Hitaveitur

Starfsfólk EFLU nýtir yfir 30 ára sérfræðiþekkingu í hönnun, eftirliti og ráðgjöf við framkvæmd hitaveitukerfa. Meðal þjónustu sem við veitum er alhliða hönnun veitumannvirkja, stjórnbúnaðar, dælustöðva og veitukerfa.

Gufustrókur upp úr jörðinni, loftmynd af íslenskri náttúru mosa og fjalllendi

Sjálfbærar hitaveitulausnir 

Starfsfólk EFLU tryggir sjálfbæra og hagkvæma nýtingu jarðhita. Sérfræðingar okkar, sem leggja áherslu á sjálfbærni og hagkvæmni, taka fyrir einstaka þætti hvers hitaveitukerfis. Hönnunarsjónarmið eru meðal annars að koma í veg fyrir tæringu og útfellingar sem byggjast á efnasamsetningu vatnsins. Efnisval í lögnum og búnaði skiptir sköpum fyrir tæringarvarnir. Þjónusta starfsfólks EFLU nær yfir forskoðanir, kostnaðargreiningu og kerfishönnun með áherslu á sjálfbærni. Sérfræðiþekking okkar spannar einnig vatnsfræðilíkön, stofnlagnahönnun, þrívíddarlíkön og ráðgjöf um stjórnkerfi. Þetta tryggir áreiðanleg og skilvirk hitaveitukerfi með mikla áherslu á öryggi og umhverfisvernd.

Skilvirkni

Sérþekking EFLU á hitaveitukerfum felst í faglegum aðferðum sem tryggja sjálfbæran og vandaðan rekstur kerfanna. Sérfræðingar okkar taka tillit til einstakra þátta og hanna þannig kerfi með áherslu á vatnsefnafræði til að koma í veg fyrir tæringu og útfellingar. EFLA leggur áherslu á sjálfbærni og veitir skilvirkar lausnir fyrir dreifingu og hönnun innviða, þar á meðal þrívíddarlíkön. Við leggjum áherslu á öryggi þegar kemur að því að meta og endurnýja eldri lagnakerfi. Sérsvið EFLU nær til stýringa, skjámyndakerfis og vals á dælum og ventlum. Þá sinnum við eftirliti með byggingarframkvæmdum til að tryggja árangur.

Meðal þjónustusviða eru:

 • Forathugun og kostnaðargreining
 • Skilgreining á veitukerfi á skipulagsstigi
 • Uppsetning á straumfræðilíkani af veitukerfum
 • Hönnun veitumannvirkja fyrir hitaveitur
 • Hönnun stofnlagna og dreifikerfa
 • Úttekt og endurnýjun eldri lagnakerfa
 • Uppsetning á veitukerfum í þrívíddarlíkani
 • Hönnun og ráðgjöf varðandi stýringar, skjámyndakerfi
 • Val á dælum, skynjurum og lokabúnaði
 • Umsjón og eftirlit með framkvæmdum
 • Vöktun og rekstrarþjónusta fyrir litlar og meðalstjórar hitaveitur

Nýsköpun í hitaveitum 

Starf EFLU tryggir sjálfbær og hagkvæm hitaveitukerfi. Með því að beita faglegum aðferðum og huga að gæðum vatns verður útkoman áreiðanleg og vistvæn. Alhliða þjónusta okkar leiðir til skilvirkra hitaveitukerfa með áherslu á sjálfbærni, öryggi og hagkvæmni. Niðurstaðan er vel hannað og vel viðhaldið kerfi, sem lágmarkar umhverfisáhrif og hámarkar skilvirkni til hagsbóta fyrir neytendur.

Hafðu samband við sérfræðinga EFLU