir umgjörð um fjölbreytta starfsemi fyrir ferðamenn, sjómenn og íbúa í nágrenninu.  EFLA sá um verkfræðihönnun og veitti aðstoð við framkvæmd verksins en arkitektar hússins voru Andersen & Sigurdsson.

Stapavík | Útsýnispallur

Ferðamannastaður, Fljótsdalshérað, Ferðaþjónusta

EFLA sá um hönnun útsýnispalls og öryggisgirðingar við Stapavík á Fljótsdalshéraði. Verkefnið var unnið í samvinnu við sveitarfélagið sem hlaut styrk til framkvæmdarinnar úr uppbyggingarsjóði ferðamannastaða.

Loftræsikerfi | Búrfellsstöð II

EFLA sá um hönnun og forritun stýringa í loftræsikerfi Búrfellsstöðvar II sem var gangsett 2018. 

Styrking stálbrúa með nýrri aðferð | Noregur

EFLA hefur veitt ráðgjöf varðandi styrkingu tveggja gamalla stálbitabrúa í Agderfylki í Noregi. Brýrnar höfðu myndað flöskuháls fyrir þungaflutninga á svæðinu. Við hönnun styrkinganna var notuð aðferð sem ekki hefur verið beitt í Noregi áður. Aðferðin reyndist vel með tilliti til kostnaðar, hagkvæmni og umhverfisáhrifa.

Keflavíkurflugvöllur

EFLA hefur veitt margvíslega ráðgjöf og verkefni fyrir Keflavíkurflugvöll, þar á meðal jarðkönnun og mælingar, hönnun á flugvélastæðum, aðkomuvegum, fráveitukerfum, settjörnum, gerð útboðslýsinga og raflagnahönnun. Þá hefur EFLA sinnt eftirliti og umsjón með endurgerð og malbikun flugbrauta. 

Endurvinnslan | Talningarvélar

Endurvinnslan fékk EFLU til að endurbæta talningarvélar sem sjá um flokkun og talningu drykkjaríláta. EFLA sá um að forrita og hanna nýjan hugbúnað fyrir talningarvélarnar, færibönd og myndgreiningarbúnað.

Gróska | Hugmyndahús - Bjargargötu 1

Sturlugata 6, CCP, Bjargargata, Rannsóknarverkefni

Um er að ræða byggingu sem hýsa mun skrifstofur, veitinga- og kaffihús og þjónustu auk frumkvöðlaseturs. Byggingin er á fjórum hæðum auk bílakjallara. Á fyrstu hæð byggingarinnar verður gert ráð fyrir þjónustustarfsemi en skrifstofustarfsemi á efri hæðum. Höfuðstöðvar CCP verða staðsettar á 3. hæð byggingarinnar.

Vök Baths | Náttúrulaugar

Ferðamannastaður, Spa, Laug, Baðsvæði, Baðstaður, Vakir

EFLA sá um verkfræðihönnun og lýsingarhönnun á Vök Baths nýjum áningarstað ferðamanna á Austurlandi. Byggingin er yfir 1000 fermetrar þ.m.t. baðsvæði og veitingastaður. Umhverfi staðarins er einstakt þar sem Vakirnar, heitar náttúrulaugar, fljóta úti í vatninu.

Brú yfir Eldvatn

Ný brú yfir Eldvatn, hönnuð af EFLU í samstarfi við Vegagerðina, er fyrsta netbogabrúin sem byggð er á Íslandi. Um er að ræða 80 m langa brú sem flytur 8 metra breiða akbraut Skaftártunguvegar yfir ána. 

Útsýnispallur á Bolafjalli

Verkefnið felst í hönnun útsýnispalls á Bolafjalli við Bolungarvík. Stefnt er á að pallurinn verði sterkur ferðamannasegull þar sem hægt verður að njóta stórbrotins útsýnis yfir Ísafjarðardjúpið. EFLA sá um alla verkfræðiráðgjöf í verkefninu.

Hafrahvammagljúfur | Útsýnispallur

Ferðaþjónusta, Ferðamenn, Pallur, Egilsstaðir

EFLA var fengin til að hanna útsýnispall og stiga við Hafrahvammagljúfur á Austurlandi. Framkvæmdin fékk styrk úr uppbyggingarsjóði ferðamanna.

Lyngháls 4

EFLA flutti í nýjar höfuðstöðvar að Lynghálsi 4 í nóvember 2018. Húsnæðið, sem er í eigu Grjótháls ehf., var mikið gert upp og byggt var við húsið. Stærð byggingar er um 7.200 m2 og er á hæðum þess m.a. opin skrifstofurými, fundarherbergi, ráðstefnusalur, matsalur, einbeitingarrými og móttaka.

Kolefnisreiknir

Kolefnisspor, OR, Reiknir

Nú er hægt að reikna út kolefnisspor einstaklinga sem tekur mið af íslenskum aðstæðum. Að kolefnisreikninum standa EFLA og OR og geta allir áhugasamir notað reiknirinn sér að kostnaðarlausu.

Göngubrú yfir Breiðholtsbraut

Ný göngu- og hjólabrú sem tengir saman Selja- og Fellahverfi í Breiðholti var tekin í notkun haustið 2018. EFLA sá um verkfræðihönnun brúarinnar ásamt hönnun göngu- og hjólastíga.

Jafnvægisás ferðamála

Ferðamannaskýrsla, Ferðamál, Ferðamenn, Álagsmat

Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið ákvað árið 2017 að að ráðast í umfangsmikið verkefni þar sem lagt er mat á álag á íslenskt samfélag, efnahag, innviði og umhverfi vegna fjölda ferðamanna á Íslandi. 


Verkefninu var stýrt af Stjórnstöð ferðamála og EFLU. Greiningarvinna og skýrslugerð var í höndum EFLU í samstarfi við TRC Tourism (TRC) frá Nýja Sjálandi og Recreation and Tourism Science (RTS) frá Bandaríkjunum.

Sundlaugar

EFLA hefur komið að fjölmörgum verkefnum tengdum sundlaugum og jarðböðum á Íslandi, bæði hvað varðar verkfræðihönnun nýrra sundlauga og endurbætur eða viðhald eldri lauga.

Alþingi - viðbygging

Alþingi, Ríkið, Hús alþingis

Verkefnið felst í hönnun nýrrar skrifstofubyggingar Alþingis sem mun standa á sama reit og Alþingishúsið. Nýbyggingin sameinar starfsemi Alþingis undir einn hatt. EFLA sér um alla verkfræðihönnun fyrir verkið.

Ölgerðin | Sjálfvirknikerfi fyrir pökkun

Sjálfvirkni, Iðnaður, Ölgerð, Átöppun, Gos, framleiðsla,

EFLA vann að úrbótum á sjálfvirknikerfi Ölgerðarinnar, svokölluðum þjörkum (róbótum), sem pakkar glerflöskum í kassa eða öskjur og staflar á bretti. Verkið er hluti af stærra verkefni þar sem unnið er að því að auka skilvirkni og áreiðanleika við átöppunarlínu fyrirtækisins.

Hamragarðar og Seljalandsfoss | Deiliskipulag

EFLA (áður Steinsholt) hefur undanfarið unnið að gerð deiliskipulags fyrir ferðamannasvæðið við Hamragarða og Seljalandsfoss. Ferðamönnum hefur fjölgað mikið á svæðinu undanfarin ár og voru erlendir ferðamenn sem heimsóttu staðinn um 850 þúsund árið 2017.

