Iðnaðar bygging séð úr lofti.

Vistferilsgreining og EPD fyrir íslenska steinull

SauðárkrókurSjálfbærni og umhverfi

EFLA gerði vistferilsgreiningu (Life Cycle Assessment, LCA) og umhverfisyfirlýsingu (EPD) fyrir steinull sem er framleidd hjá Steinull hf. á Sauðárkróki en um er að ræða fyrstu vistferilsgreininguna og fyrstu umhverfisyfirlýsinguna fyrir íslenskt byggingarefni.

Viðskiptavinur
  • Steinull hf.
Verktími
  • 2017 - 2019
Þjónustuþættir
  • Kolefnisspor og kolefnisbókhald
  • Umhverfis- og öryggisstjórnun og vottanir

Um hvað snýst verkefnið

Vistferilsgreiningar eru notaðar til að meta kolefnisspor eða vistspor vöru og þegar umhverfismerki (t.d. Svanurinn) eða umhverfisyfirlýsing (Environmental Product Declaration, EPD) eru útbúin fyrir vöru.

Umhverfisáhrif voru reiknuð fyrir 1 m2 af steinull sem veitir varmamótstöðuna

1 m2 K/W og var mismunandi steinull var skipt í þrjá rúmþyngdarflokka. Greiningin náði yfir vinnslu hráefna, flutninga til verksmiðju, framleiðslu, flutninga að verkstað og förgun. Umhverfisáhrif voru reiknuð fyrir nokkra umhverfisáhrifaflokka s.s. gróðurhúsaáhrif, eyðingu auðlinda, súrnun vatns og lands, næringarefnaauðgun og myndun ósonsvið yfirborð jarðar. Hér á eftir er fjallað sérstaklega um niðurstöður er varða gróðurhúsaáhrif eða svokallað kolefnisspor steinullarinnar.

Kolefnisspor
Gerður var samanburður á milli steinullarframleiðenda í kolefnisspori vegna öflunar og vinnslu hráefna og framleiðslu steinullar. Þar kom í ljós að kolefnisspor við framleiðslu erlendis var meira en tvöfalt eða þrefalt hærra heldur en fyrir framleiðslu á Íslandi og er það helst vegna rafvæðingar framleiðslunnar á Íslandi.

Helstu niðurstöður
Niðurstöðurnar sýndu að steinull sem framleidd er hjá Steinull hf. á Sauðárkróki hefur, þrátt fyrir flutninga til meginlands Evrópu, að minnsta kosti helmingi lægra kolefnisspor en sambærileg erlend steinull sem borið var saman við.

Framleiðsluferlið
Steinullin er framleidd með því að bræða basaltsand, skeljasand, ólivínsand og súrál við 1580C í rafbræðsluofni og spinna þræði í spunavél. Þræðirnir mynda ull sem er síðan hert með bindiefnum í hersluofni.

Umhverfismál

Niðurstöður vistferilsgreiningarinnar hafa leitt í ljós hvaða þættir valda mestum umhverfisáhrifum og er nú hægt að taka næstu skref við að vinna að því að draga úr þeim umhverfisáhrifum. Einnig er hægt að upplýsa neytendur um kolefnisspor vörunnar sem og önnur umhverfisáhrif. Þær upplýsingar skipta máli við vistvæn innkaup.

Hlutverk EFLU

  • Vistferilsgreining framkvæmd
  • Umhverfisáhrif skilgreind
  • Kolefnisspor steinullar reiknað út

Fyrsta vottaða umhverfislýsingin (EPD)

Í kjölfar vistferilsgreiningarinnar (LCA) vann EFLA að umsókn um vottaða umhverfisyfirlýsingu (EPD) fyrir íslenska steinull byggða á vistferilsgreiningunni. Umhverfisyfirlýsingarnar voru staðfestar af SINTEF í Noregi og gefnar út af EPD-Norege.  Alls voru gefnar út 3 umhverfisyfirlýsingar fyrir steinullarafurðir Steinullar hf. Þær má finna á slóðinni:  https://www.epd-norge.no/soekeresultat/?categoryID=236&q=steinull

Umhverfisyfirlýsing vöru er skjal sem gefur staðfestar upplýsingar um umhverfisáhrif yfir vistferil (líftíma) vörunna, úr frá niðurstöðum vistferilsgreininga (LCA). Upplýsingar í EPD blöðum vöru má m.a. nota við vistvæn innkaup til að bera saman umhverfisáhrif fyrir sambærilegar vörur. Við umhverfisvottun bygginga t.d. skv. BREEAM er kallað eftir byggingarvörum sem hafa vottaðar umhverfisyfirlýsingar (EPD).

Ávinningur verkefnis

Greiningin leiðir í ljós tækifæri til umbóta á vörunni til að draga úr umhverfisáhrifum. Einnig fæst grunnur að vottaðri umhverfisyfirlýsingu fyrir íslensku steinullina sem hönnuðir og kaupendur geta nýtt í vistvænum samanburði t.d. þegar byggðar eru umhverfisvottaðar byggingar.

Framkvæmdir við byggingu.

Viltu vita meira?