Orka

Háspennulína, 420 kV, í Noregi

Balsfjord, Skaidi, Tromsfylki, Finnmörk, raforka

Statnett lætur nú leggja 210 km langa 420 kV háspennulínu frá Balsfjord í Troms-fylki til Skillemoen í Finnmörku. Fyrirhugað er að framlengja línuna til Skaidi, um 90 km leið. Markmiðið er að tryggja afhendingaröryggi raforku í Finnmörku, auk þess sem línan er forsenda fyrir frekari virkjun endurnýjanlegrar raforku í landshlutanum. 

Upplýsingar um verkefnið

Verkkaupi
Statnett 

Verktími
2011 - 2021

Staðsetning
Norður-Noregur

Tengiliður

Um hvað snýst verkefnið

Í þessa 210 km löngu, 420 kV háspennulínu frá Balsfjord í Troms-fylki til Skillemoen í Finnmörku, eru notuð stöðluð stálmöstur Statnett, sem hefur einnig þróað forsteyptar undirstöður sem fluttar eru á staðinn á veturna til að minnka þyrluflug og lágmarka rask á náttúrunni. EFLA hefur unnið fyrir Statnett allt frá undirbúningsstigi, við að meta línuleiðir og jarðtæknilegar aðstæður til undirstöðuhönnunar. Enn fremur hefur EFLA hannað öll möstur og undirstöður og aðstoðað við verkefnisstjórn, tæknilegt eftirlit og ráðgjöf á byggingarstigi.

Sérstakar áskoranir í verkefninu er erfitt aðgengi og mjög langar flutningsleiðir og þarf að flytja mikið af efni í möstur og aðra byggingarhluta, sem og mannskap með þyrlum. Stuttir dagar og takmörkuð birta við framkvæmdir að vetri til verður heldur ekki til að einfalda verkið og því þarf gott skipulag og markvissa framkvæmdastjórn af hálfu verktakanna.

Kostnaðaráætlun verksins er 4–6 milljarðar NOK.

Umhverfismál

Verkkaupinn er ábyrgur fyrir vali á línuleið, mati á umhverfisáhrifum, umsókn um framkvæmdaleyfi og gerð umhverfis- og flutningsskipulags. Þar er lýst aðstöðu fyrir vinnubúðir og birgðastöðvar sem og aðstöðu fyrir samsetningu mastra, tromlur og strengingarvélar. Einnig vinnuvegum og aðkomumöguleikum sem og þyrluflugi með mannskap og efni. Lágmarka skal varanleg áhrif á umhverfið og taka tillit til hreindýrabúskapar við byggingu línunnar.

Við hönnun á stöðluðum möstrum og undirstöðum er notkun á stáli og steinsteypu lágmörkuð með sérstökum forritum sem EFLA hefur þróað.

Síða verkefnis

Hlutverk EFLU

  • Útfæra línuleið og rannsaka jarðtæknilegar aðstæður
  • Undirbúa framkvæmdir, annast byggingarstjórn og tæknilegt eftirlit
  • Burðarþolshanna öll möstur og undirstöður og aðstoða við val mastrastæða
  • Burðarþolshanna breytingar á háspennulínum sem línulögnin hefur áhrif á
  • Veita ráðgjöf og aðstoð við efnisútvegun og byggingu

Balsfjord 3

Ferdig_for_st__ping__s__ylegruppe_med_boltegruppe__DSC00994__3_

Balsfjord
Var efnið hjálplegt? Nei