Hafnir og strendur

Hafnir og strandsvæði á heimsvísu standa frammi fyrir tvíþættum áskorunum sem felast í auknu umfangi fraktflutninga og hamfarahlýnun. EFLA veitir sjálfbærar lausnir í hafnarskipulagi, strandverkfræði og strandstjórnun.

Seen out to sea at the port, large tugs and ships at the port, containers and traffic at the port. Can be seen in the treetops at the bottom of the screen.

Að mæta áskorunum beint

Hafnir og hafnarmannvirki þurfa stöðugt að þróast til að mæta áskorunum nútímans. Hins vegar verður þessi þróun að eiga sér stað í sátt við náttúruna og nærsamfélagið. Sérfræðingar EFLU veita ráðgjöf með það að markmiði að tryggja öruggar, skilvirkar og vistvænar hafnir og bjóða alhliða ráðgjöf sem snýr að hafnarframkvæmdum. Við leggjum áherslu á styrkingu hafnarmannvirkja og rekstur og þjónustu sem mætir auknum kröfum sjóumferðarskipulags. Sérfræðingar okkar eru auk þess brautryðjendur nýstárlegra lausna til að verja strendur og samfélög fyrir öfgakenndri veðráttu.

Sérfræðiþekking í hafna- og strandverkfræði

EFLA á í traustu samstarfi við hagsmunaaðila innanlands og á alþjóðlegum vettvangi sem skipar okkur í fremstu röð. Allar okkar lausnir eru hannaðar með sjálfbærni að leiðarljósi og fela í sér hagkvæmni í framkvæmd og rekstri. Þetta gagnast sveitarfélögum sem eru háð sjóferðum og lágmarkar að auki neikvæð umhverfisáhrif.

Meðal þjónustusviða eru:

 • Hagkvæmniathuganir fyrir hafnir og strandlengjur
 • Hugmyndafræðilegt hafnarskipulag og innviðahönnun
 • Rekstrar- og viðhaldsáætlanir hafna
 • Hafnarflutningar og tengingar við bakland
 • Frumkvæði um orkuskipti
 • Áhættumat siglinga
 • Mat á umhverfisáhrifum
 • Dýpkunar- og landgræðsluverkefni
 • Verkefnaútboð og innkaupastuðningur
 • Verkefnastjórnun og ráðgjafarþjónusta
 • Framkvæmdaeftirlit
 • Hönnun strandmannvirkja og strandvernd
 • Töluleg uppgerð á vatnsaflsfræði strandsvæða, ferlum, haffræði og umhverfisbreytum
 • Stefnumótun strandstjórnunar

Sjálfbærar hafnir og strendur í verki

Hafna- og strandteymi EFLU hefur unnið að verkefnum hér á landi og víðar í heiminum sem hafa skilað sér í:

 • Sjálfbærum höfnum með bættri afkastagetu og aukinni virðingu fyrir umhverfi og samfélagi.
 • Sveigjanlegri höfnum sem hafa verið aðlagaðar að nýjum kröfum.
 • Sterkum höfnum með auknum stöðugleika í viðskiptum og virkni.
 • Snjöllum höfnum sem stuðla að skilvirkni og öryggi.

Hafðu samband við sérfræðinga EFLU