Stærsta verkefni EFLU í Svíþjóð til þessa

12.06.2023

Fréttir
Three men standing together, smiling with a wooden slat wall in the background

Frá vinstri: Guðmundur M. Hannesson sem leiðir teymi EFLU í erlendum háspennulínuverkefnum, Ástmar Karl Steinarson, verkefnisstjóri nýja verkefnisins og Steinþór Gíslason, framkvæmdastjóri EFLU AB.

EFLA hefur landað sínu stærsta verkefni í Svíþjóð til þessa en umsvif fyrirtækisins þar í landi hafa aukist gríðarlega síðustu ár.

Stærsta verkefni EFLU í Svíþjóð til þessa

Verkefnið varðar orkuflutning, þ.e.a.s. hönnun nýrrar 400 kV háspennulínu sem er um 90 km löng og tengir saman borgirnar Hallsbergs og Timmersdala sem liggja mitt á milli Gautaborgar og Stokkhólms.

„EFLA var eina fyrirtækið sem hlaut hæstu gæðaeinkunn í þessu útboði og leiddi það til þess að við fengum verkefnið. Þessi mikli árangur næst vegna áratuga reynslu EFLU á þessu sviði og vegna mikillar ánægju með störf okkar á þessu markaði á síðustu árum. Þetta er því mikil viðurkenning fyrir starfsfólk EFLU og gæði ráðgjafar fyrirtækisins,“ segir Steinþór Gíslason, framkvæmdastjóri EFLU AB, dótturfélags EFLU í Svíþjóð.

Mikil uppbygging

Verkefnið var boðið út af Svenska kraftnät sem á og rekur orkuflutningskerfi Svíþjóðar. EFLA er eitt af sjö fyrirtækjum sem er með rammasamning um hönnun háspennulína fyrir Svenska kraftnät og fimm þeirra fyrirtækja buðu í verkefnið. Stærð samnings EFLU er um 370 milljónir króna og gildir til loka árs 2029.

Verkefnið skiptist í fjóra hluta. Fyrsti hlutinn er að greina byggingarhæfni línunnar, sem snýst um að meta flækjustig, leysa tæknileg vandamál og tryggja að verkið sé framkvæmanlegt. Annar hlutinn felst í forhönnun og leyfismálum. Þriðji hlutinn er deilihönnun, gerð útboðsgagna og borrannsóknir. Fjórði og síðasti hlutinn er tæknileg ráðgjöf á byggingartíma og gerð reyndarteikninga.

Svíar standa í mikilli uppbyggingu á orkuflutningskerfum landsins þessi árin og næstu áratugina. Sú þörf kemur til vegna margra ólíkra þátta. Háspennulínur eru víða komnar til ára sinna en það er einnig mikil þörf á uppbyggingu vegna aukinnar orkuþarfar og orkuskipta ásamt tilkomu nýrra orkugjafa eins og vindorku.

„EFLA vinnur verkefni á þessu sviði í mörgum löndum og staðan er sú sama á öllum þeim mörkuðum. Framundan er gríðarleg uppbygging og stór verkefni og EFLA ætlar að leggja sitt af mörkum til að stuðla að hönnun og uppbyggingu innviða með hagkvæmum og umhverfisvænum hætti og í sem mestri sátt við nærumhverfið,“ segir Steinþór að lokum.