Scott Monument | Edinborg

KSLD, Lýsingarhönnun, Lýsing, Minnismerki, Edinborg, Edinburgh

Eitt þekktasta kennileiti Skotlands, minnismerkið Scott Monument, stendur á áberandi stað í miðbæ Edinborgar og er afar fjölsóttur og vinsæll ferðamannastaður. KSLD | EFLA Lýsingarhönnun var valin til að hanna lýsingu fyrir þessa fallegu 170 ára gömlu byggingu sem eftir væri tekið. 

Vistferilsgreining fyrir flutningskerfi Landsnets

Vistferilsgreining, LCA, Landsnet, Kolefnisspor

EFLA annaðist vistferilsgreiningu (e. Life Cycle Assessment, LCA) á flutningskerfi raforku á Íslandi. Kerfið samanstendur af öllum flutningsmannvirkjum í kerfinu, þ.m.t. loftlínum, tengivirkjum og jarðstrengjum sem rekin eru á 66 kV, 132 kV og 220 kV spennu. Með greiningu voru umhverfisáhrif kerfisins metin „frá vöggu til grafar“ og kolefnisspor raforkuflutnings á Íslandi reiknað út.

Viðhaldsstjórnunarkerfi hjá Isavia

Fiix, Fix, Viðhald, Vélbúnaður

Hjá Isavia setti EFLA nýverið upp viðhaldsstjórnunarkerfi fyrir færibandakerfi, landgöngubrýr og annan tæknibúnað sem heldur alfarið utan um viðhald á vélbúnaði.

BREEAM vottun á sjúkrahóteli nýs Landspítala

Vistvottun, Spítal, Spital, Landspítali, Sjúkrahótel

EFLA var hluti af Spital hópnum sem sá um skipulagsgerð og forhönnun nýs sjúkrahótels Landspítalans við Hringbraut. Hönnun hússins hefur verið vottuð samkvæmt alþjóðlega BREEAM umhverfisvottunarstaðlinum og hlaut húsið hæsta skor sem gefið hefur verið húsi hér á landi hingað til. 

Suðurhálendið | Rammaskipulag

Rammaskipulagið er stefnumörkun í skipulags- og byggingarmálum og tekur einkum til ferðaþjónustu og samgangna á afréttum sveitarfélaganna þriggja; Rangárþings ytra, Rangárþings eystra og Skaftárhrepps. Steinsholt ehf (nú EFLA) var ráðgjafi sveitarfélaganna  við stefnumörkunina og sá um gerð tillögu, úrvinnslu og framsetningu.

Deiliskipulag | Þórsmörk

Skipulagsmál

Rangárþing eystra vann deiliskipulag fyrir Húsadal, Langadal/Slyppugil og Bása í Þórsmörk. Í deiliskipulaginu var mörkuð stefna í skipulags- og byggingarmálum. EFLA (áður Steinsholt ehf) var ráðgjafi í verkefninu og sá um gerð tillögu, úrvinnslu og framsetningu skipulagsgagna.

Bláskógabyggð | Aðalskipulag

Bláskógabyggð, Flúðir, Laugarvatn, Aðalskipulag, Skipulag, Sveitarfélag

Bláskógabyggð vann nýtt aðalskipulag sem markar stefnu um landnotkun og uppbyggingu í sveitarfélaginu til ársins 2027. EFLA (áður Steinsholt ehf) var ráðgjafi í verkefninu og sá um gerð tillögu, úrvinnslu og framsetningu á skipulaginu. 

Fráveitulausn í Mývatnssveit

Fráveitumál, Mývatn, Fráveita, Svartvatn, Salernisskólp, Salerni, Skólp, Hreinsistöðvar

EFLA sá um verkfræðiráðgjöf varðandi fráveitulausn fyrir Skútustaðahrepp sem gengur út á að aðskila svartvatn (salernisskólp) frá grávatni hjá öllum rekstraraðilum sveitarfélagsins og endurnýta næringarefni í svartvatninu til uppgræðslu á Hólasandi. Kostnaður við þessa leið reyndist mun minni en við uppsetningu hefðbundinna þriggja þrepa hreinsistöðva á hverjum stað.


Endurnýting skólps er einnig jákvæð fyrir umhverfið og stuðlar að minni losun gróðurhúsalofttegunda.

Glerárvirkjun

Smávirkjun, Eyjafjörður, Glerá, Fallorka, Virkjun,

Í Glerá á Akureyri eru tvær smávirkjanir sem sjá bæjarfélaginu fyrir rafmagni. EFLA hefur komið að virkjununum með ýmsum hætti, m.a. með forathugunum, hönnun og verkefnastjórnun.

Vatnsdalshólar | Talning hóla

Hvað eru Vatnsdalshólar margir, Fjöldi hóla, Vatnsdalur, Kort, Landmælingar, Hólar, Landinn

Vatnsdalshólar hafa til þessa verið álitnir óteljandi. EFLU lék forvitni á að vita hvort hægt væri að telja hólana með því að nota nýjustu tækni og greiningarmöguleika í landupplýsingakerfum. 

Hrauneyjafossvirkjun | Verkhönnun stækkunar

Verkefnið fólst í verkhönnun stækkununar Hrauneyjafossvirkjunar, mögulegri viðbót á fjórðu vélasamstæðunnin sem yrði 70 MW, auk annarrar ráðgjafar tengdri verkefninu.

Fyrsti sjálfakandi bíllinn á Íslandi

Sjálfakandi bíll, Snjallborg, Snjallborgarráðstefna, Sjálfsakandi

EFLA hefur staðið að undirbúningi fyrsta sjálfakandi bílsins á Íslandi fyrir Snjallborgarráðstefnu Reykjavíkurborgar í samstarfi við Heklu, Smyril Line og danska fyrirtækið Autonomous Mobility sem sérhæfir sig í sjálfakandi og sjálfbærum samgöngulausnum. 


Ráðgjöf EFLU fólst í leiðarvali og rýni á umferðaröryggi ásamt öðrum undirbúningsþáttum. Snjallborgarráðstefnan fór fram 3. maí 2018 í Hörpu.

Norðurorka | Nýtt skjákerfi

Skjákerfi, Stjórnkerfi, Akureyri, Orka, Veita

Norðurorka, orku- og veitufyrirtæki á Akureyri, uppfærði skjákerfi félagsins til að auka öryggi og áreiðanleika stjórnkerfa þess. EFLA var ráðgjafi í verkefninu og sá um uppsetningu, hönnun og gangsetningu á nýju Siemens WinCC skjákerfi. 

Deiliskipulag | Öldur III á Hellu

Rangárþing, Skipulagsmál, Aðalskipulag, Sveitarfélag

Rangárþing ytra vann deiliskipulag fyrir íbúðarsvæði á svokölluðum Öldum III á Hellu. Í tillögunni er gert ráð fyrir misstórum lóðum fyrir einbýlis-, rað- og parhús, á einni til tveimur hæðum. EFLA var ráðgjafi sveitarfélagsins í verkefninu og sá um gerð tillögu, úrvinnslu og framsetningu skipulagsgagna.

Hrunamannahreppur | Aðalskipulag

Hrunamannahreppur vann nýtt aðalskipulag sem markar stefnu um langnotkun og uppbyggingu í sveitarfélaginu til ársins 2032. EFLA (áður Steinsholt ehf) var ráðgjafi í verkefninu og sá um gerð tillögu, úrvinnslu og framsetningu á skipulaginu.

