Samgöngur

Norðfjarðargöng

Neskaupsstaður, Eskifjörður, Jarðgöng

Norðfjarðargöng liggja á milli Norðfjarðar og Eskifjarðar, eru 7,9 km löng og voru opnuð 11. nóvember 2017. Um er að ræða mikla samgöngubót fyrir íbúa og vegfarendur í nágrannabyggðarlögum Fjarðabyggðar. 


EFLA sá um hönnun og ráðgjöf vegna allra kerfa jarðganganna eins og rafkerfi, stjórnkerfi, lýsingu, fjarskiptakerfi, loftræsingu, neyðarstjórnun og öryggismál.

Upplýsingar um verkefnið

Verkkaupi
Vegagerðin

Verktími
2012-2017

Staðsetning
Norðfjörður og Eskifjörður

Tengiliður

Um hvað snýst verkefnið

EFLA hefur mikla reynslu af jarðgangagerð í Noregi og sérfræðingar á sviðinu eru vel í stakk búnir að yfirfæra þekkingu og lausnir við útfærslu verkefna af þessari stærðargráðu. 

Lýsingarhönnun

Mikið var lagt upp úr góðri lýsingarhönnun í göngunum og voru notuð LED ljós við hönnunina en Norðfjarðargöngin eru meðal fyrstu jarðganga hér á landi fyrir almenna umferð sem eru lýst með slíkum ljósum. EFLA hannaði einnig LED kantlýsingu í göngunum þar sem hvít birtan nýtur sín og lýsir upp veglínuna á 25 m millibili. Í göngunum eru einnig umferðarskilti upplýst með LED ljósum. 

Með því að nota LED ljós verður lýsingin bæði bjartari og hvítari og með mun betri litaendurgjöf. Umferðarskiltin sjást betur og kantlýsingin sýnir vel veginn framundan. 

Fjarskiptakerfi

Til að tryggja enn frekar öryggi vegfarenda í göngunum voru FM endurvarpar settir upp þannig að hægt væri að koma skilaboðum til vegfarenda í gegnum útvarpstæki. Einnig er fyrir hendi í göngunum GSM og TETRA samband.

Allt fjarskiptasamband í göngunum fer í gegnum lekastreng (loftnetsstreng) sem liggur eftir endilöngum göngunum. Allt netsamband í göngunum er byggt upp með ljósleiðara sem er lagður í þar til gerðum ljósleiðararörum.

Hlutverk EFLU

 • Hönnun og ráðgjöf vegna rafkerfavæðingar
 • Hönnun og forritun stjórnkerfa
 • Lýsingarhönnun í göngum með LED ljósum
 • Fjarskiptakerfi
 • Loftræsing
 • Neyðarstjórnun og öryggismál 

Ávinningur verkefnis

Með tilkomu Norðfjarðarganga er leiðin milli Neskaupsstaðar og Eskifjarðar stytt um fjóra km og hefur vegfarendum og íbúm á svæðinu verið tryggður öruggari samgöngumáti.

Göngin styðja við uppbyggingu á þjónustu- og atvinnusvæði Fjarðabyggðar og leysa af hólmi erfiðan fjallveg um Oddsskarð sem hefur nú verið lokað. 

Nokkrar staðreyndir um verkefnið

 • Lengd ganga í bergi er áætluð 7.542 m, vegskálar 120 m og 246 m eða samtals 366 m. Heildarlengd ganga með vegskálum eru áætluð 7.908 m
 • Gólf í göngum fer mest í 175 m hæð yfir sjávarmáli í miðjum göngunum og er mesti lengdarhalli 3,0 %. 
 • Þversnið er samkvæmt norskum reglum og nefnist T8, breidd þess er um 8,0 m í veghæð, þverskurðarflatarmál 53 m2
 • Í göngunum eru 14 útskot, þar af fjögur snúningsútskot
 • Inni í göngunum eru fjögur steypt tæknirými og tvö við hlið vegskála
 • Göngin eru malbikuð með steyptum upphækkuðum öxlum
 • Rafmagnsbúnaður og öryggisbúnaður er fjölþættur, mest af búnaðinum er í 6 tæknirýmum, meðal annars 6 spennistöðvar
 • Símaskápar eru einu skáparnir sem festir eru á veggi ganganna, allir aðrir rafbúnaðarskápar eru í tæknirýmum
 • Loftræsiblásarar, 1 m í þvermál, eru 20 talsins og eru tveir og tveir saman á fjórum svæðum við tæknirýmin inni í göngunum

Nordfjardargong-2Umferðarskilti eru öll upplýst með LED lýsingu

Nordfjardargong-3Hér má sjá vegkanta- og loftlýsingu

Nordfjardargong-1Umferðarskiltin sjást vel í göngunumVar efnið hjálplegt? Nei