Á sem rennur niður frá fossi í baksýn.

Rammaskipulag fyrir Þjórsárdal

ÞjórsárdalurSkipulagsmálSamgöngur og innviðir

Rammaskipulagið er stefnumörkun sveitarstjórnar Skeiða- og Gnúpverjahrepps um áherslur á sviði ferðaþjónustu, útivistar og samgangna í Þjórsárdal. EFLA var ráðgjafi og sá um gerð tillögu, úrvinnslu og framsetningu.

Viðskiptavinur
 • Þjórsárdalur
Verktími
 • 2012 - 2013
Þjónustuþættir
 • Deiliskipulag
 • Ferðamannastaðir
 • Fjarskipti
 • Göngu- og hjólastígar
 • Kort og kortagrunnar
 • Rammaskipulag
 • Skipulagsmál
 • Vegir og götur

Um hvað snýst verkefnið

Rammaskipulagið var staðfest af sveitarstjórn og verður lagt til grundvallar við næstu endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins.

Helstu þættir sem rammaskipulagið tekur til eru þessir:

 • Ferðaþjónustustaðir

Skilgreint er hvar þörf sé á að byggja upp þjónustu fyrir ferðamenn, umfang og aðstaða. Unnin er forsögn eða lýsing fyrir hvern stað fyrir sig sem setur ramma fyrir gerð deiliskipulags

 • Gönguleiðir, reiðleiðir og reiðhjólaleiðir

Eru kortlagðar og geta þannig nýst til frekari uppbyggingar ferðaþjónustu á svæðinu. Þessar leiðir koma til með að tengjast náttúru, sögu og menningu Þjórsárdals. Á síðari stigum verður hægt að merkja leiðirnar auk þess að merkja sérstaklega fornminjar og sögustaði

 • Sögu- og fornminjar

Rústir gamalla býla í Þjórsárdal eru kortlagðar og gerðar tillögur um hvort og/eða hvernig áhugavert sé að nýta þau í þágu ferðamennsku. Reiðstíga- og gönguleiðakerfi eru eftir atvikum tengd þessum gömlu minjum

  Umhverfismál

  Metnir voru mismunandi kostir er varða ferðaþjónustu og útivistarmöguleika. Einn af kostunum við uppbyggingu í Þjórsárdal er að gera frekar fáfarið svæði aðgengilegra, m.a. til útivistar. Við það er líklegt að álag á öðrum ferðamannasvæðum minnki.

  Hlutverk EFLU

  • Ráðgjafi verkkaupa
  • Umsjón með tillögugerð ásamt vinnuhópi sveitarfélagsins
  • Úrvinnsla og framsetning korta og greinargerðar

  Ávinningur verkefnis

  Verkefnið er grunnur að útivistarskipulagi fyrir Þjórsárdal. Nýtist til að vinna frekari stefnumörkun og til að forgangsraða í uppbyggingu þjónustustaða og útivistarleiða.

  Viltu vita meira?