Fjölbýlishús og bílageymsla | Mánatún 3–17

EFLA sá um alla verkfræðiráðgjöf vegna byggingar fjölbýlishúsa og bílageymslu að Mánatúni 3-17.

Bláa lónið | Hótel og upplifunarsvæði

Blue lagoon, hótel, Lón

EFLA hefur í gegnum tíðina séð um margs konar verkfræðihönnun fyrir Bláa lónið í Svartsengi. Nýjasta verkefnið er heilsulind og upplifunarsvæði sem byggt er inn í hraunið vestur af núverandi lóni, veitingahús, móttaka og 60 herbergja lúxushótel.

Útreikningur á kolefnisspori fyrir Odda

EFLA gerði útreikninga á kolefnisspori fyrir 4 vörur Odda; plastpoka, pappakassa, bók og öskju.


Helstu niðurstöður sýndu að kolefnisspor erlendra samkeppnisaðila er allt að 93% meira heldur en hjá Odda.

Göngubrýr yfir Hringbraut og Njarðargötu

EFLA, ásamt Studio Granda arkitektum, varð hlutskörpust í hönnunarsamkeppni Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar um hönnun á þremur nýjum göngubrúm yfir Hringbraut og Njarðargötu í tengslum við færslu Hringbrautar. Verkið fól einnig í sér hönnun göngu- og hjólastíga.


Brýrnar hafa vakið athygli bæði hér heima og erlendis. Göngubrýrnar yfir Njarðargötu og Hringbraut hlutu Steinsteypuverðlaunin árið 2010 og viðurkenningu Vegagerðarinnar árið 2009 fyrir gerð og frágang mannvirkja.

Vistferilsgreining fyrir íslenska steinull

EFLA gerði vistferilsgreiningu (Life Cycle Assessment, LCA) fyrir steinull sem er framleidd hjá Steinull hf. á Sauðárkróki en um er að ræða fyrstu vistferilsgreininguna fyrir íslenskt byggingarefni.


Vistferilsgreiningar eru notaðar til að meta kolefnisspor eða vistspor vöru og þegar umhverfismerki (t.d. Svanurinn) eða umhverfisyfirlýsing (Environmental Product Declaration, EPD) eru útbúin fyrir vöru.

Norðfjarðargöng

Neskaupsstaður, Eskifjörður, Jarðgöng

Norðfjarðargöng liggja á milli Norðfjarðar og Eskifjarðar, eru 7,9 km löng og voru opnuð 11. nóvember 2017. Um er að ræða mikla samgöngubót fyrir íbúa og vegfarendur í nágrannabyggðarlögum Fjarðabyggðar. 


EFLA sá um hönnun og ráðgjöf vegna allra kerfa jarðganganna eins og rafkerfi, stjórnkerfi, lýsingu, fjarskiptakerfi, loftræsingu, neyðarstjórnun og öryggismál.

Þjórsárdalur | Rammaskipulag fyrir útivist og ferðaþjónustu

Rammaskipulagið er stefnumörkun sveitarstjórnar Skeiða- og Gnúpverjahrepps um áherslur á sviði ferðaþjónustu, útivistar og samgangna í Þjórsárdal. EFLA (áður Steinsholt ehf) var ráðgjafi sveitarfélagsins við stefnumörkunina og sá um gerð tillögu, úrvinnslu og framsetningu.


Kísilverksmiðja PCC á Bakka

Húsavík, PCC, Kísill, Verksmiðja, SMS Group, MW Germany

Árið 2015 hóf PCC byggingu kísilmálmverksmiðju á Bakka norðan við Húsavík. Tveir aðalverktakar voru ábyrgir fyrir uppbyggingu verksmiðjunnar, SMS Group sá um öll framleiðslukerfin og M+W Germany bar ábyrgð á byggingum og framkvæmdum á lóð.


EFLA sá m.a. um hönnun mannvirkja, hönnunar- og byggingastjórn ásamt því að vera hluti af framkvæmdaeftirliti á verkstað. 

Alvotech | Hátæknisetur í Vatnsmýri

Alvogen, Alvotech, Vatnsmýri

Verkefnið fólst í hönnun á hátæknisetri Alvotech á sviði lyfjaþróunar og lyfjaframleiðslu. Stærð byggingarinnar er um 13.000 m. Húsið er allt í senn framleiðslu-, rannsóknar- og skrifstofuhúsnæði. 


Um 4.000 m2 framleiðslurýmis eru svokölluð hreinrými, byggð samkvæmt ströngustu stöðlum. Gerðar voru miklar kröfur til gæða hússins. 

Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal

EFLA var fengin til að endurbæta lýsingu í þjóðveldisbænum sem staðsettur er í Þjórsárdalnum skammt frá Búrfellsvirkjun. 


Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal er af mörgum talinn eitt best geymda leyndarmál Íslands en bærinn er tilgátuhús byggt á einu af stórbýlum þjóðveldisaldar. Þar gefst gestum færi á að kynna sér húsakynni forfeðra okkar og fræðast um hagi þeirra og daglegt líf.

Uppruni svifryks í Reykjavík

Rannsóknarverkefni

EFLA vann verkefni þar sem uppruni svifryks í Reykjavík var kannað. Um var að ræða rannsóknarverkefni sem styrkt var af rannsóknar­sjóði Vegagerðarinnar þar sem hlutfall einstakra uppsprettuefna í svifryki voru metin. 


Svifryki minna en 10 µm að stærð (PM10) var safnað á síur með sérstökum svifrykssafnara sem er staðsettur á þaki loftgæða­stöðvarinnar við gatnamót Miklubrautar og Grensásvegar.

Umferðargreining í Borgarnesi

Borgarnes, Dróni, Umferðartalning, Umferð, Gatnamót, Vesturlandsvegur

EFLA var fengin til að greina umferð um gatnamót Vesturlandsvegar og Borgarbrautar í Borgarnesi. EFLA notaði dróna til að mynda gatnamótin og notaði hugbúnað til þess að telja og greina umferðina.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | Viðbygging

EFLA sá um fjölmarga þætti í viðbyggingu Fjölbrautarskólans í Breiðholti sem er 1.950 m2 bygging og hýsir kennslustofur og matsal skólans. Viðbyggingin er á þremur hæðum.

Pir Syd, Gardermoen | Flugstöð

Pir Syd er bráðabirgðaflugstöð við Gardermoenflugvöll í Noregi og var hún tekin var í notkun í september 2012. EFLA var fengin til að hanna raflagnir byggingarinnar. 

Sogn Studentsby | Námsmannaíbúðir í Osló

Verkefnið snérist um hönnun fimm nýrra íbúðatblokka fyrir stúdentagarðana Sogn Studentby í Osló, alls 234 íbúðir.

Kvikmyndaskóli Íslands

Breyting var gerð á húsnæði Kvikmyndaskóla Íslands sem var upphaflega hannað sem verslunarmiðstöð. Byggingin var aðlöguð að þörfum Kvikmyndaskólans og útbúnar kennslustofur, fyrirlestrasalir, kvikmynda- og hljóðver, bíósalir, mötuneyti, skrifstofur og verkstæði.


EFLA sá um raflagnahönnun og brunahönnun byggingarinnar.

