Viðhald

Viðhald fasteigna og annarra mannvirkja skipar mikilvægan sess hjá EFLU og er því rík áherslu lögð á að veita alhliða viðhaldsskoðun og ástandsskoðun bygginga.

Yellow dragline excavator in a building construction site

Viðhald og endurnýjun fasteigna

EFLA sinnir fjölbreyttum verkefnum á sviði fasteigna og mannvirkja, svo sem viðgerðum, viðhaldi, endurnýjun og breytingum á byggingum. Sérfræðiþekking okkar gerir okkur kleift að sjá um alhliða eigna- og viðhaldsþjónustu bygginga, en það spannar allt frá viðgerðum, viðhaldi og endurnýjun til smárra eða mikilla breytinga á mannvirkjum.

Alhliða eigna- og viðhaldsþjónusta

Framúrskarandi þjónusta skiptir okkur alltaf miklu máli og það á ekki síst við þegar um er að ræða viðhald á fjölbreyttum fasteignum og byggingum. Sérfræðingar okkar leggja gríðarlega áherslu á að nýta nýjustu tækni við viðhald og eftirlit eigna og við höfum gæði og sjálfbærni ávallt að leiðarljósi. EFLA starfar samkvæmt vottunum í gæðastjórnunarkerfum (ISO 9001), umhverfisstjórnunarkerfum (ISO 14001) og vinnuverndarstjórnunarkerfum (ISO 45001).

Meðal þjónustusviða eru:

 • Ástandsúttektir og skoðanir bygginga
 • Greining, mat og magntaka skemmda og galla
 • Greining viðgerðarvalkosta og tillögur að endurbótum
 • Forgangsröðun framkvæmda og áætlanagerð
 • Gerð útboðsgagna, útboðs- og verklýsinga
 • Uppsetning tilboðsskráa og skilgreining verkþátta
 • Umsjón útboðs
 • Yfirferð og kynning tilboða fyrir verkkaupa
 • Gerð verksamninga
 • Eftirlit með viðhaldsframkvæmdum á verkstað
 • Verkfundir og samskipti við verkkaupa og verktaka
 • Nánari skilgreiningar á viðgerðum og efnissamþykktir
 • Kostnaðareftirlit og yfirferð magnmælinga
 • Eftirfylgni tíma- og verkáætlana
 • Uppgjör og lokaúttekt

Hagkvæm og sjálfbær lausn

EFLA framkvæmir ástandsskoðun og mat á hvers konar fasteignum, kemur með tillögur að úrbótum og valkostum, kostnaðargreinir og forgangsraðar aðgerðum. Sérfræðingar EFLU sjá einnig um gerð útboðsgagna og verksamninga ásamt því að sinna eftirliti með framkvæmdum og umsjón viðhalds- og endurbótaverkefna. Hver sem áskorun viðskiptavinarins er, leggur EFLA sig fram um að finna hagkvæmustu, sjálfbærustu og bestu lausnina.

Hafðu samband við sérfræðinga EFLU