BIM

Sérfræðingar EFLU nýta aðferðafræði BIM (Building Information Modelling) við hönnun og undirbúning byggingarframkvæmda til að tryggja skilvirkt upplýsingaflæði til viðskiptavina og gæði í öllu ferlinu.

Mynd af byggingaframkvæmdum, hús sem verið er að reisa, byggingakrani

Skýr markmið

BIM (Building Information Modelling) er aðferðafræði sem er notuð til að búa til hönnunarlíkan fyrir byggingu og kerfin sem henni tilheyra. Hönnunarlíkanið, ásamt þeim upplýsingum sem í því eru, er síðan hægt að greina, herma og sannreyna áður en byggingin er byggð. BIM býður einnig upp á þann möguleika að nýta líkan byggingar í framkvæmd og rekstri.

Orkuútreikningar, hljóðvistar- og brunatæknilegar greiningar eru einnig dæmi um greiningar sem unnt er að vinna á grunni BIM hönnunarlíkana. Til að tryggja að réttar upplýsingar séu aðgengilegar fyrir slíkar greiningar vinnur EFLA með verkkaupa og hönnuðum í upphafi verks að skilgreiningu BIM markmiða fyrir verkefnið.

Gott upplýsingaflæði

Fyrir EFLU snýst BIM að miklu leyti um að upplýsingaflæði sé gott milli viðskiptavinar, verktaka og sérfræðinga okkar á meðan hönnun og framkvæmd stendur. Til að stuðla að því hefur EFLA tekið í notkun skýjaþjónustu sem veitir öllum sem að verkefninu koma sjónaðgang að uppfærðum hönnunarlíkönum, allt til verkefnisloka.

Meðal þjónustusviða eru:

 • BIM hönnunarstjórnun
 • Hönnun í hlutbundnum byggingarlíkönum
 • Árekstragreiningar milli faglíkana
 • Tíma- og áætlanagerð
 • Greiningar á byggingum og umhverfi
 • Samræmd gerð teikninga úr byggingarlíkönum
 • Gerð reyndarlíkana af byggingum fyrir fasteignaumsjónarkerfi
 • Framsetning hönnunar í sýndarveruleika
 • Þrívíddarskönnun bygginga
 • ACC – skýþjónusta sem veitir verkefnisaðilum sjónaðgang að hönnunarlíkönum
 • ACC – verkefnavefur

Gæði og yfirsýn

EFLA lítur á BIM sem eðlilegan part af hönnunarferli bygginga. Með skýrri BIM markmiðssetningu í upphafi verks má stuðla að meiri gæðum í hönnun og betri yfirsýn yfir verkefnistímann.

Hafðu samband við sérfræðinga EFLU