Háskólatorg og Gimli

EFLA sá um rafkerfahönnun og hönnun hússtjórnarkerfis í miðpunkti Háskóla Íslands, byggingunum sem kallast Háskólatorg og Gimli. Þangað koma flestir nemendur skólans m.a. til að sækja fyrirlestra, kaupa bækur í bóksölu eða sækja þjónustu starfsmanna skólans. 

Sorphreinsistöð í Stavanger, Noregi | Forhönnun

Verkið fólst í forhönnun og gerð kostnaðaráætlana vegna sorphreinsistöðvar (10.400 m2) í Sola (nágrenni Stavanger) í Noregi. Byggingin skiptist í móttökusvæði, vinnslusali, hreinsisvæði og lager. Einnig er aðstaða fyrir starfsmenn og skrifstofur í þriggja hæða húsi sem er innan byggingarinnar.


Í bygginguna var grunnhannað rafkerfi, neysluvatnskerfi, frárennslis­kerfi og hitakerfi.

Höfuðstöðvar Marel

Um er að ræða verksmiðjuhús með tveggja hæða þjónusturýmum á pöllum.  Verksmiðjuhúsið er nýtt fyrir tækjaframleiðslu Marel en þjónustuhlutinn hýsir tæknirými, skrifstofur verkstjóra, kaffistofur, rafeindaverkstæði, sprautuverkstæði og aðra tengda starfsemi. 

Grunnflötur verksmiðjuhússins er 12.400 m2.

Samskip | Höfuðstöðvar og vörumiðstöð

Samskip byggði nýjar höfuðstöðvar og vörumiðstöð á athafnasvæði fyrirtækisins við Sundahöfn í Reykjavík, alls um 27.629 m2


EFLA hafði heildarumsjón með verkefninu. 

Byggingar við Nauthólsveg

Braggi, Nauthólsvík, Braggamálið

Reykjavíkurborg ákvað að fara í endurbætur á húsnæði við Nauthólsvík í Reykjavík. EFLA veitti ráðgjöf í verkefninu sem fól meðal annars í sér burðarþols-, loftræsi-, lagna- og lýsingarhönnun. 

Útsýnispallar við ferðamannastaði

Útsýnispallur, Ferðamannastaður, Vatnajökulsþjóðgarður, Skaftafell, Rangárþing Eystra, Umhverfisstofnun, Grindavíkurbær, Kerfélagið

Á síðustu misserum hafa útsýnis- og göngupallar risið við vinsæla ferðamannastaði á landinu. EFLA hefur komið að hönnun fjölmargra þeirra í samstarfi við arkitektastofur.


Tilgangurinn með útsýnispöllunum er að bæta öryggi ferðamanna og minnka ágang á náttúruna. Síðast en ekki síst má njóta enn betra útsýnis yfir náttúruperlur. 

Hjúkrunarheimilið Dyngja á Egilsstöðum

Egilsstaðir, Fljótsdalshérað, Burðarvirki, Lagnakerfi, Loftræsikerfi, Raflagnir, Öryggisvarnir, Brunavarnir, Hljóðvist

EFLA kom að byggingu 3.300 m2 hjúkrunarheimilis á Egilsstöðum og sá um hönnun burðarvirkja, lagna- og loftræsikerfa, raflagna, öryggis- og brunavarna ásamt því að veita ráðgjöf um hljóðvist.

Lýsingarhönnun | Vetrarhátíð í Reykjavík

Reykjavíkurborg, Myrkraverk, Styttur

Vetrarhátíð er hátíð ljóss og myrkurs oger haldin árlega í Reykjavík. EFLA fékk það skemmtilega verkefni að vekja til lífs hinar ýmsu styttur bæjarins og gæða þær lífi með ljósi og hljóði. 

Vaðlaheiðargöng

Akureyri, Geotek, Bolungarvíkurgöng, Eyjafjörður, Fnjóskadalur

EFLA var eftirlitsaðili með framkvæmdum við Vaðlaheiðargöng  sem eru 7,2 km löng göng milli Eyjafjarðar og Fnjóskadals.

Ljósabrúin í Kópavogi | Lýsingarhönnun

Kópavogur, Kópavogsbær, Fífuhvammsvegur, Arkís, LED RGB, Skrautlýsing

Brúin yfir Fífuhvammsveg liggur yfir eina umferðarþyngstu götu landsins og er mjög áberandi. EFLA sá um lýsingarhönnun brúarinnar.

Lýsingarhönnun | Landsbankinn í Reykjanesbæ

Landsbankinn hf, Rafholt, Reykjanesbær

EFLA sá um lýsingarhönnun fyrir útibú Landsbankans í Reykjanesbæ þegar innréttingar bankans voru endurhannaðar.

Lýsingarhönnun | Sýning í Laugardalshöll

Ráðstefna, Laugardalshöll, Verk og Vit

EFLA tók þátt í Verk og vit 2016 sem fór fram í Laugardalshöll. Lýsingarhönnuðir EFLU hönnuðu eftirtektarverða og hrífandi lýsingu í kynningarbásnum sem vakti mikla athygli.

Stefnumörkun sveitarfélaga á Vestfjörðum | Fyrstu skref

Sveitarfélög, Vestfirðir, Fjórðungssamaband Vestfirðinga

EFLA og teiknistofan Eik á Ísafirði unnu saman að verkefninu í samstarfi við Fjórðungssamband Vestfirðinga. Tildrög verkefnisins voru að talsverðar breytingar hafa orðið í atvinnulífi á Vestfjörðum undanfarin ár m.a. með fjölgun ferðamanna og auknu fiskeldi. Ásamt því sem fyrirhugaðar eru miklar breytingar vegna tilkomu jarðganga og heilsársvegar sem mun tengja saman norðan- og sunnanverða Vestfirði. 

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar

Landsvirkjun, Þjórsá, Umhverfisáhrif

EFLA framkvæmdi mat á umhverfisáhrifum á tveimur umhverfisþáttum fyrirhugaðrar 95 MW Hvammsvirkjunar í Þjórsá, þ.e. áhrif virkjunarinnar á ferðaþjónustu og útivist annars vegar og landslag og ásýnd lands hins vegar. 

Loftmyndir í Skaftafellsþjóðgarði

Skaftafellsþjóðgarður, Bílastæði, Drónar, Drone, Flygildi, Kortagerð, Kortlagning

Vegna mikillar fjölgunar ferðamanna við Skaftafell þurfti að endurhanna bílastæði og aðkomu inn á svæðið. Ekki voru til nýlegar loftmyndir sem sýndu þær breytingar sem höfðu verið gerðar á svæðinu síðustu árin. 


EFLA var fengin til að sjá um forhönnun á vegsvæðum og bílastæðum í samstarfi við Landslag.

Björgunaræfing á Selfossi

Árborg, Selfoss, Suðurland, Björgunarsveitin, Dróni, Flygildi, Ölfusá

Björgunarfélag Árborgar ásamt teymi frá EFLU lögðu af stað með tilraunaverkefni sem fólst í að athuga hvort hægt væri að nota dróna sem var útbúinn hitamyndavél til að leita að fólki bæði á landi og legi. Skipulagðar voru aðgerðir til að leita að sjálfboðaliðum sem tóku þátt í verkefninu í Ölfusá bæði í myrkri og dagsbirtu.

Deiliskipulag hafnarsvæðis í Grindavík

Grindavíkurbær, Höfn, Sjávarútvegur, Fiskur, Hafnarsvæði, Grindarvíkurhöfn

EFLA sá um að vinna deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið í Grindavík. Meginmarkmið verkefnisins var að setja ramma um hafnarstarfsemina á svæðinu, vöxt hennar og viðhald.

