Um EFLU

EFLA verkfræðistofa er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdra greina. 

Hlutverk EFLU er að koma fram með lausnir, sem stuðla að framförum viðskiptavina og efla samfélög. Starfsfólkið er verðmætasta auðlind EFLU. Hjá fyrirtækinu starfar hæft og reynslumikið fagfólk með yfirgripsmikla þekkingu. Lögð er rík áhersla á nýjungar og þróun. Mikilvægur þáttur í starfsemi EFLU er frelsi starfsmanna til frumkvæðis þar sem hæfileikar þeirra njóta sín til fulls.

Kjarninn í starfi EFLU er vinna að verkefnum fyrir viðskiptavini félagsins. EFLA vinnur náið með viðskiptavinum að framúrskarandi lausnum og leggur metnað sinn í trausta ráðgjöf og afburða þjónustu.

EFLA ber virðingu fyrir samfélagi sínu og umhverfi og hefur í heiðri vistvæna áherslu í rekstri og ráðgjöf. Meginstarfsemi EFLU er á Íslandi, með höfuðstöðvar í Reykjavík og öflugar starfsstöðvar víða um land. Þess  utan starfrækir EFLA dóttur- og hlutdeildarfélög á Íslandi og í Noregi, Svíþjóð, Frakklandi, Þýskalandi, Póllandi, Skotlandi og Tyrklandi.

Saga EFLU 

EFLA og forverar fyrirtækisins eiga sér um 45 ára farsæla sögu. Þann 10. október 2008 var sameining fjögurra verkfræði- og ráðgjafarstofa formlega tilkynnt undir formerkjum EFLU verkfræðistofu. 

Fyrirtækin sem sameinuðust voru Línuhönnun, RTS verkfræðistofa, Verkfræðistofan AFL og Verkfræðistofa Suðurlands. Síðar hafa bæst í hópinn undir merkjum EFLU; Verkfræðistofa Norðurlands, Verkfræðistofa Austurlands og  Hús og Heilsa. Steinsholt á Hellu er nú einnig að fullu í eigu EFLU auk þess sem EFLA tók núverið þátt í stofnun félagsins Aero Design Global um þjónustu við flugrekstur. Þá bættist Landark, hönnunar- og ráðgjafarfyrirtæki, í hóp EFLU árið 2019.

EFLA er í dag leiðandi verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki á Íslandi með starfsemi og þjónustu um allt land.

Samhliða hefur EFLA þróað fótfestu, starfsemi og fjölbreytt verkefni víða erlendis, og vinnur í alþjóðlegu umhverfi. EFLA skilgreinir Noreg sem sinn heimamarkað ásamt Íslandi.

Eigendur og stjórn

Eigendur EFLU eru ríflega 100 talsins og starfa allir hjá fyrirtækinu.

Í stjórn EFLU eru Reynir Sævarsson sem er stjórnarformaður, Ingólfur Örn Arnarson, ritari, Heiðrún Ösp Hauksdóttir, Jóhannes Benediktsson og Eva Dís Þórðardóttir. Guðmundur Þorbjörnsson er framkvæmdastjóri EFLU.

Stjórn EFLU 2020

Gildin okkar

Starfsmenn EFLU eru hvattir til að hafa gildi fyrirtækisins að leiðarljósi í öllu sínu starfi, við ákvörðunartöku og í samskiptum við samstarfsfélaga og viðskiptavini. 

Gildin endurspegla þau grundvallarviðhorf og hugmyndir sem liggja að baki fyrirtækjamenningu EFLU.

Hugrekki
: Öll verkefni eru áskorun um að finna snjallar lausnir - hjá okkur er „allt mögulegt“.

Samvinna: Við erum samstillt og vinnum náið með viðskiptavinum að framúrskarandi árangri.

Traust: Við byggjum á öflugri þekkingu, reiðum okkur hvert á annað og stöndum við það sem við segjum.


Var efnið hjálplegt? Nei