Landslagsarkitektúr

Þverfagleg ráðgjöf EFLU veitir heildarlausnir við vinnslu verkefna í landslagsarkitektúr. Þar á meðal er öll meðferð og mótun lands sem ávallt er unnin í nánu samstarfi við verkkaupa.

3D picture of a white block and trees around it

Gott samstarf og teymisvinna

Vel útfærð landslagshönnun vekur hughrif og rammar inn sjónræna þætti í nærumhverfinu. Hjá EFLU starfa reynslumiklir landslagsarkitektar sem hafa komið að fjölmörgum verkefnum á sviði landslagshönnunar og skipulagsvinnu. Lögð er áhersla á gott samstarf og teymisvinnu með arkitektum, verkfræðingum og listamönnum við úrlausn verkefna, í góðri samvinnu við verkkaupa. Verkefni EFLU á sviði landslagshönnunar hafa verið margvísleg og hafa nokkur þeirra fengið viðurkenningar hérlendis. Meðal verkefna í landslagshönnun eru:

 • Almenningsgarðar, göturými og torg
 • Fjölbýlis- og einkalóðir
 • Íþrótta-, sundlauga- og orlofssvæði
 • Kirkjugarðar
 • Orkumannvirki
 • Skóla- og leikskólalóðir
 • Snjóflóðavarnir
 • Spítalar og heilsutengdar þjónustustofnanir
 • Stígagerð og ferðamannastaðir
 • Stofnanalóðir
 • Verslunarmiðstöðvar
 • Umferðarmannvirki

Fjölbreytt verkefni

Starfsfólk EFLU býr yfir sérfræðiþekkingu í landslagsarkitektúr sem þarf til að framkvæma margvísleg verkefni. Undir landslagsarkitektúr fellur öll meðferð og mótun lands, allt frá skipulagi stærri svæða og skipulagsuppdráttum yfir í hönnun á manngerðu umhverfi. Með góðri landslagshönnun er stuðlað að því að auðga umhverfið með notagildi, fagurfræði og sjálfbærni í huga. Þverfagleg ráðgjöf EFLU býður upp á heildarlausnir við vinnslu verkefna í nánu samstarfi við verkkaupa. Við höfum unnið að fjölbreyttum verkefnum um allt land þar sem við höfum komið að öllum verkhlutum, auk þátttöku í alþjóðlegum verkefnum.

Meðal þjónustusviða eru:

 • Landslagsarkitektúr
 • Landslagshönnun
 • Skipulagsmál
 • Breeam og sjálfbærnivottanir
 • Staðarvalsgreiningar
 • Ásýndar- og landslagsgreiningar
 • Áhættugreiningar umhverfisþátta

Léttara skipulag

Greiningar- og hugmyndavinna er lykillinn að góðum árangri í landslagsarkitektúr. Vel útfærð landslagshönnun getur vakið mikil hughrif og rammar inn sjónræna þætti í nærumhverfinu. Með góðri landslagshönnun er einnig hægt að auðga umhverfið með notagildi, fagurfræði og sjálfbærni í huga. Vönduð hönnun sérfræðinga EFLU skilar sér í markvissum framkvæmdum og sparnaði þegar upp er staðið.

Hafðu samband við sérfræðinga EFLU