Fitjalína 2 | Jarðstrengslagnir

Fitjalína, United Silicon, Landsnet

EFLA sá um undirbúning og hönnun 132 kV jarðstrengslagnar milli Fitja og Helguvíkur á Reykjanesi. Um var að ræða tengingu á nýju tengivirki Landsnets sem sér kísilveri United Silicon fyrir raforku.

Grundarfjarðarlína 2

Grundarfjörður, Jarðstrengslögn, Ólafsvík, Landsnet, Snæfellsnes

EFLA sá um undirbúning ásamt hönnun á 66 kV jarðstrengslögn milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur á Snæfellsnesi ásamt því að aðstoða við verkeftirlit á verktíma. 

Stjórnkerfi í steypuskála | Norðurál

Norðurál, ofn 1, steypulína 1, Steypulína

Helsta markmið verkefnisins er að uppfæra rafkerfi og stjórnkerfi við steypulínu þannig að það samræmist gildandi stöðlum Norðuráls.

Kortlagning Geysissvæðisins

Geysir, Dróni, Drone, Flygildi, Skipulagning, Hönnun, GPS

EFLA var fengin til að kortleggja 2,5 km2 á Geysissvæðinu í Haukadal. Nýta átti gögnin meðal annars við skipulagningu og hönnun svæðisins.

Búðarhálsvirkjun

Rangaárvallaskýrsla, Vatnsfallsvirkjun,

Verkefnið fólst í verk-, útboðs- og deilihönnun mannvirkjahluta Búðarhálsvirkjunar auk ýmissar ráðgjafar í tengslum við verkefnið yfir þann tíma sem það stóð.

Hafnarmannvirki í Nuuk

Qeqertat í Nuuk, Per Aarsleff, Sikuki A/S, Hafnarmannvirki

EFLA hannaði hafnarmannvirki sem er hluti af nýrri stórskipahöfn á Qeqertat í Nuuk, Grænlandi. Verkefnið er unnið í alverktöku með danska verktakafyrirtækinu Per Aarsleff fyrir Sikuki A/S.


Heildarverkefnið felst í stækkun hafnarinnar og hafnarsvæðisins í Nuuk ásamt byggingu mannvirkja á hafnarsvæðinu: skrifstofubyggingar, verkstæðis, pakkhúss, kæli- og frystihúss.

Uppsjávarfrystihús Eskju

Frystihús Eskju, Eskja, Sjávarútvegur, Fjarðabyggð, Eskifjörður

Eskja hf. tók í notkun nýtt hátæknivætt uppsjávarfrystihús á Eskifirði. Húsið er 7000 m2 að stærð og eru allir vinnsluferlar sjálfvirkir. Myndgreining hráefnis ásamt snertilausum frystum tryggja hámarksgæði afurða.


EFLA sá um byggingarhönnun fyrir nýtt uppsjávarfrystihús Eskju.

Síldarvinnslan | Heildarþjónusta

Fjarðabyggð, Neskaupsstaður, rafmagnshönnun, afldreifing, iðnstýring

EFLA hefur um árabil veitt Síldarvinnslunni hf. heildarþjónustu á sviði rafmagnshönnunar fyrir afldreifingu og iðnaðarstýringu, s.s. stjórn og eftirlitskerfi vegna sjálfvirknivæðingar. 


Þá hefur EFLA komið að verkefnastýringu og ráðgjöf vegna orkukaupa fyrir fiskmjölsverksmiðjur og fiskiðjuver fyrirtækisins.

Stjórnkerfi | Íslandsbleikja

Íslandsbleikja, Grindavík, Vatnsleysa

EFLA sá um uppbyggingu á sjálfvirku fóðurkerfi og dælustýringu fyrir fiskeldisstöð Íslandsbleikju

Snæfellsstofa | Gestastofa á Skriðuklaustri

Vatnajökulsþjóðgarður, Skriðuklaustur í Fljótsdal, Breeam

Gestastofan hýsir þjónustumiðstöð Vatnajökulsþjóðgarðs með sýningar- og kennsluaðstöðu auk rýma fyrir starfsmenn þjóðgarðsins svo sem skrifstofur, geymslur og aðstöðu fyrir þjóðgarðsverði.


Við hönnunina var lögð sérstök áhersla á tengsl byggingarinnar við umhverfið og vistræn sjónarmið voru höfð í hávegum.

Kárahnjúkastífla

Kárahnjúkar, Montgomery Watson Harza, Austurland, Hálslón,

EFLA sá um lokahönnun á öllum steinsteyptum mannvirkjum í Kárahnjúkastíflu ásamt því að útbúa viðeigandi vinnuteikningar.

Landbúnaðarland í Kjósarhreppi

skipulagsmál, landbúnaður

Landbúnaðarland í Kjósarhreppi var flokkað í fjóra flokka og útbúnir skilmálar fyrir hvern flokk eftir mikilvægi lands til akuryrkju. Starfsfólk EFLU (áður Steinsholts ehf) var ráðgjafi í verkefninu og sá um gerð tillögu, úrvinnslu og framsetningu. 

Jarðvarmi og jarðfræðirannsóknir í Tyrklandi

Maspo Enerji, Jarðvarmavirkjun, segulsviðsmælingar, framkvæmdaáætlun, Rannsóknarverkefni

EFLA var fengin til að yfirfara allar jarðfræðirannsóknir og skýrslur um mögulega nýtingu á jarðvarma til raforkuframleiðslu fyrir Maspo Enerji í Tyrklandi. Hlutverk EFLU var að staðfesta hugmyndalíkan út frá nýjum segulsviðsmælingum og staðsetja næstu vinnsluholur til að ná að lágmarki 25 MWe raforkuframleiðslu. 

Umferðarhávaði | Rogaland í Noregi

Statens Vegvesen, umferðarhávaði, Noregur, Noregi

EFLA var fengin til að taka út og skoða umferðarhávaða í Rogaland fylki í Noregi og koma með mótvægisaðgerðir þar sem þörf var á. 

Eftirlit með malbikun gatna

Götur, malbikun, Reykjavík, Slitlag gatna, Samgöngur

EFLA sá um eftirlit með malbikun gatna og gatnaviðhald fyrir Reykjavíkurborg.

Heilsuprótein | Sauðárkróki

Sauðárkrókur, Akureyri

EFLA hefur unnið að spennandi verkefni með Heilsupróteini ehf. Viðfangsefnið er smíði nýrrar verksmiðju á Sauðárkróki sem vinna mun próteinduft úr mysu sem fellur til við framleiðslu osta á Sauðárkróki og Akureyri.

Ylgarður

Nordic Independent Challenge, Rannsóknarverkefni

Ylgarður er innigarður sem þægilegt er að nota allt árið. Verkefnið er frumkvöðlaverkefni sem miðar að því að þróa tæknilega fullkomið mannvirki sem hleypir inn dagsljósi, skartar mismunandi gróðri allt árið um kring, hitastig og loftgæði eru í jafnvægi og lýsing er vekjandi og falleg. Öllum þessum þáttum er stýrt af stjórntölvu, tengdri við mæla og annan búnað ylgarðsins.

