Endurskoðun aðalskipulags Flóahrepps

11.01.2019

Fréttir
A river with grassy shore

Urriðafoss í Þjórsá í Flóahreppi.

EFLA hefur undanfarið unnið að endurskoðun aðalskipulags Flóahrepps 2017-2029. Í því er mörkuð stefna sveitarstjórnar um landnotkun til fram­tíðar og tekin frá svæði fyrir samgöngu- og þjón­ustu­kerfi, veitur, sumarhúsabyggð, ýmiss konar atvinnusvæði, verndar­svæði o.fl.

Skipulagsstofnun hefur staðfest Aðalskipulag Flóahrepps 2017-2029 og tekur það til alls lands innan sveitarfélagsins. Hægt er að nálgast aðalskipulagið á Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar.

Hvað er aðalskipulag?

Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag og tekur til alls lands viðkomandi sveitarfélags. Í aðalskipulagi setur sveitarstjórn fram stefnu sína um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu‐ og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu til minnst tólf ára. Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir deiliskipulagsgerð einstakra svæða í sveitarfélaginu.

Við gerð aðalskipulags skal byggt á markmiðum skipulagslaga, fyrirliggjandi áætlunum sem varða sveitarfélagið og áætlunum um þróun og þarfir sveitarfélagsins á skipulagstímabilinu. Sveitarstjórn ber að vinna að aðalskipulagi í samráði við íbúa sveitarfélagsins og aðra hagsmunaaðila, auk þess sem sveitarstjórn ber að leita til ýmissa opinberra aðila við mótun aðalskipulagsstefnunnar.

Hvenær tekur aðalskipulag gildi?

Aðalskipulag tekur gildi þegar það hefur verið samþykkt af sveitarstjórn og staðfest af Skipulagsstofnun, en áður þarf að hafa farið fram kynning á hinni endanlegu skipulagstillögu.

A map of a region in Iceland highlighting different areas

Flóahreppur á Suðurlandi, grænmerkta svæðið, liggur á milli Þjórsár og Hvítár.