Viltu starfa með okkur?

Brosandi konur að tala saman

Kjarni EFLU samanstendur af starfsfólkinu og þekkingu þess. Við leggjum áherslu á að fólki líði vel í vinnunni, njóti jafnréttis og fái tækifæri til framþróunar.

Vinnustaðurinn
Brosandi maður snýr að myndavél, kona og karl snúa baki í myndavél. Grænn bakgrunnur

Störf í boði 3

Við getum boðið upp á störf óháð staðsetningu

Um EFLU

EFLA er þekkingarfyrirtæki með hátt í 50 ára sögu sem og veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdra greina. Hlutverk EFLU er að koma fram með lausnir sem stuðla að framförum viðskiptavina og efla samfélög og er samfélagsleg ábyrgð samofin tilgangi fyrirtækisins. Starfsfólkið er verðmætasta auðlind EFLU og hér starfar hæft og reynslumikið fagfólk með yfirgripsmikla þekkingu. Mikilvægur þáttur í starfsemi EFLU er frelsi starfsfólks til frumkvæðis þar sem hæfileikar þeirra njóta sín til fulls.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.

Við vinnum fjölbreytt verkefni í teymum þvert á svið og svæði og leggjum mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land. Í því skyni starfrækjum við öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni þar sem fjórðungur starfsfólks starfar. Auk þess bjóðum við upp á störf óháð staðsetningu þar sem því verður við komið.

Ferli ráðninga

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega en þeir sem koma til greina í störf sem losna fá boð um atvinnuviðtal. Allir stjórnendur hafa aðgang að almennum umsóknum á sínu sviði og mega umsækjendur eiga von á að mannauðssvið jafnt og stjórnendur hafi samband vegna umsókna þeirra. 

Almennar umsóknir eru í gildi í tólf mánuði frá umsóknardegi og hvetjum við umsækjendur til að sækja aftur um ef þeir hafa ekki heyrt frá okkur að tólf mánuðum liðnum.

EFLA er sífellt að leita að áhugasömu og hæfileikaríku starfsfólki. Í umsókninni getur þú valið hvar þú vilt starfa og einnig hvað þú vilt starfa við.

Nánari upplýsingar veita sérfræðingar mannauðssviðs, mannaudur@efla.is

EFLA leitar að öflugum starfsmanni með sérfræðiþekkingu í skipulagsmálum á samfélagssvið fyrirtækisins. Viðfangsefnin felast í vinnu við fjölbreytt aðal- og deiliskipulagsverkefni og ýmsa umhverfis- og sérfræðivinnu í tengslum við skipulagsáætlanir.

Sérstaklega er sóst eftir starfsmanni með þekkingu á borgarhönnun, byggðarþróun og landnotkun og reynslu að vinna við fjölbreytt verkefni á sviði stefnumörkunar- og skipulagsmála.

Helstu verkefni

 • Skipulagsáætlanir, aðallega í þéttbýli
 • Almenn skipulagsráðgjöf
 • Stefnumótun tengd skipulagsmálum

Hæfniviðmið

 • Menntun sem nýtist í starfi, arkitektúr eða skipulagsfræði
 • Reynsla af skipulagsmálum
 • Þekking á vistvænu skipulagi og áætlanagerð
 • Þekking á cad- forritum og þrívíddarvinnslu
 • Þekking á landfræðilegum upplýsingakerfum (GIS) er kostur
 • Skipulagshæfileikar og góð almenn tölvukunnátta
 • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Gott vald á íslensku og ensku, þekking á norðurlandamáli er kostur
 • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
 • Samskiptahæfni og lausnamiðuð hugsun

Vinnustaðurinn EFLA

Efla er þekkingarfyrirtæki sem starfar á sviði verkfræði og tækni.  Efla leggur mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land og starfrækir öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni. Við bjóðum störf óháð staðsetningu svo starfsfólk geti búið í sinni heimabyggð hvar sem er á landinu, unnið í spennandi verkefnum og tilheyrt öflugum teymum. Um fjórðungur starfsfólks Eflu starfar á landsbyggðinni.  Við bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda.  Öll starfsemi Eflu byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi Eflu eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.  EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki og hefur unnið frumkvöðlastarf í sjálfbærum rekstri.

Óskir þú eftir starfsnámi getur þú fyllt út umsókn og við höfum samband ef svigrúm er til staðar.

Um EFLU

EFLA er þekkingarfyrirtæki með hátt í 50 ára sögu sem og veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdra greina. Hlutverk EFLU er að koma fram með lausnir sem stuðla að framförum viðskiptavina og efla samfélög og er samfélagsleg ábyrgð samofin tilgangi fyrirtækisins. Starfsfólkið er verðmætasta auðlind EFLU og hér starfar hæft og reynslumikið fagfólk með yfirgripsmikla þekkingu. Mikilvægur þáttur í starfsemi EFLU er frelsi starfsfólks til frumkvæðis þar sem hæfileikar þeirra njóta sín til fulls.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Gildi EFLU eru hugrekki, samvinna og traust og leggjum við mikið upp úr því að fá til liðs við okkur kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar fram úr á sínu sviði.

Við vinnum fjölbreytt verkefni í teymum þvert á svið og svæði og leggjum mikla áherslu á að bjóða upp á nærþjónustu um allt land. Í því skyni starfrækjum við öflugar starfsstöðvar á landsbyggðinni þar sem fjórðungur starfsfólks starfar. Auk þess bjóðum við upp á störf óháð staðsetningu þar sem því verður við komið.

Nánari upplýsingar veita sérfræðingar mannauðssviðs, starf@efla.is