Klafastaðir launaflsvirki

SVC virki, Launafl. Landsnet, Klafastaðir í Hvalfjarðasveit

Mannvirkið er svokallað SVC virki þ.e. Static Var Compensator  virki sem er ætlað að jafna út spennusveiflur og auka þannig gæði raforkunnar. Þetta er gert með spólum og þéttum. Stjórnun virkisins byggir á aflrafeindatækni – þýristorum.


Þetta er 220 kV launaflsvirki sem er sjálfvirkt og á að halda spennunni á Klafastöðum innan eðlilegra marka, einnig þegar truflanir verða í 220 kV kerfinu. Launaflsvirkið getur þrepað sig á sviðinu -100/150 MVAr. Þetta er fyrsti hlutinn í 400/220 kV tengivirki sem mun rísa þarna í framtíðinni.

Vistferilsgreining fyrir orkuframleiðslu

Vindorka, Búrfell, Kolefnisspor, Gróðurhúsaáhrif, Hafið

Vistferilsgreining raforkuvinnslu með vindorku við Búrfell.

Þarfagreining fyrir sorpmál Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær, Vestfirðir

Þarfagreining og lausnir í sorpmálum Ísafjarðarbæjar.

Spennuhækkun í S-Noregi | 300 kV til 420 kV

Kristiansand í suðri til Nedre Røssåga í Nordland, Statnett, Háspennulína

Statnett vinnur að því að auka flutningsgetu margra háspennulína, með því að hækka hitastig eða spennu á 300 kV tvíleiðurum upp í 420 kV. EFLA hefur aðstoðað Statnett í þessu verkefni frá 2009. Fyrst við undirbúning, þróun vinnulags, aðferða og forritunar og síðan við hönnun, framkvæmdir og frágang á verkstað.

Unnargrund í Garðabæ | Raðhús

Garðabær, raðhúsahverfi, OG arkitektar

EFLA sá um verkfræðihönnun á raðhúsahverfi í Garðabæ sem inniheldur 25 raðhús og er hvert um sig 150 m2.

Rafmagnsmöstur í Noregi, 420 kV

Vestre korridor, Feda, Rogaland, háspennulína, Rafmagnsmastur, statnett

Statnett vinnur að því að styrkja og útvíkka flutningskerfið í Suður- og Vestur-Noregi (Vestre korridor), á svæðinu frá Feda í Suður-Noregi (á Vestur-Ögðum) til Sauda á Rogalandi (austan við Haugasund).


EFLA vinnur að burðarþols- og raftæknilegri hönnun línanna.

Öryggis- og heilbrigðisáætlun Háskólans í Reykjavík

Háskólinn í Reykjavík, HR, áhættumat

Markmið verkefnisins var að gera áhættumat starfa hjá Háskólanum í Reykjavík (HR). Áhættumatið náði til allra starfseininga skólans. 

Rekstrarskoðanir leiksvæða í Reykjavík

Rekstrarskoðun, leiksvæði, reykjavíkurborg, leikvöllur

Öryggis- og rekstrarskoðanir allra skólalóða, leikskólalóða og opinna svæða.

Jarðvarmavirkjun Hverahlíð | Forathugun og forhönnun

Orkuveita Reykjavíkur, Norðurál, Hverahlíð, Hengilssvæði

Norðurál og Orkuveita Reykjavíkur óskuðu eftir að EFLA  tæki að sér forathugun og forhönnun á 90 MWe jarðvarmavirkjun við Hverahlíð á Hengilsvæðinu. 


Aðalmarkmið verkefnisins var að frumhanna, kostnaðargreina og meta framkvæmdarhraða ásamt greiningu á rekstrarkostnaði virkjunar og tímasetja skipulagsmál, boranir, hönnun, útboð, afhendingu á búnaði og uppbyggingu á virkjanasvæðinu.

Háspennulína í Noregi 420kV

Ofoten, Balsfjord, Norðland, Troms fylki, Norður Noregur

Statnett lætur nú leggja 150 km langa 420 kV háspennulínu frá Ofoten í Norðlandi til Balsfjord í Troms-fylki. Hún liggur um sjö sveitarfélög. Markmiðið er að tryggja afhendingaröryggi raforku í Norður-Noregi norðan við Ofoten, auk þess sem línan er forsenda fyrir frekari virkjun endurnýjanlegrar raforku í landshlutanum. Kostnaðaráætlun verksins er 3,2–3,7 milljarðar NOK.

Háspennulína, 420 kV, í Noregi

Balsfjord, Skaidi, Tromsfylki, Finnmörk, raforka

Statnett lætur nú leggja 210 km langa 420 kV háspennulínu frá Balsfjord í Troms-fylki til Skillemoen í Finnmörku. Fyrirhugað er að framlengja línuna til Skaidi, um 90 km leið. Markmiðið er að tryggja afhendingaröryggi raforku í Finnmörku, auk þess sem línan er forsenda fyrir frekari virkjun endurnýjanlegrar raforku í landshlutanum. 

Vöktun loftgæða og vefgátt á Bakka

PCC, Bakki, Húsavík, Umhverfisvöktunarstöðvar,

Umsjón með vöktunarbúnaði, sýnataka, mælingar og birting uppýsinga í vefgátt.

Hönnun á vegköflum í Noregi

Statens Vegvesen, Bjugn kommune, Þrándheimur, Fv.710

Hönnun á þremur vegköflum á vegi Fv710 í sveitarfélaginu Bjugn norðan Þrándheims. Verkið fólst í hönnun á nýjum göngu- og hjólastíg meðfram núverandi vegi ásamt breytingum á núverandi vegi, ofanvatnskerfum, veglýsingu, skiltum og merkingum og gerð útboðsgagna.

Hljóðhönnun | Höfðatorg

Eykt, Hljóðhönnun, Nýbygging, Höfðatorgi

EFLA hafði umsjón með alhliða hljóðhönnun í nýbyggingu Höfðatorgs, skrifstofuhúsnæðis Reykjavíkurborgar. Byggingin hefur að geyma mikið af stórum opnum skrifstofurýmum, fundarherbergjum, matsal og móttöku á fyrstu hæð.

Hávaðakortlagning 2012–2017

Hávaðakortalagning, Vegagerðin, Hávaði, SoundPLAN

Hávaðakortlagning vegna reglugerðar um kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir nr. 1000/2005 og tilskipunar 2002/49/EB var framkvæmd fyrir Vegagerðina og ýmis sveitarfélög.

Raufarhólshellir | Uppbygging

Raufarhóll ehf, Þrengslavegur, Hellir, Hellaskoðun

Hönnun og aðstoð við framkvæmdir við uppbyggingu staðarins fyrir ferðaþjónustu. Bílastæði var stækkað, þjónustuhús byggt ásamt öllum veitum fyrir það ásamt gönguleiðum, pöllum og lýsingu inni í hellinum.

Strætórein við Rauðagerði

Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Veitur, Hljóðvarnir, Miklabraut

Hönnun strætóreinar á Miklubraut við Rauðagerði, göngu- og hjólastígs, einnig hljóðvarna með gróðri milli götu og stíga.

Umhverfisstjórnun | Isavia

Keflavíkurflugvöllur, Reykjanesbær, BIRK, umhverfisgreining

Ráðgjafar EFLU hafa unnið náið með starfsfólki Isavia við umhverfisgreiningar á öllum starfsstöðvum og skilgreiningu á mikilvægum umhverfisþáttum sem er forsenda umhverfisstefnu ásamt markmiðum og aðgerðaráætlun. Umhverfisstefna var samþykkt og innleidd í starfsemi Isavia.

