Innivist og heilsa

EFLA veitir sérhæfða þjónustu og ráðgjöf varðandi heilnæm hús og innivist og þá þætti sem hafa bein áhrif á líðan notenda bygginga.

Skrifstofurými, græn planta, glerveggir og viðarpanell. Gluggi aftast á myndinni

Fjölbreytt ráðgjöf

Við verjum að jafnaði 90% af tíma okkar innandyra og því skipta loftgæði og góð innivist miklu máli fyrir heilsu og vellíðan. Þegar kemur að innivist og heilsu eru atriði eins og loftgæði, efnisval, rakaskemmdir, mygla, hljóðvist, birtuskilyrði frá lýsingu, öryggismál, viðhaldsþörf og umhirða húsnæðis lykilþættir. EFLA veitir fjölbreytta ráðgjöf hvað varðar heilnæmi bygginga og eru viðfangsefnin margvísleg, bæði stór og smá, allt frá því að veita ráðgjöf vegna húsnæðis einstaklinga yfir í að framkvæma heildstæða úttekt á vinnustöðum. Ráðgjöfin getur meðal annars falist í útfærslu viðgerða og eftirliti með framkvæmd og hreinsun vegna rakaskemmda.

Heildræn nálgun

Hjá EFLU starfar öflugt og þverfaglegt teymi sem samanstendur af byggingarfræðingum, byggingartæknifræðingum, verkfræðingum, efnaverkfræðingum, húsasmíðameisturum og líffræðingum. Með þessari fjölbreyttu sérfræðiþekkingu getur EFLA boðið viðskiptavinum sérsniðnar lausnir, úrbætur og ráðleggingar um viðhald bygginga. Við höfum það að markmiði að finna hagkvæmar, sjálfbærar lausnir sem virka til langs tíma við að bæta loftgæði innandyra í íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði og öðrum mannvirkjum til að stuðla að góðri innivist og heilsu notenda.

Meðal þjónustusviða eru:

 • Vinnuvistarkönnun, þ.e. könnun á líðan starfsfólks
 • Loftgæða- og rakamælingar
 • Viðhaldsþörf húsnæðis
 • Rannsóknir og sýnataka vegna rakaskemmda
 • Loftsýni og mæling á ögnum í lofti og rokgjörnum efnum
 • Loftþéttleikamælingar, þéttleiki rakavarnar mældur
 • Loftþrýstingsmælingar, þrýstingsbreytingar og loftlekar
 • Ráðgjöf vegna efnisvals í byggingar
 • Fræðsla og ráðgjöf við val á hreinsiefnum, efnisval tengdu húsbúnaði og innivist með tilliti til kemískra efna og útgufunar VOC (en. Volatile organic compound)
 • Ráðgjöf og gerð verkferla vegna þrifa og umhirðu húseigna
 • Hljóðvistarráðgjöf
 • Ráðgjöf vegna birtuskilyrða frá lýsingu
 • Brunavarnir og öryggismál
 • Fræðsla og námskeiðahald

Bætt innivist til framtíðar

Innivist og loftgæði skipta miklu máli fyrir notendur bygginga. Góð innivist stuðlar að betri heilsu, vellíðan og auknum lífsgæðum og við hjá EFLU leggjum upp úr því að huga að bættri innivist og heilsu notenda til framtíðar.

Hafðu samband við sérfræðinga EFLU