Hreinsistöð við hafið.

Hreinsistöð fráveitu á Akureyri

AkureyriSjálfbærni og umhverfi

Verkefnið fólst í hönnun skólphreinsistöðvar til úboðs ásamt mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og ráðgjöf varðandi leyfismál og mat á viðtaka.

Viðskiptavinur
  • Norðurorka hf.
Verktími
  • 2015 - 2018
Þjónustuþættir
  • Fráveitu- og ofanvatnskerfi
  • Lagnahönnun
  • Mat á umhverfisáhrifum

Um hvað snýst verkefnið

EFLA var fengin til að hanna hreinsistöð sem félli að áherslum verkkaupa um einfaldleika, frelsi til breytinga í framtíðinni og litla orkunotkun. Stöðin verður ein af stærri hreinsistöðvum landsins en er nokkuð ólík fyrri stöðvum í útfærslu. Gert er ráð fyrir frekari hreinsun skólpins í stöðinni í framtíðinni þar sem aukaafurð verður nýtanleg seyra, laus við allt rusl.

Hlutverk EFLU

  • Forhönnun í samvinnu við verkkaupa
  • Fullnaðarhönnun á öllu mannvirkinu og búnaði þess
  • Mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum en stærðar sinnar vegna er hreinsistöðin matsskyld
  • Aðstoð við mat á viðtaka og leyfismálum vegna reksturs stöðvarinnar og byggingar

Umhverfismál

Helstu umhverfislegu sjónarmið verkefnisins eru áhrif fráveitu á viðtaka, úrgangur tengdur starfseminni og möguleg lyktarmengun frá starfseminni. Útfærsla stöðvarinnar tekur mið af nýjum áherslum um að urða ekki lífrænan úrgang og að í framtíðinni verði í stækkaðri stöð framleidd nýtanleg seyra.

Framkvæmdin var matsskyld skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, sem „skolphreinsivirki frá íbúðarbyggð eða iðnaði, […] með afkastagetu sem svarar til 50.000 persónueininga eða meira“.

Ávinningur verkefnis

Með tilkomu hreinsistöðvarinnar er tryggt að rusl berst ekki lengur með skólpi í viðtakann og að standlengjan er ekki lengur menguð af skólpi. Viðtakinn verður vaktaður og sýni hann merki um ofauðgun mun frekari hreinsun koma til.

Viltu vita meira?