Norðurál | Uppfærsla skjámyndakerfis

Grundartangi, Öryggi, áreiðanleiki, netkefi

Verkefnið felst í uppfærslu á gömlum skjámyndakerfum í verksmiðju Norðuráls og útskiptum á hugbúnaði til að auka öryggi og áreiðanleika netkerfa.

Endurnýjun Grensásvegar með hjólastígum

Malbikun, Grensásvegur, Hjólastígar, Gatnagerð

Hjólastígur milli Miklubrautar og Bústaðavegar var gerður sumarið 2016 samhliða fækkun akreina niður í eina í hvora átt. 

EFLA hannaði og sá um gerð útboðsgagna vegna framkvæmdanna.

Endurnýjun 220 kV endamúffa í Fjarðaáli

Reyðarfjörður, Endamúffu, Alcoa Fjarðaál

Skipt var um 220 kV endamúffur í afriðlum RF11, RF13, RF14 og RF15 og í eigin notkunarspennum Aux1001 og Aux2001.

Fjarðaál | Endurbygging afriðils

Reyðarfjörður, Afriðill, Alcoa Fjarðaál

EFLA sá um verkefnastjórnun og byggingarstjórnun fyrir endurbyggingu á 192 MVA afriðli RF12 hjá Alcoa Fjarðaáli á Reyðarfirði

Isavia | Mat á ræstingum

Isavia Ohf, Flugstöð Leifs Eiríkssonar Keflavíkurflugvelli, BIRK

Isavia ákvað að bjóða út ræstingar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar samkvæmt staðlinum INSTA 800 og varð annað fyrirtækið á Íslandi til að fylgja þeim staðli við mat á gæðum ræstingar. Isavia leitaði til EFLU um ráðgjöf við gerð útboðsgagna sem uppfylltu kröfur staðalsins.

Fjarðaál | Afriðill í nýbyggingu

Reyðarfjörður, nýbygging afriðils, Alcoa Fjarðaál

Nýr 92 MVA afriðill byggður og gangsettur fyrir Fjarðaál á Reyðarfirði. EFLA sá um yfirverkefnisstjórn í verkefninu.

Umferðaröryggi skólabarna

Hafnarfjörður, Hafnarfjarðarbær, Umferð, Skólabörn

EFLA sá um að framkvæma úttekt á umferðaröryggi skólabarna við grunnskóla í Hafnarfirði og koma með tillögur að úrbótum.

Fráveitumál við Mývatn

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Fráveitur, Lífríki

Mývatn hefur sýnt merki ofauðgunar undanfarin ár sem haft hefur mikil áhrif á lífríki vatnsins. EFLA var fengin til að skrifa um ástand fráveitumála á sjö stöðum á vatnasviði Mývatns og leggja mat á kostnað við aðgerðir til að draga úr áhrifum fráveitanna á lífríki vatnsins.

Hreinsistöð fráveitu á Akureyri

Fráveita, Norðurorka, Hreinsistöðvar

Verkefnið fólst í hönnun skólphreinsistöðvar til úboðs ásamt mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og ráðgjöf varðandi leyfismál og mat á viðtaka.

Flóðareikningar í Sørfold

Hönnunarflóð, Statnett Vegvesen, Rofvarnir, vegagerð, Sorfold

EFLA sá um að reikna hönnunarflóð í 16 vatnsföllum í Sørfold í Norður-Noregi vegna vegagerðar og gerðar tillögur að rofvörnum þar sem þurfti.

Landsnet | Áreiðanleiki í flutningskerfi

Landsnet, Áreiðanleiki, Afhendingaröryggi

Þriðja hvert ár er gefin út skýrsla á vegum Landsnets um hvernig afhendingaröryggi flutningskerfisins hefur þróast og reiknað er afhendingaröryggi á hverjum afhendingarstað.

Kerfisáætlun Landsnets

Landsnet, Kerfisgreining

Á hverju ári gefur Landsnet út kerfisáætlun sem hefur að geyma ýmsar kerfisgreiningar og áætlanir Landsnets til næstu ára. EFLA hefur verið stór ráðgjafi í þessu verkefni og hefur unnið mikið að þeim greiningum sem kerfisáætlunin byggir á.

Uppbygging ferðamannaaðstöðu

Klósett, salerni, ferðamenn, ferðamannaaðstaða, stjórnstöð ferðamanna, stjórnstöð ferðamála

Þrjár skýrslur voru unnar varðandi uppbyggingu salernisaðstöðu fyrir ferðamenn. Gerð var ástandsgreining á öllu landinu, kostnaður metinn við uppbyggingu og rekstur og tillögur gerðar.

Urriðaholt | Garðabær

Garðabær, íbúðahverfi, Landslag

Um er að ræða uppbyggingu á nýju íbúðahverfi í Urriðaholti í Garðabæ þar sem EFLA hefur séð um hönnun gatna, stíga, fráveitukerfis, grænna ofanvatnslausna og gatnalýsingu ásamt gerð lóðarblaða. 


Mikil áhersla er lögð á ofanvatnslausnir en þær eru hannaðar af EFLU ásamt Landslagi.

Verne Global gagnaver

Reykjanesbær, forritun, Stjórnkerfi, Kælikerfi

EFLA tók þátt í framkvæmdum við stækkun gagnavers Verne Global, sem er stærsta gagnaver á Íslandi, og sá um alverktöku varðandi hönnun, forritun og uppsetningu á stjórnkerfi fyrir kælikerfi í gagnaverið.

Jarðgöng og vegur | Norður Noregur

Statens vegvesen Region nord, Fylkisvegur, Umhverfismál, Vinnuöryggi

Hönnun á tvennum jarðgöngum og 5,6 km löngum vegi með bráðabirgðatengingum. Einnig fól verkefnið í sér þverun stöðuvatns og hönnun á varnargarði gegn grjóthruni í brattri fjallshlíð, fráveitulagnir, umferðaröryggismál og skilti, umsjón með gerð útboðsgagna og samræmingarhönnun. EFLA framkvæmdi einnig áhættumat vegna umhverfismála og vinnuöryggis.

Umferðarupplýsingar beint í bílinn

Vegagerðin, GPS tæki, DAB+, Rannsóknarverkefni

Rannsóknar og þróunarverkefni unnið fyrir Vegagerðina 2012 og uppfært 2017, vegna möguleika á að koma umferðarupplýsingum til GPS tækja í bílum.

Lýsingartækni | Vegir í Noregi

Harstad, þéttbýlisstaður í Tromsfylki í norður Noregi

Hönnun veg- og gangstígalýsingar, lýsingar í undirgöngum og við göngubrú auks skrautlýsingar í hringtorgum og undirgöngum.

Fjarðabyggð | Ljósleiðarakerfi

Fjarðabyggð, Ljósleiðari

EFLA sá um hönnun og ráðgjöf á ljósleiðarakerfi í dreifbýli Fjarðabyggðar.

Jarðgöng í Færeyjum

Árnarfjarðar- og Hvannasundstunnilin, Færeyjar

Hönnun, forritun og gangsetning á umferðarstýringu fyrir stór farartæki  í einbreiðum jarðgöngum.

Neðansjávarjarðgöng í Noregi

Tromsøysundtunnelen, Statens Vegvesen, Norðursvæði, Noregur

Endurnýjun á rafbúnaði, lýsingu, fjarskiptabúnaði, umferðarstýringum og fl. í neðansjávargöngum.

