Byggingar

Isavia | Mat á ræstingum

Isavia Ohf, Flugstöð Leifs Eiríkssonar Keflavíkurflugvelli, BIRK

Isavia ákvað að bjóða út ræstingar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar samkvæmt staðlinum INSTA 800 og varð annað fyrirtækið á Íslandi til að fylgja þeim staðli við mat á gæðum ræstingar. Isavia leitaði til EFLU um ráðgjöf við gerð útboðsgagna sem uppfylltu kröfur staðalsins.

Upplýsingar um verkefnið

Verkkaupi
Isavia ohf

Verktími
2016 - 2017

Staðsetning
Flugstöð Leifs Eirkíkssonar (FLE) - Keflavíkurflugvelli

Tengiliður

Um hvað snýst verkefnið

Verkefnið var að skrifa kröfulýsingu um ræstingar á FLE samkvæmt INSTA 800 staðlinum. Verkkaupi vildi að vinna við ræstingar væri gæðamiðuð í stað þess að vera tíðnimiðuð og tryggja góða samvinnu og sameiginlegan skilning á gæðum þjónustunnar. 

Erfitt er að leggja mat á gæði ræstinga en aðferðafræði staðalsins tók af allan vafa. Verkkaupi er annað fyrirtækið á Íslandi til að bjóða út ræstingar samkvæmt þessum staðli. Mikil áskorun felst í að skrifa gögn fyrir jafn flókið og lifandi hús sem FLE er með glænýrri nálgun.

Umhverfismál

Í útboðsgögnum er gerð krafa um að bjóðandi/verktaki geti staðfest að hann fylgi umhverfisviðmiðum um vistvæn innkaup (VINN), m.a. með því að vera umhverfisvottaður. Þjónusta verktaka þarf að taka mið af stefnu Isavia í umhverfismálum.

Verkþættir

Hlutverk EFLU

  • Ráðgjafi verkkaupa við kröfulýsingargerð 
  • Gerð kröfulýsingar, tilboðsskrár og kostnaðaráætlunar
  • Magntaka og mat á gæðum og tíðni ræstinga í einstökum rýmum
  • Gerð yfirlitsteikninga 
  • Kynning verkefnis, umsjón á útboðstíma, rýni gagna frá bjóðendum 
  • Umsjón með reglubundu gæðaeftirliti í formi skoðana samkvæmt INSTA 800 en EFLA er með vottað þekkingarstig 3 og 4 í INSTA 800 staðli.

Ávinningur verkefnis 

Langtímaávinningur verkefnisins fyrir verkkaupa er að gæði ræstinga í byggingunni verði tryggð, samskipti við verktaka og starfsfólk hans séu góð og tryggt að ekki þurfi sérstakt viðhald í byggingunni vegna lélegrar ræstingar.


Var efnið hjálplegt? Nei