Verkefnastjórnun

Verkefni, Stjórnun verkefna, MPM, Verkefnastjóri, Verkefnastjórar, Innivist

Öll verkefni kalla á sérhæfða verkefnastjórnun sem tekur mið af stærð, umfangi og flækjustigi hverju sinni. Gerðar eru kostnaðar- og tímaáætlanir í þeim smáatriðum sem skipta máli til að skila verkefnum áfram á markvissan hátt.


Verkefnastjórar EFLU eru þjálfaðir í að skynja og greina hættur sem stafa kunna að verkefninu og að bregðast við án tafar af reynslu, þekkingu og innsæi.

Tengiliðir

Í sérhverju verkefni felast áhættur sem ráðgjafar EFLU meta og greina til að taka fyrir fram á málum í stað þess að bregðast við eftir á. Öllum aðilum verkefnisins er haldið upplýstum og tryggt að með leiðandi stjórnun sé komið í veg fyrir árekstra, kostnaðarauka og tafir. 

Nýjustu aðferðum verkefnastjórnunar er beitt á stór og smá verkefni til að tryggja farsæla niðurstöðu fyrir viðskiptavini. Kostnaður og tími haldast í hendur og lögð er mikil áhersla á að halda þétt utan um þessa þætti, ásamt virkri áhættustjórnun. Með markvissri breytingastjórnun er tryggt að breytingar sem kunna að verða á verkefninu valdi sem minnstri truflun og óvissu.

Getur ráðið úrslitum um farsæla niðurstöðu verkefna

Mikilvægi verkefnastjórnunar felst meðal annars í vel skilgreindri stefnu í upphafi, skipulagningu, áætlanagerð, hvatningu og stýringu, með það að leiðarljósi að ná settum markmiðum á réttum tíma og að lágmarka kostnað.


EFLA hefur stýrt stórum og smáum verkefnum af ýmsu tagi. Þar á meðal er bygging stórhýsa á við hátæknisetur Alvotech , endurbygging afriðla fyrir Alcoa Fjarðaál, eftirlit með endurnýjun flugbrauta á Keflavíkurflugvelli og bygging PCC á Bakka við Húsavík.

Á meðal þjónustusviða eru

 • Verkefnastjórnun
 • Framkvæmdastjórnun og eftirlit
 • Byggingarstjórnun
 • Breytingastjórnun
 • Hagkvæmnisathuganir
 • Þarfagreiningar
 • Kostnaðar-, tíma og framkvæmdaáætlanir
 • Gerð útboðsgagna og samninga
 • Viðtöku- og virkniprófanir
 • Árlegur rekstrarkostnaður og líftímakostnaður bygginga (LCC)
 • Mannvirkjastjórnun
 • Áhættustjórnun og -greiningar

Auk almennrar verkefnastjórnunar sinnir verkefnastjórnunarteymi EFLU m.a. framkvæmdastjórnun, eftirliti, áætlanagerð, gerð útboðsgagna og samninga, auk áhættustýringar og -greiningar fyrir viðskiptavini.

Tengd þjónusta


Var efnið hjálplegt? Nei