Tengivirki

EFLA býður upp á alhliða ráðgjöf varðandi tengivirki og aðveitustöðvar. Þjónusta okkar felur í sér allt frá frumathugunum til framkvæmdaeftirlits og gangsetningar auk athugana og endurbóta á eldri mannvirkjum.

Bygging horft til himins.

Þverfagleg nálgun

Tengivirki og aðveitustöðvar eru lykilpunktarnir í flutnings- og dreifikerfum raforku og þar skiptir góð hönnun miklu máli. Sérfræðingar EFLU búa yfir alhliða þekkingu og víðtækri reynslu í undirbúningi og hönnun á tengivirkjum og aðveitustöðvum við breytilegar og oft mjög krefjandi umhverfisaðstæður. Þekking og reynsla EFLU byggist m.a. á þverfaglegri þekkingu á hönnun mannvirkja og raforkukerfa, kerfisrannsóknum, raffræðilegum greiningum og fleiru.

Hagsmunir náttúru og samfélags hafðir að leiðarljósi

EFLA leitast við að finna öruggar og hagkvæmar lausnir fyrir öll verkefni og hanna tengivirki með hagsmuni umhverfisins og samfélags að leiðarljósi. Þetta er gert með því að lágmarka áhættu við framkvæmd og rekstur. EFLA hefur komið að hönnun og eftirliti fjölmargra tengivirkja og aðveitustöðva, m.a. á Kolviðarhóli, Búðarhálsi, Vegamótum, í Bolungarvík, Bíldudal, Ólafsvík og Hnappavöllum.

Meðal þjónustusviða eru:

 • Umsjón skipulags- og leyfismála, samskipti við hagsmunaaðila
 • Jarðvegsrannsóknir
 • Gerð hönnunarforsenda
 • Hönnun háspennukerfa og hjálparkerfa
 • Hönnun byggingarvirkja
 • Hönnun húskerfa
 • Hönnun jarðskauta
 • Áætlanagerð
 • Kostnaðaráætlanir
 • Áhættugreiningar
 • Gerð útboðsgagna við kaup og uppsetningu rafbúnaðar
 • Gerð útboðsgagna fyrir byggingarvirki
 • Aðstoð við samningagerð
 • Hönnunareftirlit
 • Verkeftirlit
 • Ráðgjöf á verktíma
 • Ástandsmat á eldri tengivirkjum, bæði byggingarvirki og rafbúnaði
 • Gerð viðbragðsáætlana

Örugg raforkuafhending

Markmið okkar er að veita öruggar og sjálfbærar lausnir fyrir fjölbreyttar og krefjandi umhverfisaðstæður, lágmarka áhættu við framkvæmdir og rekstur og tryggja að verkefni falli bæði að umhverfislegum og samfélagslegum þörfum.

Hafðu samband við sérfræðinga EFLU