Orka

Snæfellsbær | Mat vegna vindorku og vatnsaflsvirkjunarkostum

Endurskoðað aðalskipulag Snæfellsbæjar, Vindorka, Vatnsaflsvirkjun, Snæfellsbær, Snæfellsnes, Rannsóknarverkefni

Vegna endurskoðunar á aðalskipulagi Snæfellsbæjar var óskað eftir að EFLA  ynni mat á vindorku á fyrirfram skilgreindu svæði auk þess sem frumathugun á vatnsaflsvirkjunarkostum yrði framkvæmd innan sveitarfélagsins.

Upplýsingar um verkefnið

Verkkaupi
Snæfellsbær

Verktími
2016

Staðsetning
Snæfellsnes

Tengiliðir verkefnis

Um hvað snýst verkefnið

Verkefnið er tvíþætt. Annars vegar voru möguleikar á vindorkunýtingu á svæðinu umhverfis Gufuskála og tillaga að umfjöllun á skipulagi um slík mál sett fram. Í öðru lagi var framkvæmd forskoðun á vatnsaflsvirkjunarkostum í Snæfellsbæ.

Vindorka: EFLA útbjó yfirlitskort af öllu svæðinu sem sýnir orkuþéttleika og meðalvindhraða í 2-3 hæðum yfir yfirborði. Gróðurgögn og hæðarlínur voru settar inn í forrit sem reiknar orkuþéttleikann, metur vindinn og notar útkomuna í líkanagerð og hermun. Þá voru fundin veðurgögn og gögn úr loftslagslíkönum til að áætla vindafarið á svæðinu. Orkugeta svæðisins var metin, skoðaðar voru hentugar gerðir vindmylla, sýnileiki, hljóðvist og skuggaflökt reiknað út og niðurstöður teknar saman í skýrslu. Fjallað var um skipulagsmál og tillaga sett fram um hvað væri mikilvægt að kæmi fram í greinargerð aðalskipulags Snæfellsbæjar.

Vatnsaflsvirkjanir: EFLA áætlaði samkvæmt frumathugun um sex virkjunarkosti í Snæfellsbæ sem koma til álita við úttektina. Lagt var mat á áætlaðan kostnað pr. virkjun og mælt með ítarlegri skoðun til að leggja raunhæft mat á mögulegar framkvæmdir.


Umhverfismál

Gerð var gróf athugun á mögulegum sjónrænum áhrifum, skuggaflökti og hljóðvist vegna vindmylla á fyrirfram skilgreindum iðnaðarsvæðum í sveitarfélagi Snæfellsbæjar. Farið var yfir hvaða umhverfisþætti þyrfti að skoða nánar ef farið yrði út í nánari hönnun á vindlundi. Að auki voru leyfis- og skipulagsmál skoðuð gróflega.
Við forskoðun vatnsaflsvirkjunarkosta var yfirlit yfir líkleg umhverfisáhrif útbúið.

Mynd17

Mynd20

Mynd14Var efnið hjálplegt? Nei