Göngu- og hjólabrú í borg.

Göngu- og hjólabrú við Ullevaal í Osló

OslóSamgöngur og innviðir

Hönnun á nýju mannvirki við Ullevaal leikvanginn í Osló, útfærsla á grunnskipulagi svæðis og gerð verkgagna.

Viðskiptavinur
 • Norska vegagerðin
Verktími
 • 2015 - 2020
Þjónustuþættir
 • Hljóðvistarráðgjöf
 • Hönnun brúa
 • Umferðarskipulag
 • Verkefnastjórnun

Um hvað snýst verkefnið

Stálbrú, steyptir rampar, göngu- og hjólastígar, vatns- og fráveitukerfi, dren, meðhöndlun yfirborðsvatns, raf- og fjarskiptalagnir í jörð, lýsing, landmótun, jarðtækni, mengunarmælingar og úttekt á byggingum á framkvæmdasvæðinu.

Megintilgangur verkefnisins er að bæta umferðaröryggi og aðgengi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur við gatnamót Ring 3 og Sognsveien. Ný brú er hönnuð yfir báðar göturnar og kemur í stað bráðabirgðabrúa sem byggðar voru árið 1990.

Bráðabirgðabrýrnar uppfylla ekki lengur þarfir gangandi og hjólandi vegfarenda á svæðinu.

Mikil umferð er um svæðið og mikið er af lögnum og búnaði í jörðinni við gatnamótin. Taka verður tillit til nærliggjandi mannvirkja og stofnanna, t.d. Ullevaal leikvangsins, Norges Geoteknisk Institutt og Blindern framhaldsskólans á framkvæmdatíma. Mikil áhersla er lögð á nákvæma fasaskiptingu framkvæmdatímans svo nærliggjandi starfsemi og vegfarendur verði fyrir sem minnstri truflun.

Ný göngu- og hjólabrú yfir gatnamótin við Ullevaal leikvanginn

 • Stálbrú með kassalaga þversniði með EPS römpum, grunduð á staurum (allt að 50 m löngum)
 • Lengd brúar = 290 m í 18 höfum, lengd rampa = 116 m
 • Heildarbreidd brúar = 7,2 m, vegbreidd (gangstétt + hjólastígur) = 6 m
 • Tvö meginhöf, yfir Ring 3 = 37,5 m og yfir Sognsveien = 27,5 m

Framkvæmdir hófust haustið 2017 og er áætlað að þeim ljúki síðla árs 2019.

Umhverfismál

Reyndir brúararkitektar, BEaM, voru samstarfsaðilar í þessari útfærslu á brúarmannvirkjum. Landslagshönnun var í höndum EFLU og áhersla var lögð á samspil ólíkra þátta í arkitektúr mannvirkisins. Umhverfis- og jarðtæknilegar grunnrannsóknir og verklýsingar fyrir meðhöndlun á menguðum jarðefnum voru hluti af verkefninu.

Hlutverk EFLU

 • Verkefnastýring og samhæfing með ytri aðilum verksins
 • Ný göngu- og hjólabrú, útfærsla á grunnlausn og fullnaðarhönnun
 • Önnur samliggjandi mannvirki
 • Flutningur á Sognsveien og gerð hringtorgs sunnan við Ring 3
 • Nýtt göngu- og hjólastígakerfi á svæðinu
 • Götu- og brúarlýsing
 • Lagning kapla
 • Dren og meðhöndlun yfirborðsvatns
 • Landslagshönnun
 • Skipulag framkvæmdar í fasa
 • 3D samræmingarmódel
 • Verklýsingar fyrir útboðsgögn
 • Grunnrannsóknir
 • Framkvæmdaeftirlit

Ávinningur verkefnis

Langtímaávinningur verkefnis liggur í bættu umferðaröryggi ásamt tímasparnaði fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur í þessum hluta Oslóar.

Viltu vita meira?