Umhverfis- og efnamælingar

Efnismælingar, Efnamælingar, Vöktunarmælingar, Frárennsli, Loftgæði, Mengun, Efnagreiningar, Loftgæðamælingar, Rennslismælingar, Símælingar, Gasmæling

Rannsóknarstofa EFLU framkvæmir alhliða vöktunar­mælingar og efnagreiningar á vatni, t.d. í frárennsli matvælafyrirtækja, kælivatni iðnfyrirtækja og skolpfrárennsli frá sveitarfélögum. 


Jafnframt framkvæmir rannsóknarstofan greiningar á loftgæðum, raka og myglu í húsnæði, gasmælingar frá urðunarstöðum og mælingar á mengun og næringarefnum í jarðvegi.


EFLA hefur starfrækt rannsóknarstofu á annan áratug og hafa sérfræðingar hennar öðlast mikla reynslu og þekkingu á frárennsli, mengunar- og efnagreiningum. 

Tengiliðir

Tækjabúnaður EFLU getur sinnt margskonar vöktunarmælingum á öruggan hátt, hvort sem er um að ræða mælingar á landi eða við vatn. Efnagreiningar fara fram á rannsóknarstofunni með sérhæfðum mælitækjum. 

Náið samstarf við sérhæfðar rannsóknarstofur bæði innanlands og erlendis gerir EFLU kleift að bjóða viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir og tryggja gæði greininga. 

EFLA starfar samkvæmt vottuðu gæðakerfi (ISO 9001), umhverfis­stjórnunarkerfi (ISO 14001) og öryggis­stjórnunarkerfi (ISO 45001).

Sérfræðiþekking og áreiðanleg gögn

Mikilvægt er að veita almenningi, hagsmunaaðilum og stjórnvöldum réttar upplýsingar varðandi áhrif atvinnustarfsemi á umhverfið. Sérfræðiþekking EFLU á sviði gagnaöflunar, sýnatöku, meðhöndlunar sýna og efnamælinga aðstoðar fyrirtæki við að veita slíkar upplýsingar. 

Á meðal þjónustusviða eru

Rennslis- og efnagreining frárennslisstrauma og sigvatns urðunarstaða

 • Skolprennsli sveitarfélaga
 • Nýting verðmæta úr frárennsli fiskvinnslu
 • Mælingar til að uppfylla starfsleyskröfur

Greining jarðvegsmengunar með XRF tækni

 • Áhættugreining vatnsmengunar vegna mannvirkja eða starfsemi nærri vatnsverndarsvæðum

Kælivatnsgreining iðnfyrirtækja

 • Starfsleyfiskröfur 
 • Mat á hreinsun mengunarþátta og losun frá iðjuverum í sjávarviðtaka

Framleiðslustraumar matvælafyrirtækis

 • Mat á mengunar- og tæringarálagi matvælavinnslu á lagnir og umhverfi
 • Nýting aukaafurða í stað losunar í frárennsli

Efnagreining jarðvegs

 • Mat á næringargæðum moldar til ræktunar
 • Ástandsgreining golfvalla
 • Mælingar á hauggasi frá urðunarstöðum

Gas og loftgæðamælingar

 • Mat á vinnuumhverfi í framleiðslufyrirtækjum

Fjarvöktun á raka- og hitastigi

 • Viðhald mannvirkja
 • Raki og mygla í húsnæði

Tengd þjónusta


Var efnið hjálplegt? Nei