Jafnréttis- og jafnlaunastefna

Jafnréttisstefna, Jafnlaunastefna, Jafnrétti, Jöfn laun

Jafnréttis- og jafnlaunastefnu EFLU er ætlað að stuðla að jafnrétti alls starfsfólks, þar með talið að greidd séu sambærileg laun fyrir jafnverðmæt störf.

MARKMIÐ OG UMFANG

Markmið jafnréttis- og jafnlaunastefnu, sem og jafnréttisáætlunar EFLU er að tryggja sambærileg réttindi, aðstöðu og tækifæri starfsfólks EFLU óháð kyni, trú, þjóðerni, kynþætti, fötlun, kynhneigð eða stjórnmálaskoðunum og koma í veg fyrir mismunun eða áreitni á grundvelli þessara þátta. Stjórnendur bera ábyrgð á að tryggja virka stjórnun sem stuðlar að stöðugum umbótum.

Stefnan nær til allra starfsmanna EFLU hf.

STEFNUTEXTI

Jafnréttisstefna EFLU byggir á þeirri grundvallarhugsun að allir starfsmenn njóti jafnréttis, óháð kyni, uppruna eða trú. Henni er þannig ætlað að stuðla að jafnrétti allra starfsmanna EFLU, þar með talið að greidd séu sambærileg laun fyrir jafnverðmæt störf. Þannig uppfyllir EFLA allar lagalegar skuldbindingar um jafnrétti sem og aðrar kröfur sem lúta að sama efni.

Stjórnendum og mannauðssviði ber að vinna markvisst gegn atferli eða viðhorfum, sem gætu leitt til mismununar starfsmanna.

Ákvarðanir um laun og kjör skulu teknar með hlutlægum og sambærilegum hætti fyrir alla starfsmenn. EFLA leggur jafnframt áherslu á að allir starfsmenn félagsins, óháð kyni eða öðrum ómálefnalegum þáttum, hafi sömu tækifæri til starfsþróunar.

Komi í ljós kynbundinn munur meðal starfsmanna í launum eða möguleikum þeirra varðandi stuðning í starfi, þjálfun eða sí- og endurmenntun og/eða nýtingu slíkra möguleika, ber tafarlaust að grípa til aðgerða til úrbóta.

Sérstaklega skal gætt að jafnréttismálum við ráðningar hjá EFLU og skulu auglýsingar um laus störf almennt þannig úr garði gerðar að þær höfði til einstaklinga óháð kyni.

EFLA telur mikilvægt að gott jafnvægi ríki á milli vinnu og einkalífs starfsfólks og er ávallt reynt að koma til móts við þarfir starfsmanna vegna fjölskylduaðstæðna hverju sinni. Boðið er upp á sveigjanlegan vinnutíma, hlutastörf eða aðra vinnuhagræðingu sem við verður komið hverju sinni.

Starfsmenn EFLU skulu ávallt koma fram hver við annan af virðingu og í samræmi við mannauðsstefnu EFLU. Hverskyns óæskileg hegðun, svo sem einelti, kynferðisleg eða kynbundin áreitni og kynbundið ofbeldi, er ekki liðin.

SAMÞYKKI OG GILDISTÍMI

Stefna þessi var samþykkt af stjórn EFLU í ágúst 2021 og gildir í 3 ár frá samþykktardegi.

Nánar um gæðavottun EFLU og afrit vottunarskírteina.

Til bakaVar efnið hjálplegt? Nei