Raforkuspá

Orkuspárnefnd, raforkuhópur,

Raforkuhópur orkuspárnefndar vinnur að gerð raforkuspáa sem gefnar eru út á um fimm ára fresti auk þess sem spárnar eru endurreiknaðar árlega út frá nýjum gögnum um orkunotkun og þróun þjóðfélagsins.

Frammistöðuskýrsla Landsnets

Frammistöðuskýrsla, Landsnet, Flutningskerfi, Afhendingaröryggi

Á hverju ári er tekin saman greinargerð um hvernig gengið hefur á árinu áður að reka flutningskerfi Landsnets. Teknir eru saman stuðlar um afhendingaröryggi og fyrirvaralausar truflanir í flutningskerfinu.

Þróun raforkuverðs á Íslandi 2005-2015

Kostnaður heimila við raforkuöflun, þróun orkuverðs og tekjumarka. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

EFLA tók saman skýrslu þar sem teknar eru saman upplýsingar um þróun heildartekna af raforkuafhendingu til rafhitaðs heimilis sem notar 30.000 kWh/ári og 85% orkunnar fer til hitunar húsnæðis og jafnframt er sýndur kostnaður notandans. Ennfremur eru teknar saman tölur um skatta, verðjöfnun og niðurgreiðslur. Skoðuð er þróunin frá því raforkulögin tóku gildi árið 2005 og til ársins 2017.

Göngubrú yfir Markarfljót við Þórsmörk

Vegagerðin, Vinir Þórsmerkur, Studio Grandi, Rannsóknarverkefni

Hönnun á göngubrú yfir Markarfljót við Þórsmörk. Meðal áskorana við hönnunina er að gæta þess að brúin falli sem best að landslagi á svæðinu sem er nánast ósnortið. Einnig þarf að gæta þess að brúin geti staðist sterka vinda sem blása um svæðið.

Brú á Ölfusá | Forhönnun

Brú, Ölfusá, Efri Laugardælaeyja, Selfoss, Árborg

EFLA vinnur að forhönnun nýrrar brúar yfir Ölfusá við Efri-­Laugardælaeyju. Eftir gerð brúarinnar mun hringvegurinn flytjast norður fyrir Selfoss. Brúin verður skákaplabrú, sú fyrsta sinna tegundar á Íslandi. Áætlað er að aðalhöf brúarinnar verði 145 og 155 m löng, sem verða lengstu brúarhöf á landinu.


Verkefnið felst í þróun á útfærsluatriðum er varða brúarlausnina í samráði við verkkaupa og samstarfsaðila.

Hönnun brúar | Úlfarsá á Fellsvegi

Fellsvegur, Reykjavíkurborg, Plötubrú, úlfarsárdalur

EFLA hefur hannað brú yfir Úlfarsá á Fellsvegi fyrir Reykjavíkurborg. Brúin er eftirspennt plötubrú í þremur burðarhöfum, alls 46 m löng.

Háspennulínumastur í Noregi

420 kV Hamang - Bærum - Smestad, Stráið, Stra

Statnett í Noregi stóð fyrir hönnunarsamkeppni um nýja gerð 420 kV háspennulínumastra sem myndi falla vel inní þéttbýlt hverfi í Osló.


EFLA skilaði inn þremur tillögum í keppnina og lentu tillögur EFLU í tveimur efstu sætunum. Vinningstillagan heitir „Stráið“ en „Spíran“ hafnaði í öðru sæti. EFLA vann sínar tillögur í samstarfi við Evu Widenoju, iðnhönnuð frá Widenoja Design AS.

Æfingarými fyrir Sigur Rós

Hljóðver, Ess err ehf, Hljóðvist, Hljóðver, Vinnuaðstaða

EFLA verkfræðistofa kom að gerð nýs hljóðvers fyrir hljómsveitina Sigur Rós en sérfræðingar hljóðvistarsviðs EFLU útfærðu alhliða hönnun á hljóðvist rýmisins. 

Vindlundir á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu

Þjórsá, Tungnaá, Vindlundur, Hafið, Búrfell í Rangárþingi Ytra, Landsvirkjun

EFLA vann frum- og verkhönnun og fýsileikagreiningu fyrir vindlund á nokkrum mögulegum svæðum á Hafinu, hraunsléttunni ofan við Búrfell.


EFLA vann auk þess ýmsar rannsóknir vegna verkefnisins og kom að mati á umhverfisáhrifum og rammaáætlun með því að leggja til ýmis gögn í þá vinnu.

Vegagerð í Þrændalögum

Fv715 Keiserås - Olsøy

Hönnun á 16,5 km löngum vegi,  Fv. 715 Keiserås - Olsøy sem er partur af tollvegakerfinu Fosenvegene.

Nonnekloppen göngu- og hjólabrúin í Bergen

Göngubrú, Hjólabrú, Nygårdstangen, Store Lundegårds vatn í Bergen

Hönnun á nýrri stálbrú, göngu- og hjólastíg, vatns- og fráveitukerfi, lýsingu, jarðtæknileg hönnun á fyllingum undir vatni og gerð útboðsgagna.

Göngu- og hjólabrú við Ullevaal | Osló

Hönnun á nýju mannvirki við Ullevaal leikvanginn í Osló

Hönnun á nýju mannvirki við Ullevaal leikvanginn í Osló, útfærsla á grunnskipulagi svæðis og gerð verkgagna. Stálbrú, steyptir rampar, göngu- og hjólastígar, vatns- og fráveitukerfi, dren, meðhöndlun yfirborðsvatns, raf- og fjarskiptalagnir í jörð, lýsing, landmótun, jarðtækni, mengunarmælingar og úttekt á byggingum á framkvæmdasvæðinu.

Brýr við Ring 3 | Osló

Brú ásamt göngu- og hjólabrú við Ring 3, Noregur, Samgöngumannvirki, Vegvesen

Hönnun á göngu- og hjólastíg, vegum, brúm, meðhöndlun yfirborðsvatns, fyrirkomulagi raf- og fjarskiptakapla í jörð, lýsingu, landmótun, jarðtækni og umhverfistækni ásamt gerð útboðsgagna.

Ísgöngin Langjökli

Langjökull, Into the glacier ehf, darc awards, íshellir

Verkefnið gekk út á að þróa hugmyndina um göng fyrir ferðamenn inn í jökulinn, sinna öllum undirbúningi og hönnun og hafa umsjón með framkvæmdum. Vegna eðlis verkefnisins var mikil áhersla lögð á umhverfis- og öryggismál.

Þeistareykjavirkjun

Jarðvarmavirkjun, Þeistareykir

EFLA sá um eftirlitsþjónustu með byggingum og veitum nýrrar 90 MWe jarðvarmavirkjunar Landsvirkjunar ásamt því að sjá um forritun, prófanir og gangsetningu á stjórnkerfum og fjarskiptakerfi.

Snæfellsbær | Mat vegna vindorku og vatnsaflsvirkjunarkosta

Endurskoðað aðalskipulag Snæfellsbæjar, Vindorka, Vatnsaflsvirkjun, Snæfellsbær, Snæfellsnes, Rannsóknarverkefni

Vegna endurskoðunar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar var óskað eftir að EFLA  ynni mat á vindorku á fyrirfram skilgreindu svæði auk þess sem frumathugun á vatnsaflsvirkjunarkostum yrði framkvæmd innan sveitarfélagsins.


Var efnið hjálplegt? Nei