EFLA hlýtur Útflutningsverðlaun forseta Íslands

28.06.2022

Fréttir
Two men in suits holding framed certificate, smiling and posing for a photo with big art in the background

Sæmundur Sæmundsson, framkvæmdastjóri EFLU, tekur við Útflutningsverðlaununum af Guðna Th. Jóhannessyni, forseta Íslandi.

EFLA hlaut í dag Útflutningsverðlaun forseta Íslands árið 2022 en verðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfn á Bessastöðum fyrir stuttu. Það var Sæmundur Sæmundsson, framkvæmdastjóri EFLU, sem veitti verðlaunum viðtöku en auk hans var fjöldi starfsfólks EFLU viðstaddur.

EFLA hlýtur Útflutningsverðlaun forseta Íslands

Útflutingsverðlaunin hafa verið veitt frá árinu 1989 og er EFLA fyrsta þekkingarfyrirtækið á sviði verkfræði til að hljóta þau. Tilgangur þeirra er að vekja athygli á þjóðhagslegu mikilvægi gjaldeyrisöflunar og alþjóðlegra viðskipta og heiðra þá sem hafa náð sérstaklega góðum árangri í sölu og markaðssetningu á íslenskum vörum og þjónustu erlendis.

Alþjóðleg EFLA

EFLA hefur lagt áherslu á alþjóðlega þróun með útflutningi á hugviti og þekkingu í á annan áratug. Þar hafa markmiðin verið að renna fleiri stoðum undir starfsemina, dreifa áhættu í rekstri, nýta þekkingu og hugvit sem tækifæri til vaxtar, skapa fjölbreyttari tækifæri fyrir starfsfólk og skapa áhugaverðari starfsvettvang.

EFLA er með fyrirtæki og starfsemi erlendis í sjö þjóðlöndum, EFLA AS í Noregi, EFLA AB í Svíþjóð, ISPOL í Póllandi, HECLA í Frakklandi, IPU Berlín í Þýskalandi, KSLD í Skotlandi og RTE í Tyrklandi. Í dótturfélögum EFLU erlendis starfa nú um 90 manns. EFLA hefur að auki unnið að verkefnum á fjölmörgum sviðum í yfir 40 þjóðlöndum.

Veigamesta útflutningsafurð EFLU er ráðgjöf á sviði undirbúnings, hönnunar og verkefnastjórnunar við uppbyggingu orkuflutningsmannvirkja, þ.e. háspennulína, jarðkapla og spennustöðva. Þar að auki eru umsvif EFLU í samgöngu- og byggingarverkefnum töluverð í Noregi. Starfsmenn EFLU búa einnig yfir sterkri sérhæfingu í stýringum og sjálfvirkni í iðnaði og vinna að staðaldri að verkefnum fyrir alþjóðleg iðnaðar- og orkufyrirtæki á því sviði víða um heim. Á síðasta áratug hefur EFLA tekið þátt í verkefnum er lúta að undirbúningi og þróun jarðvarmavirkjana og veitna víða um heim.

Næstu skref

Á næstu misserum verður unnið að aukinni samvinnu, samræmingu og samlegð í alþjóðlegri starfsemi EFLU til að styrkja enn frekar grundvöllinn í áframhaldandi sókn. Horft verður til þeirra miklu tækifæra sem þegar eru fyrir hendi með núverandi vörur og markaði. Jafnframt verða skoðuð tækifæri með núverandi vörur á nýjum mörkuðum.

Orkuskiptin sem framundan eru munu krefjast mikillar og krefjandi alþjóðlegrar samvinnu ef árangur á að nást, og hyggst EFLA vera þar virkur þátttakandi í þróun nýrrar virðiskeðju orkuskiptanna í alþjóðlegu umhverfi. Þar munu áherslur EFLU til margra ára í grænum lausnum og samfélagslegri ábyrgð leika lykilhlutverk.