Raflínumastur horft til himins.

Háspennulína í Finnmörku

NoregurOrka

Statnett lét leggja 210 km langa 420 kV háspennulínu frá Balsfjord í Troms-fylki til Skillemoen í Finnmörku. Fyrirhugað er að framlengja línuna til Skaidi, um 90 km leið.

Viðskiptavinur
  • Statnett
Verktími
  • 2011 - 2021
Þjónustuþættir
  • Burðarvirki
  • Byggingarstjórnun
  • Jarðtækni og grundun

Um hvað snýst verkefnið

Markmiðið er að tryggja afhendingaröryggi raforku í Finnmörku, auk þess sem línan er forsenda fyrir frekari virkjun endurnýjanlegrar raforku í landshlutanum.

Í þessa 210 km löngu, 420 kV háspennulínu frá Balsfjord í Troms-fylki til Skillemoen í Finnmörku, eru notuð stöðluð stálmöstur Statnett, sem hefur einnig þróað forsteyptar undirstöður sem fluttar eru á staðinn á veturna til að minnka þyrluflug og lágmarka rask á náttúrunni. EFLA hefur unnið fyrir Statnett allt frá undirbúningsstigi, við að meta línuleiðir og jarðtæknilegar aðstæður til undirstöðuhönnunar. Enn fremur hefur EFLA hannað öll möstur og undirstöður og aðstoðað við verkefnisstjórn, tæknilegt eftirlit og ráðgjöf á byggingarstigi.

Sérstakar áskoranir í verkefninu er erfitt aðgengi og mjög langar flutningsleiðir og þarf að flytja mikið af efni í möstur og aðra byggingarhluta, sem og mannskap með þyrlum. Stuttir dagar og takmörkuð birta við framkvæmdir að vetri til verður heldur ekki til að einfalda verkið og því þarf gott skipulag og markvissa framkvæmdastjórn af hálfu verktakanna.

Kostnaðaráætlun verksins er fjórir til sex milljarðar NOK.

Umhverfismál

Verkkaupinn er ábyrgur fyrir vali á línuleið, mati á umhverfisáhrifum, umsókn um framkvæmdaleyfi og gerð umhverfis- og flutningsskipulags. Þar er lýst aðstöðu fyrir vinnubúðir og birgðastöðvar sem og aðstöðu fyrir samsetningu mastra, tromlur og strengingarvélar. Einnig vinnuvegum og aðkomumöguleikum sem og þyrluflugi með mannskap og efni. Lágmarka skal varanleg áhrif á umhverfið og taka tillit til hreindýrabúskapar við byggingu línunnar.

Við hönnun á stöðluðum möstrum og undirstöðum er notkun á stáli og steinsteypu lágmörkuð með sérstökum forritum sem EFLA hefur þróað.

Hlutverk EFLU

  • Útfæra línuleið og rannsaka jarðtæknilegar aðstæður
  • Undirbúa framkvæmdir, annast byggingarstjórn og tæknilegt eftirlit
  • Burðarþolshanna öll möstur og undirstöður og aðstoða við val mastrastæða
  • Burðarþolshanna breytingar á háspennulínum sem línulögnin hefur áhrif á
  • Veita ráðgjöf og aðstoð við efnisútvegun og byggingu

Viltu vita meira?