Smávirkjanir

Virkjun, Fallvatnsvirkjun, Virkjanakostur, Stífla, Stíflur, Smástífla, Virkjanir

Víða um land eru álitlegir virkjanakostir undir 10 MW sem eru stærðarmörk rammaáætlunar.  Áhugi á slíkum smávirkjunum fer vaxandi og mikilvægt að meta virkjunarmöguleika vel áður en ráðist er í framkvæmdir. 


EFLA hefur um langt skeið unnið að ýmsum smávirkjanaverkefnum og hafa sérfræðingar okkar mikla þekkingu og reynslu á slíkum virkjunarkostum. 

Tengiliður

Verkefni á sviði smávirkjunar eru fjölbreytt og hafa náð frá frumhönnun og mati á kostnaði og framleiðslu, til hönnunar og umsjónar með framkvæmd. Einnig hefur EFLA unnið heildstæða úttekt virkjunarkosta sveitarfélaga í tengslum við skipulagsgerð og auðlindastefnu.

Á meðal þjónustusviða eru

 • Frummat virkjunar: fallhæð, rennsli afköst
 • Aðstæður til virkjunar, tenging við dreifikerfi, umhverfisáhrif
 • Frumhönnun og áætlanir, kostnaðaráætlun, hagkvæmnimat
 • Tilkynning til Skipulagsstofnunar - umhverfismat framkvæmda
 • Deiliskipulagsgerð
 • Mannvirkjahönnun: inntaksmannvirki, þrýstipípa, stöðvarhús
 • Hönnun eða val vél- og rafbúnaðar
 • Útboð og umsjón framkvæmda
 • Heildstæð úttekt virkjunarkosta sveitarfélaga vegna skipulags og auðlindastefnu

Þættir sem þarf að skoða við undirbúning og hönnun nýrrar virkjunar:

Virkjunarkostur: fallhæð - rennsli - afköst

Kort, myndkort eða mælingar, t.d. GPS

Rennslismælingar

 • Yfirfallsstífla
 • Vatnamælingar Veðurstofu
 • Leiðbeiningar Vatnamælinga (Sigurjón Rist)

Aðstæður: stífla - rör - stöðvarhús - tenging við dreifikerfi

Inntaksmannvirki - stífla - lón – aðkoma

Þrýstipípa - landslag og gróður í pípustæði

Stöðvarhús - aðgengi – frárennsli

Frumhönnun – framleiðsla – kostnaður – hagkvæmni

Framleiðsluáætlun

 • Mismunandi rennsli – áætla orkuframleiðslu hvers mánaðar 

Tekjuáætlun

 • Eigin notkun eða orkusala
 • Mismunandi verð eftir árstíma og afli „dreifikerfishluti“ orkuverðs 

Kostnaðaráætlun

 • Helstu mannvirki og vélbúnaður
 • Kostnaður við tengingu ef við á 

Hagkvæmnimat

 • Núvirtar tekjur á endingartíma virkjunar bornar saman við framkvæmdakostnað

Vatnsréttindi – land – tengisamningur - fjármögnun

Vatnsréttindi

 • Aðild landeigenda eða leiga vatnsréttinda

Dreifikerfi - orkusala

 • Samrekstrarsamningur við dreifiveitu ef við á
 • Viljayfirlýsing eða drög að orkuviðskiptasamningi

Fjármögnun

 • Eigin fjármögnun
 • Lánastofnanir
 • Styrkir

Tilkynning til sveitarfélags eða Skipulagsstofnunar – umhverfismat?

 • Er virkjun stærri en 200 kW?
 • Lýsing framkvæmdar og umhverfisáhrif
 • Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum
 • Umsagnir stofnana og samráð

Framkvæmdaleyfi – virkjunarleyfi

Framkvæmdaleyfi þarf til meiri háttar framkvæmda sem áhrif hafa á umhverfið og breyta ásýnd þess.

Sveitarstjórn veitir framkvæmdaleyfi. Virkjunarleyfi þarf til að reisa og reka raforkuver. Þó þarf ekki slíkt leyfi vegna raforkuvera með uppsettu afli sem er undir 1 MW nema orka frá raforkuveri sé afhent inn á dreifikerfi dreifiveitna.

Orkustofnun veitir virkjunarleyfi.

Mannvirki: stífla – þrýstipípa – stöðvarhús - rafstrengur

Byggingarnefndarteikningar stíflu og stöðvarhúss

Burðarþolsteikningar stíflu og stöðvarhúss

Vélbúnaður - rafbúnaður - stjórnbúnaður

Vélargerð

 • Pelton-hverflar: Gerðir fyrir mikla fallhæð og lítið rennsli
 • Francis-hverflar: Fyrir meðalfallhæð og meðalrennsli
 • Kaplan eða skrúfuhverflar: Fyrir litla fallhæð og mikið rennsli
 • Turgo-hverflar: Virka svipað Pelton, en vatnshjól er ósamhverfi
 • Þverstreymishverflar: Fyrir litla fallhæð og breytilegt rennsli

Teng þjónustaVar efnið hjálplegt? Nei